Istanbuli konventsiooni rakendamise eelnõu läheb teisele lugemisele

"Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine kinnitaks veelkord seda, et me mõistame hukka igasuguse vägivalla naiste vastu,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Pilt: Scanpix

Istanbuli konventsiooni rakendamise eelnõu läheb teisele lugemisele

"Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine kinnitaks veelkord seda, et me mõistame hukka igasuguse vägivalla naiste vastu,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Riigikogu õiguskomisjon arutas naistevastast vägivalga ja perevägivalda ennetavat ja ohvrite abistamist käsitleva Istanbuli konventsiooni rakendamist Eestis ja otsustas eelnõu saata riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 20.septembril, vahendas BNS.

"Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine kinnitaks veelkord seda, et me mõistame hukka igasuguse vägivalla naiste vastu,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid riigikogu pressiteenistuse teatel. "Konventsionil on positiivne mõju nii ohvritele, kelle jaoks muutuvad kuriteokoosseisud selgemaks. Samuti peaks vähenema korduvkuritegevus pere keskel."

"Eesti allkirjastas Istanbuli konventsiooni juba aastal 2014. Kuna konventsiooni peamine eesmärk on kaitsta naisi vägivalla ja diskrimineerimise eest, siis loodan, et hiljemalt paari kuu pärast on see eelnõu seaduseks saanud," sõnas komisjoni liige Liisa Oviir.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt tehtud uuringu kohaselt on perevägivallaga Eestis isiklikult kokku puutunud umbes pooled üle 15-aastased inimesed. Vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda on seejuures kogenud 12 protsenti naistest ja seitse protsenti meestest.

Istanbuli konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis. Konventsiooniga luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Samuti soovitakse konventsiooni abil edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks.

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu menetlus toimub Riigikogu täiskogus kahel lugemisel.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on lubanud teravat vastuseisu Istanbul konventsiooni ratifitseerimisele, leides, et konventsioon eirab traditsioonilisi soorolle.

"See on selline klassikaline radikaalfeministliku või vasakpoolse doktriini elluviimine läbi rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, kus mõningate kõvasti välja reklaamitud heade asjade vahele on pandud terve hulk väga halbu asju või sellised asju, millega mingil juhul nõus ei saa olla," ütles mullu mais BNS-ile EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

Laadimine...Laadimine...