Riigi toetus aitab omavalitsustel vajalikke tugispetsialiste juurde palgata

Järgmisel aastal toetab riik omavalitsusi koolide tugispetsialistide palkamisel kuue miljoni euroga. Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska on veendunud, et tugispetsialiste vajavad omavalitsused senisest enam ja riigi toetus on siin suureks abiks. "Vallal on logopeed olemas, kuid tema töökoormus on liiga suur ja vaja oleks lisajõudu," rääkis Viska.

Pilt: Scanpix

Riigi toetus aitab omavalitsustel vajalikke tugispetsialiste juurde palgata

Kai Maran

Järgmisel aastal toetab riik omavalitsusi koolide tugispetsialistide palkamisel kuue miljoni euroga. Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska on veendunud, et tugispetsialiste vajavad omavalitsused senisest enam ja riigi toetus on siin suureks abiks. "Vallal on logopeed olemas, kuid tema töökoormus on liiga suur ja vaja oleks lisajõudu," rääkis Viska.

Järgmisel aastal toetab riik omavalitsusi koolide tugispetsialistide palkamisel kuue miljoni euroga. Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska on veendunud, et tugispetsialiste vajavad omavalitsused senisest enam ja riigi toetus on siin suureks abiks.

"Kindlasti toetab!" ütles Viska. "Lähtume laste vajadustest ja riigi rahaline toetus tuleb selle eesmärgi nimel kindlasti kasuks. Logopeede on vaja juurde nii koolides kui lasteaedades."

Veebruarist asub Märjamaale lisaks praegusele logopeedile tööle veel teinegi eripedagoog.

"Vallal on logopeed olemas, kuid tema töökoormus on liiga suur ja vaja oleks lisajõudu," rääkis Viska. "Tänane seis on selline, et väga oluline maht läheb ikkagi logopeedi tööle ja kui tänasele vallavalitsuse struktuuris olevale logopeedile tahta tuge kõrvale, siis see peaks olema sellise kvalifikatsiooniga, kes on võimeline ka logopeediat andma. Logopeedilist abi on juba täna vaja rohkem kui suudetakse kohapeal pakkuda. "

Kui kohapeal abi ei ole, siis aktiivsemad vanemad lähevad kaugemalt abi saama, kuid vähemaktiivsemad jäävad tähelepanuta.

"Tugispetsialistina hakkab logopeed hindama laste arengutaset ning logopeedilist ja eripedagoogilist abivajadust," selgitas Viska. "Logopeed viib lastega läbi kõneravitunde ja koostab neile individuaalse arengukava. Samuti nõustab ta lapsevanemaid ja pereliikmeid."
Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul plaanib riik tugispetsialistide tööle värbamist toetada nelja aasta jooksul.

"Õpilaste toevajadus on erinev ja muutub ka ajas ning riiklik toetus annab suurema kindluse, et iga laps saab personaalset tuge just siis, kui ta seda vajab," ütles Reps. "Otsustasime toetada tugispetsialistide teenuse paremat kättesaadavust ja kvaliteeti ning suuname selleks 24 miljonit eurot järgmise nelja aasta jooksul."

Riigi toetus võimaldab omavalitsuste panuse säilides tööle võtta ligi 150 täisametikohaga tugispetsialisti rohkem, suurendades nende arvu ligi 730ni.

Laadimine...Laadimine...