Tõnis Mölder: lastekaitsekomisjonid pakuvad tuge, mitte ei karista

"Töös osalema kutsutud asjatundjad toovad kaasa teadmisi eri meetmetest ja teenustest, mida saab juhtumite lahendamisel kasutada," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder, et keerukamate juhtumite korral võib esmatasandi koostööst jääda lihtsalt väheks.

Pilt: Albert Truuväärt

Tõnis Mölder: lastekaitsekomisjonid pakuvad tuge, mitte ei karista

Toimetaja: Moonika Tuul

"Töös osalema kutsutud asjatundjad toovad kaasa teadmisi eri meetmetest ja teenustest, mida saab juhtumite lahendamisel kasutada," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder, et keerukamate juhtumite korral võib esmatasandi koostööst jääda lihtsalt väheks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas taastada kõigis kaheksas linnaosas alaealiste komisjonid, uue nimega lastekaitsekomisjonid.

Abilinnapea Tõnis Mölder lausus, et loodavad lastekaitsekomisjonid võtavad tänasest õigusruumist maksimumi, et aidata riskikäitumisega noored tagasi õigele teele. "Moodustame kõigi kaheksa linnaosa juurde lastekaitsekomisjonid, mille ülesanne on nõustada ja toetada linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda keerukate juhtumite lahendamisel," selgitas Mölder.

Komisjonide töösse kaasatakse politsei, haridus- , spordi- ja noorsootöö-, tervishoiuvaldkonna esindajad, et rakendada juhtumite lahendamisel lisaks sotsiaalhoolekande abinõudele teisi meetmeid.

"Koostöövõrgustiku roll on väga tähtis, sest praktika näitab, et keerukamate juhtumite korral võib esmatasandi koostööst jääda lihtsalt väheks. Lastekaitsekomisjonide suureks eeliseks on aga see, et töös osalema kutsutud asjatundjad toovad kaasa teadmisi eri meetmetest ja teenustest, mida saab juhtumite lahendamisel kasutada," sõnas Mölder.

Abilinnapea sõnul ei saa lapsi hirmutada ja toetada üheaegselt, kuid teatud juhtudel on vaja ka mõjutusvahendeid, mis oleksid suunatud otse lapsele, motiveeriksid teda käitumist muutma ja omandama uusi oskusi.

"Seetõttu õigustavad uued lastekaitsekomisjonid end kindlasti, sest kogu vastutuse koormus ja ennetustöö ei saa olla vaid lastekaitsetöötajate õlul," viitas Mölder alaealise mõjutusvahendite seaduse kaotamisele, millega kaotati varasemalt kohalike omavalitsustele antud õigused alaealisi ja nende vanemaid mõjutada.

Lisaks teeb komisjon Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ettepanekuid teemade arutamiseks laste ja perede heaolu ümarlaual, mis on Tallinna linnavalitsuse alatine komisjon. Ümarlaua ülesanne on muu hulgas linnavalitsusele ettepanekute tegemine vanemlust ja perede toimetulekut toetavate teenuste algatamiseks, asjakohase teenuste süsteemi arendamiseks ning varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi pidevaks arendamiseks.

Laadimine...Laadimine...