Vähekindlustatud lasterikastel peredel on veel võimalik taotleda kodutoetust

Kuni 10. juunini on madala sissetulekuga lasterikastel peredel võimalik taotleda KredExilt kodutoetust. Perede elamistingimuste parandamisse panustatakse sel aastal üle 3 miljoni euro.

Pilt: Pixabay

Vähekindlustatud lasterikastel peredel on veel võimalik taotleda kodutoetust

Toimetaja: Vesta Reest

Kuni 10. juunini on madala sissetulekuga lasterikastel peredel võimalik taotleda KredExilt kodutoetust. Perede elamistingimuste parandamisse panustatakse sel aastal üle 3 miljoni euro.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on pere jaoks mõistlikel eeldustel liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Taotlusi saab esitada kuni 10. juunini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt.

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Laadimine...Laadimine...