Tugigrupid aitavad vägivaldsusest võitu saada

MTÜ Abi Võti tegeleb rühmateraapia programmile tuginedes tugigruppide läbiviimisega meestele, kes on pere-, paari- ja lähisuhtes kasutanud vägivalda.

Pilt: Scanpix/foto on illustreeriv

Tugigrupid aitavad vägivaldsusest võitu saada

MTÜ Abi Võti tegeleb rühmateraapia programmile tuginedes tugigruppide läbiviimisega meestele, kes on pere-, paari- ja lähisuhtes kasutanud vägivalda.

Sisemise kindluse programm on välja töötatud Tartu Ülikooli teadlaste ja vägivalda kasutavate isikutega tegelevate praktikute poolt tööks pere- ja paarisuhte vägivalda kasutanud meestega. Programmi raames käsitletakse vägivallana praeguse või endise meespartneri poolt toime pandud käitumist, mis võib sisaldada muuhulgas psühholoogilist agressiooni, füüsilist kuritarvitamist või seksuaalset sundust ning tekitab kannatanule psühholoogilisi ja füüsilisi kahjustusi. Tegemist on rühmateraapia programmiga, mille eesmärgiks on luua keskkond, kus osalejal tekiks võimalus oma käitumise muutmiseks ja oma partneri suhtes vägivaldsest käitumisest loobumiseks.

MTÜ Abi Võti tegeleb rühmateraapia programmile tuginedes tugigruppide läbiviimisega meestele, kes on pere-, paari- ja lähisuhtes kasutanud vägivalda.

Alates septembrist 2018 käivitatakse uued tugigrupid Tallinnas nii eesti kui vene keeles.

Tugigruppi oodatalse mehi, kes võtavad vastutust toimunu eest, tahavad oma ellu muutust ning kellel on tahe ja julgus:

*osaleda aruteludes, kus jagada ausalt kogemusi lähisuhtes toimunud vägivallast

*õppida mõistma enda ja ka lähedaste tundeid ja käitumist

*mõista, miks olen vahel kurb, vihane ja jõuetu

*saada teada, mis on hea suhte aluseks ja millisel kujul selles hästi hakkama saada

*saavutada teadlik ja austav kontakt endaga ja oma lähedastega.

Programm kestab neli kuud, toimub 13 kohtumist, millele vajadusel lisanduvad individuaalsed nõustamised. Osalejate arv grupis on 10 inimest.

Teenus on integreeritud ohvrite abistamise teenusega. See tähendab, et tegeletakse individuaalselt nii kannatanu kui ka lastega. Situatsioonilise vägivalla puhul pakutakse lisaks paari- ja pereteraapia teenust.

 

Täiendav informatsioon:

Helen Sööl

Koolitaja ja tugigrupi läbiviija

tere@abivoti.ee

 

Laadimine...Laadimine...