Siseministeeriumi asekantsleriks saab Veiko Kommusaar

Siseminister Mart Helme otsustas Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametisse nimetada Veiko Kommusaare. Kommusaar alustab asekantslerina 17. veebruarist.

Pilt: Siseministeerium
Eesti

Siseministeeriumi asekantsleriks saab Veiko Kommusaar

Toimetaja: Toomas Raag

Siseminister Mart Helme otsustas Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametisse nimetada Veiko Kommusaare. Kommusaar alustab asekantslerina 17. veebruarist.

Veiko Kommusaarel on Siseministeeriumi valitsemisalas pikk ja mitmekülgne töökogemus, kokku on Kommusaar töötanud sisejulgeoleku valdkonnas 19 aastat. Viimased viis aastat on Veiko Kommusaar juhtinud Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonda.

 "Tulenevalt pikaaegsest sisejulgeoleku valdkonna kogemusest on Veiko Kommusaar siinsete teemadega hästi kursis. Meil on käimas mitmeid olulisi projekte nagu piiri ehitus, narkootikumide vastane võitlus, rändeküsimused. Ühest küljest peangi Veikot asekantsleri kohale väga sobilikuks tulenevalt sellest, et ta on paljude teemadega, mis hakkavad uues ametis tema töölaual olema, juba praegu hästi kursis. Lisaks on Veikol suurepärane hariduslik taust. Minu eesmärk on, et algatatud projektidega jätkamine sujuks ja toimiks tõrgeteta," rääkis siseminister Mart Helme.

Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringu järgi peavad Eestit elamiseks turvaliseks riigiks 94% vastanutest. Kommusaare sõnul on senised poliitikavalikud on olnud õiged ja loonud Eestile turvalise elukeskkonna.

"Lähikümnendite keskseks küsimuseks ei jää turvalisuse kasvatamine, vaid selle hoidmine ja muutustele ettenägelike sammude valik ja adekvaatsete meetmete rakendamine. Globaalsed trendid, avatud piirid, kübermaailma kiire areng ja demograafilised muudatused ei jäta meid puutumata. See, kuidas me Siseministeeriumis nende arengutega suhestume, kaasas käime ja ka ise arengut suuname, on minu uue ameti peamine väljakutse," märkis Kommusaar.

Veiko Kommusaar on siseturvalisuse valdkonnas tegutsenud 19 aastat. Ta on töötanud nii piirkonnakonstaabli kui ka kriminaalpolitseinikuna ning on juhtinud Lääne-Harju politseiosakonnas jälitusüksust ja kriminaalpolitsei talitust. Samuti on ta töötanud Politsei-ja Piirivalveameti arendusosakonnas politsei tegevuste avalikus ruumis ja liiklusjärelevalve teenuse omaniku ja eestvedajana. Siseministeeriumis töötab Kommusaar alates 2007. aastast, olles tegutsenud nii kriminaal- ja korrakaitsepoliitika osakonna nõuniku, osakonna juhataja asetäitja kui ka osakonna juhatajana.

Veiko Kommusaar on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja tal on magistrikraad UNED ülikoolist. Vabanevale korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Seni täidab osakonnajuhataja ülesandeid õigusnõunik Henry Timberg.

Konkursi asekantsleri ametikohale viis läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

Laadimine...Laadimine...