Nelja riigi esindajad tutvusid Tallinna sotsiaalvaldkonnaga

Läti, Norra, Valgevene ja Venemaa sotsiaaltöö valdkonna esindajad koos abilinnapea Betina Beškinaga.

Pilt: Tallinna Linnavalitsus

Nelja riigi esindajad tutvusid Tallinna sotsiaalvaldkonnaga

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Abilinnapea Betina Beškina sõnul tekitasid mõned Tallinnas sotsiaaltöö korraldamise põhimõtted külalistele eriliti suurt huvi. "Palju küsimusi esitati linna sotsiaalteenistuste ja linna tellimusel teenuseid osutavate mittetulundusühingute koostöö kohta," ütles abilinnapea.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina andis rahvusvahelise programmi raames Tallinnas viibivale delegatsioonile põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna korraldusest ja erinevatest toetusmeetmetest.

Läti, Norra, Valgevene ja Venemaa sotsiaaltöö valdkonna esindajad viibivad Eestis mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste koostöö kogemuste vahetamise programmi raames.

Tallinna abilinnapea kõneles ettekandes munitsipaal- ja sotsiaalkorteritest, toetusmeetmetest vanuritele, lastega peredele ja vähekindlustatutele, toimetulekuks tuge vajavate vanurite ja puudega inimeste toetamise ja sotsialiseerimise meetmetest, linna koostööst mittetulundusühingutega sotsiaalteenuste osutamisel jpm.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul tekitasid mõned Tallinnas sotsiaaltöö korraldamise põhimõtted külalistele eriliti suurt huvi. "Palju küsimusi esitati linna sotsiaalteenistuste ja linna tellimusel teenuseid osutavate mittetulundusühingute koostöö kohta," ütles abilinnapea. "Väga aktiivsed olid kolleegid Lätist – meil on laias laastus sarnased probleemid, mis tähendab ka seda, et meie linnas tõhusalt töötavad lahendused võiksid olla sobilikud ka meie lõunanaabritele."

 

Laadimine...Laadimine...