Juhtkiri: õige valik

Taas on neli aastat kui linnutiivul läbi saanud ning valijal aeg teha kokkuvõtteid. Vaadata enda ümber ning otsustada, kas linnapildis toimunud muutused rahuldavad teda või mitte.

Pilt: Scanpix

Juhtkiri: õige valik

Taas on neli aastat kui linnutiivul läbi saanud ning valijal aeg teha kokkuvõtteid. Vaadata enda ümber ning otsustada, kas linnapildis toimunud muutused rahuldavad teda või mitte.

Kas pargid, koolid, teed jms on hästi korda tehtud või ei ole. Kas näiteks õpetajatele või arstidele elamispindade ehitamine linna poolt on väärt algatus või vale suund. Kas näiteks toetused lastele ja eakatele on piisavad või jääb veel midagi olulist vajaka.

Tallinnas konkureerivate erakondade programme hinnates tuleb ühelt poolt nentida, et need kõik on üsna sotsiaalsed ehk keegi ei julge naljalt kõrvale astuda sellelt rajalt, mida aastaid on linnas juba astutud. Tasuta ühistransport on tulnud, et jääda, eakate pensionilisa samuti. Linna rohelisemaks muutmist lubavad pea kõik parteid, nagu ka uut superhaiglat.

Teisalt on valijal programmide kõrval kõige targem valimisotsust tehes vaadata ikka seda, mida võimu taotlev erakond on varem korda saatnud, ja seda nii Tallinnas kui ka riigis. Kas erakonna töö järel põld n-ö haljendab või on ta jätnud endast maha kurnatud või koguni põletatud maa. Kas erakonna töö tagajärjel tuleb inimesi riiki või linna juurde või on nad riigist või linnast pigem lahkunud. Sama suunda, mida on ellu viidud riigis, viiakse ju ellu ka omavalitsuses.

Tallinnas kasvab rahvaarv igal juhul ikka veel mühinal ja ulatub sama tempo jätkudes peagi 450 000-ni. Tallinn kutsub seega kindlasti kõiki inimesi, kes vähegi siin elavad, end tallinlaseks registreerima, sest igal uuel elanikul ja valijal on võimalik tallinlasena ainult võita.

Kolmandaks tasub valimistele minnes kaaluda, kas me linlastena ootame tulevikult rahulikku arengut või tahame näha linnavalitsemises taas pingelisi heitlusi. Ühelt poolt on tõsi, et pikka aega sundis just riigi ja linna vahel valitsenud terav vastasseis Tallinna eriliselt pingutama ja uudseid ideid ellu viima. Teisalt jäid mitmed suured projektid, kas või linnahall toppama just linna ja riigi erimeelsuste tõttu. Palju tööaega kulus vastastikusele madistamisele ning kohtuskäimisele.

Praegu saab Tallinnas paljud suurprojektid ellu viia just seetõttu, et riik ja linn teevad ühiselt elanike heaks koostööd. Valijal tasub oma valikut tehes seega silmas pidada ka seda, kas ta toetab koostööd või vastandumispoliitikat. Kas meil on elanikena mõtet taas jääda poliitjõudude omavahelise turmtule alla või tasuks valida jõude, kes suudavad teha sõbralikumalt asju ajada?

Kõige tähtsam on inimeste silmis ikkagi usaldus. See, kas lubatu on ka ära tehtud ja utoopiate asemel on ette näidata praktilisi saavutusi. Kas tahetakse aidata inimest või jäetakse ta raskel hetkel üksi. Paljast armastuse kuulutamisest Tallinna vastu on vähe kasu, armastust valija vastu peavad tõestama teod. Lobedate jutupaunikute või pretensioonikate käratsejate asemel tasuks valida võimule pigem tõsised töötegijad.

Laadimine...Laadimine...