Aage Õunap: mida suurem pere, seda raskem on lapsi ringidesse panna

"Eriti oluline on toetus kitsikuses elavate perede lastele. Äsja vastu võetud seadusemuudatus loob eeldused, et ka piiratud võimalustega perede lapsed saavad huvitegevuses osaleda," ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Pilt: Scanpix

Aage Õunap: mida suurem pere, seda raskem on lapsi ringidesse panna

"Eriti oluline on toetus kitsikuses elavate perede lastele. Äsja vastu võetud seadusemuudatus loob eeldused, et ka piiratud võimalustega perede lapsed saavad huvitegevuses osaleda," ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

"Eesti lasterikaste perede liit korraldas aasta alguses uuringu, millega taheti välja selgitada suurperedes kasvavate laste huvitegevuses osalemise võimalused ja takistused. Uuringust selgus, et raha oli takistuseks 80% vastajatele," rääkis Õunap. "Mida suurem pere, seda suuremat probleemi raha kujutab."

"Keskmiselt kulub peredel ühe lapse huvitegevusele 30 eurot kuus. Kui aga peres on neli huvitegevusega tegelevat last, tähendab see 120 eurot kuus, sageli rohkemgi, sest kulud transpordile, võistlustele ning varustusele on samuti suured," märkis Õunap.

 

Laadimine...Laadimine...