Keskkonnaministeerium: liikide kaitsmine vajab rahvusvahelist koostööd

"Rahvusvaheline koostöö looduse kaitsmiseks on hädavajalik, seda eriti rändliikide puhul, kes võivad aastas läbida kümneid tuhandeid kilomeetreid läbi mitmete riikide," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

Pilt: Scanpix

Keskkonnaministeerium: liikide kaitsmine vajab rahvusvahelist koostööd

"Rahvusvaheline koostöö looduse kaitsmiseks on hädavajalik, seda eriti rändliikide puhul, kes võivad aastas läbida kümneid tuhandeid kilomeetreid läbi mitmete riikide," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

Manilas algaval maailma rändliikide konventsiooni osapoolte kohtumisel esindab Euroopa Liitu Eesti – jutuks tulevad probleemid rändliikidega, kelle kaitse vajab keskkonnaministeeriumi sõnul rahvusvahelist koostööd.

"Igaüks mõistab, et kui me ühes riigis kaitseme, aga järgmises kütime, siis lõpptulemus on ikka see, et liigi arvukus väheneb ning üks osapool teeb tühja tööd," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp rahvusvahelise koostöö vajalikkust pressiteate vahendusel.

Täna Filipiinide pealinnas Manilas algaval kohtumisel keskendutakse ookeanide seisundile, mis on rändeteeks väga paljudele liikidele. Tänavuse kohtumise moto kõlab: "Nende tulevik on meie tulevik – säästev areng loodusele ja inimesele". 

Konverentsil keskendutakse mitme uue kaitset vajava rändliigi, näiteks vaalhai, kaelkirjaku, 15 raisakotkaliigi, šimpansi ja leopardi kaitse alla võtmisele. Lisaks kinnitatakse uued tegevuskavad vaalade, haide, elevantide ja antiloopide ning nende elupaikade parema kaitse tagamisele säästva arengu raamistikus.

Ette on valmistatud vastuvõtmiseks ka mitmed juhiseid, mis aitavad vähendada nii meremüra, mereprügi kui kaaspüügi mõju maailmameres elutsevatele rändliikidele, piirata metsloomade salaküttimist ning vähendada turismi negatiivset mõju.

Metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni kiideti heaks 1979. aasta 23. juunil Bonnis. Konventsiooniga on liitunud 123 riiki, lisaks ka Euroopa Liit. Konventsiooni eesmärk on korraldada rändloomade kaitset rahvusvahelisel tasandil kogu asuala ulatuses. Konventsioon kohustab sellega ühinenud riike säilitama ja taastama liigi väljasuremisohust päästmise seisukohast olulisi elupaiku, vähendama liigi isendite rännet tõsiselt takistavaid kahjulikke mõjutegureid ja vältima liiki ohustavaid või potentsiaalselt ohustavaid tegureid.

Maailma rändliikide konventsiooni osapoolte 12. kohtumine toimub käesolevast pühapäevast kuni järgmise laupäevani Manilas. Konventsiooni osapoolte kohtumine toimub iga kolme aasta tagant. Eesti kui praegune Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kõneleb konverentsil kõigi 28 liikmesmaa nimel. 

Laadimine...Laadimine...