Siseministri määrus ei saanud sotsiaalministeeriumis rohelist tuld

Ukraina maasikakorjajad oma ööbimiskohal.

Pilt: Scanpix
Poliitika Eesti

Siseministri määrus ei saanud sotsiaalministeeriumis rohelist tuld

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Sotsiaaministeerium ei kooskõlastanud siseministri määruse eelnõu järgmise aasta sisserände piirarvu ajalise jaotuse kohta, kuna selle mõju mitmetele valdkondadele jääb ebaselgeks ning vajab täpsustamist.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuse eesmärk tagada sisserände piirarvu jagunemine viisil, mis ühtiks Eesti majanduse arengu ja ühiskonna vajadustega ning tagaks sisserände tõhusa ja sihipärase juhtimise, vahendas BNS.

Sotsiaalministeerium soovib, et siseministeerium täiendaks eelnõu seletuskirja mõjude osa selgitusega, mil viisil muudatused eeltoodud eesmärke täidavad. Mõjude peatükis tuleks välja tuua olulised mõjud tööturule, ettevõtluskeskkonnale ja majandusele.

Samuti ei ole eelnõus käsitletud mõju avaliku sektori töökorraldusele ning eelnõu seletuskirja täiendamisel tuleks täpsustada, kuidas see toetab majandusarengut ning kas see lähtub lühiajalistest või pikaajalistest tööturu vajadustest.

Laadimine...Laadimine...