Välisluureamet: Hiina tehnoloogialahenduste oht on strateegiline

Välisluureameet märgib oma värskes aastaraamatus, et Hiina tehnoloogialahenduste oht on strateegiline ning avaldub pika aja jooksul.

Pilt: Scanpix
Välismaa Eesti

Välisluureamet: Hiina tehnoloogialahenduste oht on strateegiline

Toimetaja: Toomas Raag

Välisluureameet märgib oma värskes aastaraamatus, et Hiina tehnoloogialahenduste oht on strateegiline ning avaldub pika aja jooksul.

"Hiina puhul on tegemist Läänest erineva kultuuriruumi ja väärtushinnangute kandjaga, kus valitseb kommunistlik repressiivne võim. Maailmas oma mõjuvõimu suurendamise ühe etapina tekitatakse teistes riikides pika aja jooksul ja samm-sammult sõltuvus Hiinast. Kõigepealt valmistatakse ette sobiv keskkond: investeeritakse kohalikku infotaristusse, ostetakse osalus ettevõtetes, pakutakse soodsamaid lahendusi jne. Paralleelselt hoiab Hiina madalat profiili ning ei sekku otseselt otsustamisprotsessi. Alles siis, kui Hiina juhtkond näeb otsest vajadust ja kasu oma poliitiliste eesmärkide täitmiseks, hakkab Hiina agressiivsemalt teise riigi otsustusprotseduuri sekkuma," märkis amet.

Näiteks 2019. aasta lõpus esitas Hiina Fääri saartele ultimaatumi: vabakaubandusleppe sõlmimiseks peab Fääri saarte 5G arendamiseks sõlmima lepingu tehnoloogiagigant Huaweiga, samas Eesti-sugusele digiriigile on sidevõrgud elutähtis taristu, mille puhul peab kaaluma kõiki ohte, mis võivad tuleneda sidevõrkudes kasutatavast tehnoloogiast.

"Hiinal on väikeriigis kergem sõltuvust tekitada ning hiljem survet avaldada. Hiinas lähtutakse nagu Venemaalgi niinimetatud luure territooriumilt põhimõttest, mille peamine eesmärk on kutsuda sihtmärk Hiinasse, et teda tundma õppida, mõjutada ning koostööle värvata," tõdes amet.

Ameti andmetel võivad Hiina eriteenistused kasutada mitmesuguseid vahendeid ja ettekäändeid, sealhulgas esimese kontakti võtmine ja tööpakkumised interneti vahendusel, samas saavad Hiina eriteenistused kodumaal tegutseda peaaegu riskivabalt.

"Ohvril ei ole Hiinas kui ebademokraatlikus riigis võimalik eriteenistuste eest kaitset leida. Kui sihtmärgi värbamine ei õnnestu, siis üritavad Hiina eriteenistused vähemalt tungida tema arvutitesse ja sidevahenditesse, et paigutada sinna pahavara ning varastada informatsiooni," märkis amet.

Nii on ameti teatel peamised sihtmärgid poliitikud ja riigiametnikud, kelle valduses võib olla Eesti riigi, Euroopa Liidu ja NATO julgeoleku seisukohalt olulist poliitilist, majanduslikku või riigikaitsega seotud informatsiooni; ärimehed ja teadlased, kelle kaudu võib käesoleval hetkel või tulevikus saada juurdepääsu äriprojektidele või teadussaavutustele, mida saaksid oma äri- ja arendustegevuses ära kasutada Hiina ettevõtted, mis enamasti on riiki juhtiva Kommunistliku Partei otsese või kaudsema kontrolli all.

"Sellise profiiliga sihtmärkidega sideme loomiseks kasutatakse ka Hiinas ja kolmandates riikides toimuvaid äri ja teaduskonverentse, ühisfirmade loomist Hiinas, Hiina ülikoolide juures asuvaid innovatsioonikeskusi ja teadlastele Hiinas teadustööks pakutavaid uurimistoetusi," tõdes amet.

Välisluureamet soovitab Hiinasse ametiasjus või ka turistina reisides hoiduda olukordadest, kus eriteenistustel oleks võimalik inimest korrumpeerida ja pärast selle avalikustamisega ähvardades koostööle sundida. Samuti ei soovita amet mitte võtta reisile kaasa arvuteid või sidevahendeid, mis sisaldavad või mille kaudu võiksid Hiina eriteenistused hiljem saada juurdepääsu tundlikule poliitilisele, majanduslikule või teadusinformatsioonile ning alati peab arvestama ka võimalusega, et telefonisidet ja interneti kasutamist jälgivad Hiina eriteenistused. 

Laadimine...Laadimine...