ANU TOOTS: Eesti rahvastik muutub kirjumaks

"Selleks, et Eesti riik kestaks ka järgmised sada aastat, on vaja tõsta meie inimeste heaolu. See tähendab nii majanduse kui ka sotsiaalse heaolu arendamist," ütles politoloog Anu Toots.

Pilt: Scanpix

ANU TOOTS: Eesti rahvastik muutub kirjumaks

"Selleks, et Eesti riik kestaks ka järgmised sada aastat, on vaja tõsta meie inimeste heaolu. See tähendab nii majanduse kui ka sotsiaalse heaolu arendamist," ütles politoloog Anu Toots.

"Kõige tähtsam, et Eestis poleks järmise saja aasta jooksul sõjalisi, usulisi ega muid konflikte. Tahaksin, et suurem osa inimesi oleksid siin endiselt eestlased, räägiksid eesti keelt ja kannaksid eesti kultuuri. Eesti rahvastik muutub saja aasta jooksul aga kultuurilises, rassilises ning tõenäoliselt ka usulises mõttes kirjumaks. Eesti püsimise seisukohast ongi tähtis neid protsesse kontrolli all hoida. Tahaksin, kuid ei suuda kainelt mõeldes uskuda, et eestlaste iibe tõstmisega on võimalik meie rahvastiku vähenemist peatada," rääkis Toots.


Kõige põhjapanevamate tagajärgedega oli meie jaoks II  maailmasõda, positiivseimad sündmused on aga olnud  taasiseseisvumine ja Euroopa Liitu astumine.

Laadimine...Laadimine...