RATAS: Noored peavad olema EL-i tähelepanu keskmes

Peaminister Jüri Ratas märkis Euroopa Liidu noortekonverentsil, et on väga oluline, et noored oleksid Euroopa Liidu arengute keskmes.

Pilt: Laura Kotila

RATAS: Noored peavad olema EL-i tähelepanu keskmes

Peaminister Jüri Ratas märkis Euroopa Liidu noortekonverentsil, et on väga oluline, et noored oleksid Euroopa Liidu arengute keskmes.

"Euroopa Liidu liidrid seadsid möödunud aastal Bratislava tippkohtumisel üksmeelselt eesmärgiks pakkuda noorele põlvkonnale parimaid võimalusi, võidelda liikmesriikides noorte tööpuudusega ning tõhustada neile suunatud programme. Me peame hoidma noorte jaoks olulised algatused tähelepanu keskmes, et neil oleks tähtis koht Euroopa Liidu strateegiadokumentides ja tulevastes finantsraamistikes," ütles Ratas teisipäeval Kultuurikatlas toimuva Euroopa Liidu noortekonverentsi avakõnes.

Neli päeva kestev üritus on toonud Tallinnasse enam kui 260 noort, poliitikakujundajat ja valdkonnaga seotud inimest Euroopa Liidust ja selle partnerlusprogrammide riikidest, et arutada noorte jaoks olulisi teemasid, analüüsida praegusi väljakutseid ning kaasata neid Euroopa Liidu uue noortestrateegia kujundamisse.

Positiivsete näidetena juba toimivast koostööst tõstis peaminister Ratas esile tänavu oma 30. aastapäeva tähistava Erasmuse programmi ning noortegarantii, mis tagab, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Noortevaldkonnas on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetideks lisaks tulevikuteemadele ka nutikas noorsootöö, mis on tihedalt seotud digitaalvaldkonna laiema arenguga ja innovatsiooniga, osalus Euroopa Liidu poliitikate kujundamises ja vabatahtlik tegevus. "Eesti noored on igapäevased e-teenuste kasutajad, olgu see e-identiteet, e-hääletus, e-kool või midagi muud. Avatud noortekeskused kasutavad e-lahendusi selleks, et kaardistada noorte osalust nende tegevuses. Need on ainult mõned näited, tulekul on ka uued innovaatilised lahendused, mis aitavad paremini kaasata noori ja noorsootöötajaid õppimisse ja ühiskonda, mis omakorda on väga oluline Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide arengule," sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on vajalik ka noorte vabatahtlik tegevus. Detsembris 2016 algatas Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse loomise, mis aitab noori vanuses 18-30 aastat kaasa lüüa solidaarsust toetavates ühistegevustes oma koduriigis ja välismaal. Eesti töötab oma eesistumise ajal algatuse õigusliku aluse sisu kokkuleppimise nimel selleks, et tegevused saaksid täies mahus alata juba 2018.aastal.

Laadimine...Laadimine...