Abilinnapea Klandorf:  juhtide harjumine, et saab sõita mööda Reidi teed, võtab veel kuid

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kirjutab selgitavas artiklis Reidi tee kohta, et paljud autojuhid sõidavad harjumusest veel vanu marsruute pidi. Hiljemalt mõne kuu pärast, kui Reidi tee on "avastatud", saab ka fooridele lõpphäälestuse teha.

Pilt: Ksenija Kurs

Abilinnapea Klandorf: juhtide harjumine, et saab sõita mööda Reidi teed, võtab veel kuid

Kalle Klandorf

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kirjutab selgitavas artiklis Reidi tee kohta, et paljud autojuhid sõidavad harjumusest veel vanu marsruute pidi. Hiljemalt mõne kuu pärast, kui Reidi tee on "avastatud", saab ka fooridele lõpphäälestuse teha.

Reidi tee puhul ei ole tegemist ainuüksi teega, vaid ka võimalusterohke mereäärse alaga, kus aega veeta. See uus, juurde tekkinud liiklus- ja linnaruum hakkab parandama liikluse läbilaskvust ning ühtlasi kutsuma inimesi rohkem mere äärde. Järgnevalt selgitan, kuidas on Reidi teel esimesel nädalal läinud.

Fooride lõpphäälestusega peab ootama

Öeldakse, et inimene on harjumuste ori ning 3. detsembri liiklusvoogude monitooring näitas, et enamus juhte sõidavad harjumuse kohaselt mööda Narva maanteed kesklinna suunas ja Reidi tee on pooltühi. Usun, et kuu või kaks läheb aega selleks, et liiklusvood muutuksid uut liiklusruumi arvestavaks. Alles seejärel saame fooridele teha lõpphäälestuse ning Reidi tee adaptiivne foorisüsteem saab hakata koguma õigeid andmeid liiklusvoogude kohta. Alates 1. jaanuarist on kavas Reidi teel ka kiirusrežiimide dünaamiline muutmine vastavalt liiklusoludele.

Praegused hinnangud Reidi tee liikluse sujuvuse või läbilaske osas on tegelikult väga ennatlikud, sest  saame alles umbes aasta pärast hinnata, kui palju liikluse läbilaskvus  paranes ja kasvas.

Kuidas kulgevad liiklusvood

Pirita teel on linna suunas kaks sõidurada tavatranspordile ja üks sõidurada ühistranspordile. Ühel tavasõidukite sõidurajal saab sõita hea liiklussujuvusega ligi 900 sõidukit tunnis, seega kahel sõidurajal kokku ligi 1800 sõidukit. Sõita soovijaid on hommikusel tipptunnil aga 4-5 korda ühe sõiduki kohta rohkem.

Peamine autode vool tuleb Viimsi suunalt ja nii moodustubki hommikusel tipptunnil Pirita teel pidev liiklusvoog. Seepärast ongi fooride kasutamine Pirita tee liiklusvoo peatamiseks vajalik, sest ainult rohelise lainega kuni kesklinnani oleks Pirita tee aeglustunud liiklusvoog kesklinna ummistanud ning kõikidel ristuvatel tänavatel oleks võimatu sõita.

Kui kesklinnas on liiklus ristmikel korraldatud fooridega, siis tuleb sujuva liikluse tagamiseks ning ristmike nö kinnisõitmise vältimiseks pidevat liiklusvoogu n-ö jaotada.

Pirita tee liiklusvoo jaotamine fooridega Russalka ristmikul on viimane koht enne linna suundumist ning samas on see ka esimene koht, kus ristuvad kaks suuremat liiklusvoogu – Pirita tee ja Narva maantee omad. Pirita tee kahe sõiduraja liiklus jaguneb seejärel neljale sõidurajale ehk kaks Reidi teele ja kaks Narva maanteele.

29.11.2019 kuni 27.12.2019 on Reidi tee foorid jäigal testrežiimil ning loendavad sõidukeid. See on vajalik uue adaptiivse fooritarkvara ja seadmete testimiseks. Alates 3. detsembrist on ka Reidi tee jalakäijate foorid testrežiimil väljakutsega ehk nupule vajutades saab rohelist tuld tellida.

Invakohad on samuti olemas

Russalka kõrval asuvas parklas on vastavalt projektile rajatud üks invakoht ja madaldatud äärekivi parklast kõnniteele pääsemiseks. Ilmastikuolude tõttu on seal hetkel paigaldatud ainult liiklusmärk parkimiskoha tähistamiseks, kuid sinine värv pannakse kevadel juurde.

Sadama esisel lõigul kahes parklas eraldi invakohti tõesti ei ole, kuid rajatud on madaldatud äärekivid parklast kõnniteele pääsemiseks. Suurema nõudluse korral on mõlemasse parklasse invakohti võimalik juurde rajada.

Ristmikutel, kus kõnnitee ja jalgrattatee liituvad, on mõlema liiklejagrupi koridorid eristatavad erineva tooniga kividest. Vaegnägijad eristavad oma silmaga kivide värvitooni ning püsivad oma liikumiskoridoris.

Ilmselgelt on Reidi tee mõju positiivne nii liikluse läbilaskvuse kui vabas õhus vaba aja veetmise võimaluste juurde tekkimise osas.  Kuid täpsemaid andmeid ja hinnangud saame anda alles aasta pärast.

 

 

 

Laadimine...Laadimine...