6 kommentaari

asotsiaal

Vasta kommentaarile

Töö meeleolu loob tööpanuse arvestamine palgavalemis ja pensionimaksjate kasvatamise meeleolu loob pensionimaksjate kasvatamise panuse arvestamine pensionivalemis.

Läbi eelnenud põlvede on aktiivsel tööd tegeval põlvkonna osal olnud vajadus hoolitseda hääbuvate vanurite eest ja kasvatada peres suguküpseks loomulikku suremust kompenseeriv minimaalselt piisav hulk 3+ lapsi. Kunagi pole piisanud vaid ühe nendest panustest tegemisest. Ikka on olnud vaja teha mõlemad panused,

Kaks inimese surelikkusega seotud minimaalselt piisavat pere kestmispanust läbi aegade:
1. Järglaste kasvatamise panus 3x200kEURi=600kEURi 3 lapse pereküpseks kasvatamiseks
2. Vanurite hooldamise panus 2x135kEURi=270kEURi 2 vanema makstud sotsmaksu pensioniosa

Kahe olulise perepanuse rahalise väärtuse arvutamine tänapäeva reaale arvestades:

1, Lapse pereküpseks maksumaksjaks kasvatamise rahaline ekvivalent on 200kEURi(3 miljonit EEKi). See summa koosneb järgmistest osadest:
1) otsene rahaline kulu lapsele (1MEEKi) 64kEURi.
2) koduse kasvatustöö rahaline ekvivalent (1MEEKi) 64kEURi.
3) järglase iseseisvumisel rahaline toetus eluaseme muretsemisel (1MEEK) 64kEURi.
Loomulikku surevust kompenseeriva piisava 3 lapse korral on pere panus 600kEURi.
Meie kommunistlik poolsolidaarne pensionisüsteem ei tee vahet, kas pere on panustanud lastest pensionimaksjate kasvatamisesse 600kEURi või mitte. Tulemuseks iibepuue ja pere ning rahva hääbumine.

2, Inimese palgalt makstakse 45 tööaastajooksul vanurite pensioni jooksvaks rahastamiseks iga kuu 20% sotsmaksu pensioniosa Pensionikassasse. Praegu on keskmine palk 1250 EURi. Seega 20% sotsmaksu pensioniosa on 0,2x1250=270EURi kuus ja aastas 12x270=3000EURi. Kokku 45 tööaasta jooksul 45x3000=135000EURi. Pere kahe vanema kohta seega 2x135k=270kEURi.

asotsiaal

Vasta kommentaarile

Kuidas I sammast muuta kuritegelikust kommunistlikust hääbutavast poolsolidaarsest mittekommunistlikuks mittehääbutavaks täissolidaarseks?
Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?
Vastus: tuleb lõpetada senine kommunistliku iseloomuga poolsolidaarne pensionisüsteem, milles solidaarset pensionit saab ka see, kes pole solidaarselt panustanud pensionimaksjate kasvatamisesse. Kommunism tapab. Vaja on üle minna mittekommunistlikule täissolidaarsele pensionisüsteemile:
Vanurite pensioniks 45 aastat makstud sotsmaksu pensioniosa raha on kulunud vanurite pensioniks ja seda ei saa uuesti kasutada oma pensioniks. Oma pensioniks on vaja kasvatada vanurite hooldele lisaks piisav järglaspõlv, kelle sotsmaksu pensioniosast makstakse pensionimaksjate kasvatajate pensionid.
Lastest solidaarselt ühiste pensionimaksjate kasvatajate solidaarne pension peaks olema proportsionaalne laste kasvatamise panusega ehk pensionisüsteem peaks olema täissolidaarne. Inimese pension ei tohiks olla kunstlikult seotud muuga, kui lastest pensionimaksjate kasvatamise panusega, ei tööaastatega, mille eest on juba palka saadud ega elu jooksul tehtud kükkide ega kätekõverduste arvuga.
Täissolidaarse pensioni korral oleks pension:

lastetul 16%.
1 lapselisel 16+28=44%.
2 lapselisel 16+56=72%.
3 lapselisel 16+84=100%.
4 lapselisel 128%.
5 lapselisel 156%.
jne.

Kui lastetu pere on maksnud ühe pensionimaksja kasvatamiseks iga kuu lastetusmaksu toetust 500EURi suurperelisele, et see talle pensionimaksja kasvataks, siis on lastetu pension 16% asemel 44% ja kui maksnud lastetusmaksu 2 lapse maksumaksjaks kasvatamiseks 1000EURi iga kuu, siis on pension 72%.

Kui 5 lapseline pere on vastu võtnud kahe ülenormse lapse kasvatamiseks iibepuudelistelt lastetusmaksu toetust iga kuu 1000EURi, siis on vanema pension 156% asemel 100%.

On ju õiglane?.

Miks peaks suurperelise kasvatatud maksumaksja toetama oma vanemate pensioni arvelt võõrast iibepuudelist vanurit oma sotsmaksu pensioniosaga? Eriti, kui see võõras vanur isegi ei küsi viisakalt toetust, vaid lausa nõuab rusikas püsti, et talle pensionit makstaks, nagu käo poeg.
Kuna lastetu pere pole teinud pensionimaksjate kasvatamise panust 600kEURi, ühelapseline 400kEURi ja kahelapseline 200kEURi, siis peaks see raha neil olema pensionile minnes alles ning täissolidaarse pensionisüsteemi korral ei jää iibepuudeline inimene ka siis kehva seisu, kui pole lastetusmaksu maksnud, sest lastetu pere vanema pensionile 16% lisandub peresääst 600kEURi, ühelapselise pensionile 44% lisandub peresääst 400kEURi ja kahelapselise pensionile 72% lisandub peresääst 200kEURi.

asotsiaal

Vasta kommentaarile

Praeguse pensionisüsteemis põhiprobleem pole selles, et see jookseks tühjaks teadvustatult, vaid selles, et luuakse illusioon, et enam polegi vaja panustada lastest pensionimaksjate kasvatamisesse.
Kui meie pensionisüsteemi kirjeldataks olukorda sellisena, nagu see on:
Inimene on 45 aastat palgatööline ja siis keskmiselt 15 aasta pensionär. Selle 45 tööaasta jooksul maksab palgatööline 3-le pensionäride põlve (3x15=45 aastat) pensionite jooksvaks rahastamiseks oma palgalt iga kuu 20% sotsmaksu pensioniosa ja raviosaks 13% enne, kui jääb ise 15 aastaks selleks ajaks kasvatatud uute pensionimaksjate sotsmaksu pensioniosast rahastatavale pensionile. See on I pensionisamba Pensionikassa põhimõte. Iga muretsemata laps jätab seega pensionirahast ilma 3 võõraste vanurite põlvkonda ja neljandana oma põlvkonna. Nii töötab n.ö. I pensionisammas.
Pole midagi õiglasemat, kui pensionita ühiskond või täissolidaarne pensionisüsteem, milles on solidaarne lastetusmaks.
Mida arvata selle inimese vaimsetest võimetest, kes kellegi poolt maksumaksjaks kasvatatud lapsena maksab 45 tööaasta jooksul iga kuu 20% oma palgalt sotsmaksu pensioniosa vanurite pensioni jooksvaks rahastamiseks ja on üllatunud, kui saab teada, et sama süsteemi jätkamiseks on tal vaja ka oma pensioni ajaks kasvatada piisav hulk 3+ maksumaksjaid-pensionimaksjaid?
Seega, kui inimestele öeldagi, et nende makstud sotsmaksu pensioniosa läheb 45 tööaasta jooksul vanurite pensioni jooksvaks rahastamiseks ehk vanurite eest hoolitsemisele ja ainult vanurite hoolitsemisest ei piisa ning vanurite hooldele lisaks tuleks kasvatada loomulikku suremust kompenseeriv hulk lapsi 3+ peres, siis oleks ühiskond aus oma surelike kodanike suhtes.

asotsiaal

Vasta kommentaarile

Piltlikult öeldes tuleks meil hakata tunnistama „elevanti meie elutoas“. Praegu oleme elevanti eiranud sellega, et oleme teda toitnud 45 aastat sotsmaksu pensioniosa makstes, kuid eitades seda, et toidame elevanti. Ühiskond on „kurejutuga“ sisendanud inimestele, et oleme sellega kindlustanud hoopis enda tulevast pensionit. Sellega on surelikele ühiskonnaliikmetele loodud illusioon, et sellest põlvkonnast alates pole enam vaja hooldada, ei vanureid ega kasvatada suguküpseks loomulikku suremust kompenseerivat hulka 3+ järglasi, sest vanurid oleks justkui ise omale raha teenimisega ja maksude maksmisega vanadushoolduse välja teeninud lapsi kasvatamata ja sama kehtib justkui ka meie põlvkonna kohta, kes vaid raha teenimisega omale vanaduse kindlustavat ja laste kasvatamisega polegi ette nähtud võimelda.
Kui inimesel on viljakas eas hetk otsustamiseks, kas võtta omale laste muretsemisega lisaks ka kasvatamise koormus 200kEURi lapse kohta, siis passib riik mujale ega anna otsustajale mõista, et on kehtestanud jooksvalt rahastatava pensionisüsteemi, mis saab kesta vaid siis, kui kasvatatakse pidevalt piisavalt 3+ pensionimaksjaid. Vastupidi, riigi seadused ütlevad kriitilises faasis otsustajale, et kui teed otsuse laps mitte muretseda, siis ei too see otsus sulle kaasa mingeid negatiivseid tagajärgi vanadushoolduses ehk vanaduspensionis.

Vello

Vasta kommentaarile

Huvitav kuidas need maakoolid sündivust tõstavad kui maal enam suurt kedagi peale viimaseid eluaastaid veetvate pensionäride ei elagi? Vaevalt neist nüüd enam sünnitajaid on! Isiklikult arvan küll, et maapiirkondade osas on probleem ikka palju keerulise, mitmekülgsem ja sügavam, et seda mõne kooli rajamisega inimestest tühjaks jäänud paikadesse lahendada võiks. Mis sõbralikkusesse puutub, siis siin on muidugi teadlasel tuline õigus! Ka juhtusin eile vaatama, kus Hannes Võrno saatekülaline ütles vastuseks provotseerivale küsimusele araabiamaade naiste raske ja õigusteta olukorra kohta, et naine tunneb end seal eelkõige turvaliselt ja selle kajastust võib igaüks näha ka sealsetes ülikõrgetes sündivusnumbrites, samal ajal kui meil on põletavaimaks teemaks lausa perevägivalda harrastavad ministrid, tavakodanikest isegi rääkimata! Nagu ka kõikjal leviv valearusaam, et laste sünnitamine eeldab kohutavalt palju raha ehkki ammuteada varahva tarkus ütleb, et lapsed sünnivad eelkõige armastusest ja see on ka esimene, mida nad kasvamiseks vajavad lisaks emapiimale, mitte aga lõputult raha ja selle eest soetatud asju.

olukord

Vasta kommentaarile

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/peeter-koppel-kapitalismi-kriisist-kapitalism-ei-ela-enam-euroopas?id=86196471

Laadimine...Laadimine...