Tallinnas alustab tööd õppenõustamiskeskus

Tallinna linnavalitsuse otsusel alustab pühapäevast tööd haridusameti hallatava asutusena Tallinna õppenõustamiskeskus.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Tallinnas alustab tööd õppenõustamiskeskus

Tallinna linnavalitsuse otsusel alustab pühapäevast tööd haridusameti hallatava asutusena Tallinna õppenõustamiskeskus.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pakub õppenõustamiskeskus linnaelanikele tasuta nõustamist ja esmatasandil logopeedi-, eripedagoogi- ja psühholoogiteenust nii eesti kui ka vene keeles ning vajaduse korral inglise ja soome keeles, vahendas BNS.

"Tallinnas suureneb järjest erivajadustega laste arv ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev," ütles Kõlvart. "Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide juurde kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus ei ole piisavalt kättesaadav. Paraku on hetkeseis selline, et tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on suurem, kui seni oleme suutnud õppenõustamisteenust pakkuda. Seepärast asutaski linn iseseisva asutuse Tallinna õppenõustamiskeskus, et tagada tugiteenuste parem kättesaadavus."

Nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Tallinna õppenõustamiskeskus osutab abi ka selles vallas.

Õppenõustamisteenust osutab Tallinnas ja Harjumaal Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arvestades aga keskuse suurt töökoormust, on alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamisteenust osutatud linna haridusasutustele ka Tallinna haridusameti kaudu.

Kuni jaanuarini 2017 on osutatud õppenõustamisteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 korda, perenõustamisi 141, kaugnõustamisi 86, grupinõustamisi 311 ja ümarlaudu on korraldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud umbes 5000 korral ja täiskasvanuid umbes 5600 korral. Esmatasandi abi on osutatud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides 1500 korral.

Õppenõustamiskeskuse tegevuse eesmärk on osutada hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele.

Laadimine...Laadimine...