Tallinn võistleb maailma intelligentseima kogukonna tiitlile

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on seekordne, pärast väikest võistlusel osalemise pausi aastast 2013, seitsme intelligentseima linna hulka valituks osutumine linnale suur au.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinn võistleb maailma intelligentseima kogukonna tiitlile

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinn valiti intelligentsete kogukondade foorumi poolt mitmesaja kandidaadi hulgast maailma 7 arukama kogukonna hulka, mille seast valitakse 2020. aasta juunikuus omakorda välja linn, kes pälvib kõige intelligentsema kogukonna tiitli.

Intelligentsete Kogukondade Foorum (Intelligent Community Forum) on New Yorgis resideeriv mittetulunduslik organisatsioon, mis korraldab 1999. aastast konkursse maailma intelligentseimate kogukondade väljaselgitamiseks. 2007. aastal võitis Tallinna linn esmakordselt maailma teiste kogukondadega võisteldes IT ja kommunikatsiooni tehnoloogia valdkonna arengu arvestuses olulise tunnustuse, kui ICF tunnustas Tallinna linna rohkem kui 300 kandidaadi hulgast maailma seitsme kõige intelligentsema kogukonna hulka kuuluvaks. Tänaseks on Tallinn seitsme intelligentseima hulka tulnud kokku kuuel korral (2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2020).

Tallinna puhul toodi sel aastal esile haridusfestivali iduEDU korraldamist, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonilaborite rajamist haridusasutuste juurde, idufirmade inkubaatoreid ning Ülemiste City ärilinnakut. Samuti hinnati kõrgelt Prototroni võistluse korraldamist ning üleüldist pidevale kasvule orienteeritust.

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on seekordne, pärast väikest võistlusel osalemise pausi aastast 2013, seitsme intelligentseima linna hulka valituks osutumine linnale suur au.

"Meie innovaatilisi lähenemisi hinnatakse kõrgelt ka kodust kaugel. Mulle teeb suurt rõõmu seegi, et Tallinn on ainus Euroopa linn Austraalia, Ühendriikide ja Kanada kogukondade seas, mis jätkab tihedas konkurentsis kandideerimist intelligentseima linna tiitlile," sõnas Sepp.

Tallinna linn võtab foorumi tööst iga-aastaselt aktiivselt osa. "Saame ise palju huvitavaid teadmisi aga jagame ka enda omasid," ütles Sepp. "Infotehnoloogia on kiiresti arenev valdkond ning seega kasvab üleilmselt ka konkurents, mis esitab väljakutse igale riigile ja kogukonnale. Euroopas on mitmeid organisatsioone, kes viivad läbi konkursse IT lahendustele, innovaatilistele ideedele ja targa linna teemadel. ICF-i lisaväärtuseks on ülemaailmsete trendide ja lahendustega tutvumise võimalus. Nii on osalejate kui ka võitjate hulgas olnud esindatud lisaks Euroopale ka kogukonnad – nii suured kui väikesed omavalitsused Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, Aasiast, Austraaliast ning Aafrikast."

Kandideerimine on 8-kuuline protsess, millest esimesed 2 etappi 7 parima sekka jõudmiseks on edukalt läbitud ning ees on ootamas viimane katsumus. 7 arukaima kogukonna seast valitakse parim välja juunis, Ohios (USA) toimuval kokkusaamisel ICF Global Summit.

The Intelligent Community Forum (ICF) on ülemaailmne liikumine, kuhu kuulub 185 linna ja regiooni. Nii koondab ICF parimaid praktikaid ja jagab seda teadmist oma liikmetega, kuidas parimal viisil oma linna hoida ja arendada.

Tallinna Linnavolikogu otsusega liitus Tallinna linn Intelligentsete Kogukondade Liiduga 2010. aastal. Intelligentsete Kogukondade Liitu võivad kuuluda vaid kogukonnad, kelle tegevust on Intelligentsete Kogukondade Foorum tunnustanud 21 Aruka Kogukonna (Smart 21) hulka kuuluvusega.

Lisainfo:

https://www.intelligentcommunity.org/tallinn

Laadimine...Laadimine...