Abilinnapea Klandorf: hooli teistest ka jala käies või rattaga sõites!

"Uurides jalgratturite ja jalakäijate kohustusi liiklusseaduses, võib kergesti sattuda segadusse. Seaduses seisab justkui, et jalgrattur võib liigelda vaid jalakäija kiirusega ja sõidutee ületamist on parem üldse vältida. Sageli rõhutatakse sedagi, et nõrgem pool jääb liiklusõnnetuses alati suurimaks kannatajaks," kirjutab abilinnapea Kalle Klandorf.

Pilt: Ilja Matusihis

Abilinnapea Klandorf: hooli teistest ka jala käies või rattaga sõites!

Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea

"Uurides jalgratturite ja jalakäijate kohustusi liiklusseaduses, võib kergesti sattuda segadusse. Seaduses seisab justkui, et jalgrattur võib liigelda vaid jalakäija kiirusega ja sõidutee ületamist on parem üldse vältida. Sageli rõhutatakse sedagi, et nõrgem pool jääb liiklusõnnetuses alati suurimaks kannatajaks," kirjutab abilinnapea Kalle Klandorf.

Kõike seda arvesse võttes võib tunduda, et jalgrattaga sõitmine on keeruline tegevus, millega kaasneb palju ohte. Tegelikult on jalgrattasõit linnas efektiivne ning tervisele ja keskkonnale kasulik liikumisviis, mis on pealegi lõbus ja aitab veeta aega värskes õhus.

Et sõit Tallinna teedel kulgeks muretult, tasub endale ja oma lähedastele meelde tuletada jalgratturite ja jalakäijate peamisi liiklusreegleid.
Tallinnas saab jalgrattaga sõita jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, sõiduteede äärtesse märgitud rattaradadel, sõiduteel. Kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu raske, võib sõita ka kõnniteel.

Üks sagedane konfliktide põhjus on jalakäijate liikumine jalgrattale eraldatud rajal või vastupidi. Tallinnas on üha rohkem selgelt märgistatud jalgratta- ja jalgteid, heaks näiteks on siinkohal Gonsiori tänav. Kuigi teemärgistuse ja liiklusmärkide abil on jalgratturitele ja jalakäijatele ette nähtud ala selgelt märgistatud, juhtub sageli, et tähelepanematusest ei püsita õigel teepoolel ja see põhjustab asjatult probleeme.

Kui jalakäija on sattunud jalgratturi teepoolele, peab viimane sellest signaalkellaga märku andma, see aga võib jalakäijat ehmatada. Ettevaatlikkuse huvides tuleb jalgratturil võtta hoog maha või mööduda valel teepoolel kõndivast jalakäijast omakorda valele teepoolele sõites, mis omakorda võib ohtu seada seal liiklevad jalakäijad.

Hoia ka lastel silm peal!

Jalgratta- ja kõnniteel liigeldes tuleb meeles pidada, et see on sageli jagatud. Seega peavad kõik hoolikalt ümbrust jälgima ja turvalisuse nimel veenduma, et ka kaasliiklejatel oleks ruumi. Nii ratturitel kui ka jalakäijatel tuleb hoiduda äkilistest manöövritest ja kätega vehkimisest ning püsida ühel teepoolel. Selleks, et tajuda ja kuulda paremini enda ümber toimuvat, näiteks kuulda ratturi antavat signaalkella, tasub vältida kõrvaklappidest muusika kuulamist.

Rattur peab olema jalakäijatele ohutu. Samal ajal peab jalakäija liikuma talle ette nähtud teel või teeosal, ta ei tohi põhjendamatult takistada teist jalakäijat ega ülekäigurajal, kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuvat ratturit.

Jagatud teel on väga sagedased olukorrad, kus koeraga jalutav jalakäija ei pane tähele, et tema pika rihma otsas olev lemmik on haaranud enda alla kogu tee ja sellega on võetud liikumisruum kaasliiklejatelt.

Selline tähelepanematus võib taas kaasa tuua  ohtliku olukorra, sest ootamatult teele ette jooksev koer ehmatab jalgratturit, kes peab äkitselt pidurdama või tegema loomast möödumiseks ootamatu manöövri, millega ta võib omakorda ohtu seada kaasliiklejad. Signaalkella lastes aga ehmub koeraomanik, kes seepeale küll koera teelt ära tõmbab, aga mõnikord võib järsk liigutus lõppeda lemmikule kehvasti.
Samasugune on olukord lastega, kes ei suuda tihti ümbrust piisavalt hoolikalt jälgida ja kipuvad nii ohtu seadma ennast ja  teisi. Siinkohal on tähtis roll vanematel. Lapsed võiks püsida tee ühes servas, et kaasliiklejatel oleks võimalik neist ohutult mööduda. Samas tasub jalgratturil lastega liikuvale perekonnale lähenedes hoog maha võtta, et võimalikku õnnetust eos vältida.

Kiiruse mahavõtmist innustab tegema ka liiklusseadus, kus on kirjas, et kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel või ülekäigurajal liigeldes tohib jalakäija vahetus läheduses jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega – 3-7 km/h.

Autojuhil pole alati eesõigus

Meenutada tasub sedagi, et nooremad kui 16-aastased jalgratturid peavad kandma jalgratturikiivrit, samas on kiiver soovituslik kõikidele jalgratturitele. Kiivrit ei soovitata kanda lihtsalt kiusu pärast, vaid tegemist on tõepoolest lihtsaima vahendiga, mille abil sõit turvaliseks muuta. Eriti tasuks kiivri kandmisel eeskuju näidata lapsevanematel, sest kui nemad kiivri pähe panevad, teevad seda parema meelega ka lapsed.

Oluline on meelde tuletada ka jalgratturite ja jalakäijate kohustused ning õigused autode suhtes. Kuigi autojuhid kipuvad arvama, et neil on jalgratturite ees alati eesõigus, siis tegelikult kehtib see vaid ristumisel sõiduteega.

Kui auto väljub parklast, õuealalt või puhkekohast, ei ole jalgrattur ja jalakäija kohustatud autole teed andma, kui teeandmise kohustus pole seatud teisiti.

Kui jalgratturil on tarvis ületada sõiduteed, siis liiklusseadus lubab ülekäigurada ületada ka jalgrattal sõites, kuid jalgratturil pole selles olukorras teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seega on ohutum ületada ülekäigurada ratast käekõrval lükates.

Kui jalgrattur tahab sõita kiiresti ja vältida sellega kaasneda võivaid ohte jalgratta- ja jalgteel liikujatele, tasub sõitmiseks valida sõidutee serv. Kuigi autojuhid kipuvad sõidutee servas sõitvaid rattureid hukka mõistma, pole selleks alust. Ärritus tuleb seljatada ja oodata võimalust jalgratturist vähemalt 1,5 meetri kauguselt mööduda, sest nii on kõigile ohutu.

Enne jalgratta selga istumist tuleb veenduda, et liikumisvahendil on töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane helkur ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab sõites põlema ees valge ja taga punane tuli.

Seadused ja soovitused ei ole omaette hea liiklemise garantii. Ennekõike teeb sõidu meeldivaks ja turvaliseks teiste liiklejatega arvestamine. Kui säilitada liigeldes tähelepanelikkus ümbritseva suhtes, on võimalik, et ilusate ilmade nautimine on meeldiv kõigi jaoks.

Laadimine...Laadimine...