President kuulutas välja alkoholiseaduse muudatuse

President Kersti Kaljulaid kuulutas välja tubakatoodete ja alkoholi müüki puudutavad piirangud. Seaduse eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

Pilt: Scanpix

President kuulutas välja alkoholiseaduse muudatuse (2)

BNS

President Kersti Kaljulaid kuulutas välja tubakatoodete ja alkoholi müüki puudutavad piirangud. Seaduse eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

Tubakaseaduse muudatusega hakkab tubaka- ja sellega seotud toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Reklaamipiiranguid käsitlevad sätted jõustuvad 2018. aasta 1. juunist, kauplustele antakse müügisaalide ümberseadmiseks aega poolteist aastat ja need sätted jõustuvad 2019. aasta 1. juunil.

Seadusemuudatus sätestab järelevalve tõhustamiseks võimaluse viia läbi kontrolltehinguid, et tagada alaealisele kehtestatud alkoholimüügi keelunõude senisest parem täitmine ja tõhustada võitlust illegaalse alkoholimüügiga.

Seadusega muudetakse ka reklaamiseaduse alkoholireklaami sisu piiravaid sätteid, täiendatakse kohtade loetelu, kus alkoholireklaam on keelatud, täpsustatakse sätteid, mis piiravad alkohoolse joogi reklaamimist soodsa hinna abil ning tervisehoiatusele esitatavaid reklaami- nõudeid.

Seaduse eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

Lisaks kuulutas president välja autoveoseaduse muudatuse, mis reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedudega seotud inimestele ja ettevõtetele. President kuulutas välja kia seaduse, millega maa-amet annab oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga seotud ülesanded üle keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele (KEMIT).

President Kaljulaid kuulutas neljapäeval veel välja topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingud nii Kirgiisi kui Jaapaniga.   

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...