Juhtkiri: emakeelt hoides hoiame ka riiki

Aastavahetus tõotab tänavu tulla eriti pidulik, sest koos uue aasta ühise vastuvõtmisega Vabaduse väljakul astume ka meie riigi sajandasse ehk juubeliaastasse. Triibuvaibana kirjus juubelisündmuste reas on eriline nende avatud meel – igaüks saab teha Eestile oma kingituse, olgu siis riigi sünnipäeva korraldamisega koduõuel või mõne lennuka teoga. 

Pilt: Scanpix

Juhtkiri: emakeelt hoides hoiame ka riiki

Kai Maran

Aastavahetus tõotab tänavu tulla eriti pidulik, sest koos uue aasta ühise vastuvõtmisega Vabaduse väljakul astume ka meie riigi sajandasse ehk juubeliaastasse. Triibuvaibana kirjus juubelisündmuste reas on eriline nende avatud meel – igaüks saab teha Eestile oma kingituse, olgu siis riigi sünnipäeva korraldamisega koduõuel või mõne lennuka teoga. 

Lennukate ideede kõrval aga on rahvusriigi hoidmisel sama tähtis ka püsivus. Ütleb ju põhiseaduski, et Eesti riigi ülesanne on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja mis suudaks rahvust läbi heade ja halbade aegade paremini kanda kui emakeel? Teadlik suhtumine eesti keelde hoidis rahvust elujõulise ja ühtsena ka siis, kui oma riiki polnudki.

Seda kiiduväärsem on haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kiire reageerimine riigieksamit ette valmistava komisjoni ettepanekule emakeeleeksami funktsionaalse lugemise osas õpilaste õigekiri hindamata jätta. Õigekirja hindamisest riigieksamil ministri sõnul ühelgi juhul ei loobuta. Ja õigusega, sest õigekiri on ilusa emakeele tüvi.

Juubeliaastalt ootaks, et emakeele tähtsus hoopis tõuseks, sest praegu peab eesti emakeelega elanikest küsitluse põhjal eesti keelt oluliseks 85,4%. See arv võiks kindlasti olulise hüppe teha. Jagagem siis algaval aastal lennukaid ideid ka selliste meie püsiväärtuse, nagu hea emakeeleoskus, arendamiseks!

Näiteks võiks mõelda emakeele e-õppele. Sest kuigi eesti keele õpetamiseks leidub hulgaliselt trükitud õppevara, pole süsteemset e-õppevara eesti keele kui emakeele õpetamiseks veel loodud. Aga tasuks, sest eesti keel on üks kahesajast riigikeelest maailmas. Seega tähtis ka globaalsest vaatevinklist.

Laadimine...Laadimine...