Jüri Ratas: valitsus peab suurendama teaduse mõju riigi majandusele

"Riigile oluliste suurte otsuste tegemisel, nagu Rail Balticu ehitamine, integratsiooniprobleemide lahendamine või hoopis rahvatervise poliitikad, peaks enam kõlama teadlaste seisukohad. Ainult nii saame kujundada mõistlikke otsuseid, mis põhinevad reaalsetel uuringutel ja faktidel," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Pilt: Scanpix

Jüri Ratas: valitsus peab suurendama teaduse mõju riigi majandusele (1)

"Riigile oluliste suurte otsuste tegemisel, nagu Rail Balticu ehitamine, integratsiooniprobleemide lahendamine või hoopis rahvatervise poliitikad, peaks enam kõlama teadlaste seisukohad. Ainult nii saame kujundada mõistlikke otsuseid, mis põhinevad reaalsetel uuringutel ja faktidel," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Täna riigikogus teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast ülevaate andnud peaminister Jüri Ratas rõhutas, et valitsuse eesmärk on parandada teadlaste ja ettevõtjate koostööd suurendamaks teaduse mõju riigi majandusarengule.

"Eestis tehakse kvaliteetset maailma tasemel teadust. Publikatsioonide arv ja kvaliteet on väga olulised, kuid mitte ainsad näitajad, mille järgi mõõta meie teadlaste panust. Riigi arengu seisukohalt on oluline, et teadussaavutused panustaksid ühiskonna probleemide lahendamisse ning teadlased tutvustaksid oma seisukohti laiemale avalikkusele," ütles peaminister Jüri Ratas oma ettekandes. "Riigile oluliste suurte otsuste tegemisel, nagu Rail Balticu ehitamine, integratsiooniprobleemide lahendamine või hoopis rahvatervise poliitikad, peaks enam kõlama teadlaste seisukohad. Ainult nii saame kujundada mõistlikke otsuseid, mis põhinevad reaalsetel uuringutel ja faktidel." 

Peaminister Ratase sõnul on uue valitsuskoalitsiooni prioriteet ülikoolide ja teiste teadusasutuste ning ettevõtjate parema koostöö saavutamine, mis on olnud Eesti teadus- ja arendustegevuse valdkonnas läbi aastate olnud keskseks teemaks.

"Erasektori tellimusel või erasektoriga koostöös toimuva teadus- ja arendustegevuse osatähtsus peab suurenema. See on olnud kõigi valitsuste ja Riigikogu prioriteet," lausus Ratas. "Praegu ei panusta riiklikud teadus- ja arendustegevuse investeeringud alati piisavalt meie majandusse. Meie teadusasutustel tuleb teha tõsisemat ja tihedamat koostööd ettevõtlussektoriga."

Peaminister toonitas, et Eesti eesmärk on 2020. aastaks saavutada teadus- ja arendustegevuseks 3 protsenti SKPst. "Jah, sellest eesmärgist oleme hetkel kaugel kui mitte väga kaugel. Teadus- ja arendustegevusse investeerimine pole liigne luksus, vaid ilmne ja otsene vajadus – peame järjepidevalt tõstma oma konkurentsivõimet nii riigi, ettevõtja kui ka eraisikuna.," lausus Ratas. "Meie eesmärk on, et teadus- ja arendustegevus tooks laiapindset ja arusaadavat kasu Eesti majandusele ning ühiskonnale."

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...