Jaak Aab asus tööle Tallinna Haigla projekti nõunikuna

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on tegemist vaieldamatult oma valdkonda tundva inimesega, kellel on rikkalikud teadmised ja kogemused. "Kahekordse ministrina on Jaak Aabil ette näidata üle-eestilisi reforme ning mitmeid suurprojektide elluviimise õnnestumisi."

Pilt: Scanpix

Jaak Aab asus tööle Tallinna Haigla projekti nõunikuna (3)

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on tegemist vaieldamatult oma valdkonda tundva inimesega, kellel on rikkalikud teadmised ja kogemused. "Kahekordse ministrina on Jaak Aabil ette näidata üle-eestilisi reforme ning mitmeid suurprojektide elluviimise õnnestumisi."

Tallinna Haigla projektijuhi Sven Kruubi kõrvale asus 1. juunist tööle endine sotsiaal- ja riigihalduse minister Jaak Aab.

Nõuniku peamisteks tööülesanneteks on haigla valmimisele eelneval perioodil haiglate tööjaotuse ja kompetentsikeskuste määratlemise ettepanekute väljatöötamine koostöös haiglajuhtide, erialaspetsialistide, ministeeriumite ja Haigekassaga, samuti Lasnamäe tervisekeskuse projekteerimise lähteülesande koostamine.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on tegemist vaieldamatult oma valdkonda tundva inimesega, kellel on rikkalikud teadmised ja kogemused. "Kahekordse ministrina on Jaak Aabil ette näidata üle-eestilisi reforme ning mitmeid suurprojektide elluviimise õnnestumisi. Haigla projekt on samuti suur ning hõlmab mahukaid protsesse, luues täiesti uue kvaliteedi Eesti tervishoiusüsteemi ja parandades oluliselt arstiabi kättesaadavust. Leian, et Jaagu liitumisega suudame antud projekti ja selle protsesse kiirendada ning alustada tõsisemaid läbirääkimisi erinevate osapooltega," sõnas Mölder.

Abilinnapea lisas, et projekti ootavad veel ees põhjalikud analüüsid, ettepanekute väljatöötamine, tööjaotuse kujundamine ja mitmed läbirääkimised erinevatel tasanditel, mistõttu rõõmustab, et linn saab kasutada projekti nõunikuna mitut ministriportfelli omanud Jaak Aabi ning tema kogemusi.

Jaak Aabi sõnul on uue Tallinna haigla rajamisel võtmeküsimuseks praeguste haiglate ja arstiabi osutajate vaheline koostöö. "Sisuliselt tuleb kokku leppida, kuidas ja kus arendatakse erinevate tervishoiuteenuste kompetentsi, et vältida ülearust dubleerimist, veelgi parandada kvaliteeti ja efektiivsust. Kuna esimese üksusena on Tallinna haigla territooriumile Lasnamäel plaanis ehitada nüüdisaegne tervisekeskus, siis on minu ülesandeks projekti lähteülesande ja võimaliku rahastamisskeemi väljatöötamine," ütles Aab, lisades, et tema jaoks on väga oluline, et projekti oleksid kaasatud pere- ja eriarstid, kes nimetatud keskuses tegutsema hakkavad.

Aab asus 1. juunist tööle lepingulise töötajana Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis Tallinna Haigla projekti nõunikuna. Tema brutokuupalk on 2500 eurot. Jaak Aab oli Eesti Vabariigi sotsiaalminister aastatel 2005-2007 ning riigihalduse minister möödunud aasta juunikuust kuni 2. maini 2018.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...