EL-i ministrid: Iraani tuumaleppe püsimiseks peab rääkima USA-ga

Euroopa Liidu (EL) välisministrid arutasid täna Luxembourgis välisasjade nõukogul Iraani tuumaleppe küsimust USA president Donald Trumpi otsuse valguses jätta 2015. aastal sõlmitud tuumalepe kinnitamata ja pidasid oluliseks dialoogi USA-ga leppe jõus püsimiseks.

Pilt: Scanpix

EL-i ministrid: Iraani tuumaleppe püsimiseks peab rääkima USA-ga

Euroopa Liidu (EL) välisministrid arutasid täna Luxembourgis välisasjade nõukogul Iraani tuumaleppe küsimust USA president Donald Trumpi otsuse valguses jätta 2015. aastal sõlmitud tuumalepe kinnitamata ja pidasid oluliseks dialoogi USA-ga leppe jõus püsimiseks.

"Peame Iraani tuumaleppe rakendamist oluliseks, kuna see on tuumarelva leviku tõkestamise režiimi võtmeelement ja aitab kaasa rahu ja stabiilsuse tagamisele regioonis," vahendas BNS Sven Mikser pressiesindaja teadet. "Praeguse seisuga kinnitavad Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt avaldatud raportid, et Iraan on kokkuleppest kinni pidanud ja teinud koostööd. Koostöö säilitamine on kogu rahvusvahelise kogukonna huvides."

Mikser tõi välja, et oluline on jätkata EL-i ja tema liikmesriikide dialoogi USA-ga, tagamaks lepingu jõus püsimine. "Mitmed USA poolt väljatoodud mured - Iraani raketikatsetused ning negatiivne  roll regionaalsetes konfliktides - on igati legitiimsed, kuid neile tuleks lahendust otsida väljaspool olemasoleva lepingu raamistikku," sõnas Mikser. "USA taganemine lepingust õõnestaks usaldust Lääne ja Iraani vahel, millel võivad olla ettearvamatud tagajärjed."

Otsuse tuumaleppest loobumiseks peab tegema USA Kongress.

EL-i välisministrid võtsid tuumaleppe toetamise ja jätkuva rakendamise kohta vastu ka ühisavalduse.

Iraani tuumaleppe ehk JCPOA (Ühine Kõikehõlmav Tegevuskava) allkirjastasid Iraan ja kuus suurriiki - Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja USA, neist viimane Trumpi eelkäija Barack Obama administratsiooni ajal.

Laadimine...Laadimine...