Riik on mures: avaliku sektori tippjuhtide seas on liiga vähe naisi

"Tunneme sotsiaalministeeriumis tõsist muret riigijuhtimise pärast, kuna suurt osa Eesti inimressursi potentsiaalist on avaliku sektori juhtimises kasutamata. Avaliku sektori tippjuhi positsioonil on riigis 93-st juhist 77 mehed ja vaid 16 naised. See olukord ei ole aktsepteeritav ja vajab kohest muutmist," kirjutas kantsler Marika Priske. 

Pilt: Scanpix

Riik on mures: avaliku sektori tippjuhtide seas on liiga vähe naisi

"Tunneme sotsiaalministeeriumis tõsist muret riigijuhtimise pärast, kuna suurt osa Eesti inimressursi potentsiaalist on avaliku sektori juhtimises kasutamata. Avaliku sektori tippjuhi positsioonil on riigis 93-st juhist 77 mehed ja vaid 16 naised. See olukord ei ole aktsepteeritav ja vajab kohest muutmist," kirjutas kantsler Marika Priske. 

Sotsiaalministeerium tunneb muret, et avaliku sektori tippjuhtide seas on liialt palju mehi, ja korraldab seetõttu ümarlaua teemal "Kuidas teha nii, et riigijuhtimine oleks tõhus ning milline roll on siin avaliku sektori tippjuhtide värbamisel?" 

"Tunneme sotsiaalministeeriumis tõsist muret riigijuhtimise pärast, kuna suurt osa Eesti inimressursi potentsiaalist on avaliku sektori juhtimises kasutamata. Avaliku sektori tippjuhi positsioonil on riigis 93-st juhist 77 mehed ja vaid 16 naised. See olukord ei ole aktsepteeritav ja vajab kohest muutmist," kirjutas kantsler Marika Priske. 

Tema sõnul on teada, et naiste suurem kaasamine otsuste tegemisel nii avalikus sektoris kui äris aitab tõsta riikide konkurentsivõimet ning kiirendab ka majanduskasvu. Seetõttu tegi sotsiaalministeerium ettepaneku tippjuhtide valikukomisjonile algava aasta alguses ühiselt arutleda ja kokku leppida tegevustes, millega arvestada juba 2018. aasta tippjuhtide avalikes konkurssides. 

Kantsler Priske sõnul loob mitmekesisus juhtimises eeldusi demokraatlikumate, õiglasemate ja inklusiivsemate otsuste tegemiseks. Soolise mitmekesisuse väärtustamine on oluline, et erinevatest kogemustest lähtuvalt oleks kõigi inimeste huvid paremini kaitstud ja esindatud, lisas Priske.

Laadimine...Laadimine...