Riigikohus jättis rahuldamata e-hääletuse suhtes esitatud kaebuse

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata kaebuse, milles nõuti elektroonilise hääletamise tühistamist.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Riigikohus jättis rahuldamata e-hääletuse suhtes esitatud kaebuse

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata kaebuse, milles nõuti elektroonilise hääletamise tühistamist.

Kohalike omavalitsuste valimistel Rakveres üksikkandidaadina osalenud Virgo Kruve taotles oma kaebuses riigikohtule elektroonilise hääletamise seaduse nõuetele vastavat korraldamist ja elektroonilise hääletamise tühistamist. Kruve leidis, et kuna kohalike omavalitsuste valimise seaduse kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, maakonna valimisjuhid ja jaoskonnakomisjonid, siis ei ole riigi infosüsteemi ametil (RIA), mis viib e-hääletust läbi, seaduse järgi häälte töötlemise õigust, vahendas BNS.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium viitas oma otsuses, et Vabariigi Valimiskomisjoni 8. juuni 2017. a otsuse nr. 28 “Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus” punktiga 2.2 on e-hääletamise süsteemis niinimetatud koguja ülesandeid määratud täitma RIA. Sama otsuse teiste punktidega on määratud erinevaid elektroonilise hääletamise korraldamiseks vajalikke ülesandeid täitma ka muid riigiorganeid ja isikuid.

Kolleegiumi hinnangul ei ole välistatud, et Vabariigi Valimiskomisjon kaasab elektroonilise hääletamise korraldamisse ka muid organeid või isikuid lisaks riigi valimisteenistusele ning tegemist ei ole RIA-le elektroonilise hääletamise korraldamise üleandmisega KOVVS paragrahv 19 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

"Võib eeldada, et RIA kui oma põhiülesandena riigi elektroonilise infoturbe tagamisele spetsialiseerunud asutus suudab kindlustada hääletamise salajasuse põhimõtte järgimise Vabariigi Valimiskomisjonilt RIA pädevusse antud elektroonilise hääletamise toimingute tegemisel. Kaebaja ei ole Riigikohtule ega Vabariigi Valimiskomisjonile esitanud mingeid konkreetseid andmeid, millest saaks järeldada, et RIA võis rikkuda või rikkus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste elektroonilise hääletamise salajasuse põhimõtet," leidis riigikohtu kolleegium.

Kokkuvõttes leidis riigikohtu kolleegium, et jätab Kruve kaebuse rahuldamata.

Laadimine...Laadimine...