UURING: Telekas ja videomängud magamistoas kahjustavad laste tervist, käitumist ja kooliedukust

"Kui televiisor ja mängukonsoolid olid laste magamistoas veetsid lapsed vähem aega lugedes, magades ja muude asjadega tegeledes, mille tõttu ei olnud nad enam koolides nii edukad ning neil oli suurem risk ülekaalulisuseks ja mängusõltuvuseks," märkis professor  Douglas Gentile. 

Pilt: Scanpix

UURING: Telekas ja videomängud magamistoas kahjustavad laste tervist, käitumist ja kooliedukust

"Kui televiisor ja mängukonsoolid olid laste magamistoas veetsid lapsed vähem aega lugedes, magades ja muude asjadega tegeledes, mille tõttu ei olnud nad enam koolides nii edukad ning neil oli suurem risk ülekaalulisuseks ja mängusõltuvuseks," märkis professor  Douglas Gentile. 

Uuringu autor ja psühholoogiaprofessor Douglas Gentile nentis, et nende seadeldiste asukoht kodus on väga oluline. "Kui televiisor ja mängukonsoolid olid laste magamistoas veetsid lapsed vähem aega lugedes, magades ja muude asjadega tegeledes, mille tõttu ei olnud nad enam koolides nii edukad ning neil oli suurem risk ülekaalulisuseks ja mängusõltuvuseks," märkis professor Gentile.
 
Uurijad avastasid samuti, et lapsed, kellel oli magamistoas meedialigipääs, vaatasid telesaateid ja mängisid videomänge, mis olid vägivaldsemad, kui need lapsed, kelle meedialigipääs oli näiteks kodu elutoas. Sellega kasvas Gentile'i sõnul ka laste füüsilise agressiivsuse tase. "On alust arvata, et suurem osa vanemaid ei ole teadlikud sellest, mis lastetoas suletud uste taga toimub," nentis professor.
 
"Kui laps paneb oma toas üksi olles televiisori tööle, siis nad tõenäoliselt ei vaata harivaid saateid või ei mängi harivaid mänge," sõnas ta. "Laste magamistuppa televiisori panemine annab lastele ööpäevaringse ligipääsu meediale ja muudab selle mingis mõttes ka privaatsemaks, mistõttu vanemad ei saa laste meediatarbimist jälgida ja kontrollida."
 
Gentile'i sõnul jätkub laste meediakasutus ja "ekraaniaeg" kasvu ning praegu on see jõudnud juba 60 tunnini nädalas. "Uuringud on näidanud, et rohkem kui 40 protsendil lastest vanuses 4-6-aastat, on magamistoas televiisor ning see arv kasvab märgatavalt kui lapsed saavad 8-aastaseks ja vanemaks," ütles ta.
 
Gentile'i sõnul mõjuvad teised digitaalsed meediaseadmed sarnaselt televiisorile. "See on tõsine väljakutse, kuid ma julgustan vanemaid meediat laste magamistoast väljas hoidma. On palju lihtsam lihtsalt televiisorit mitte lubada, kui seda hiljem toast ära viia."
Gentile rõhutab, et ei ole küll füüsilist seost televiisori ja halbade hinnete vahel, kuid ekraani ees veedetud ajal on kaudne kuid väga tugev mõju õppeedukusele.
 
Uurijad jälgisid lapsi 13 ja 24 kuu pikkuste perioodide vältel ja leidisd, et magamistoameedia suurendas märgatavalt laste "ekraaniaega". Suur ekraaniaeg on seotud aga madalama õppeedukusega, kõrgema kehamassi-indeksiga, füüsilise agressiivsusega ja mängusõltuvusega.
 
"Me teame aastakümneid kestnud sõltuvuskäituvuse uuringutest, et kõige suurem sõltuvuse soodustaja on kättesaadavus. Sa ei saa jääda näiteks hasartmängusõltuvusse, kui ei ole kohta, kus neid mänge mängida," ütles professor Gentile. "Kättesaadavus on kindlalt väravaks nii positiivsele kui negatiivsele mõjule."
Laadimine...Laadimine...