JUHTKIRI: Pensionitõus annab rõõmule võimaluse

Solidaarses ühiskonnas on kõik kõigega seotud. Selle ilmekaks näiteks on viimaste aastate üha suurem majanduskasv, koos sellega kasvanud palgad ja koos palkadega kasvavad pensionid. Kuna palgakasv oli tänu soodsale majanduskliimale kiire, tõuseb sama kiiresti ka pension.

Pilt: Scanpix

JUHTKIRI: Pensionitõus annab rõõmule võimaluse

Kai Maran

Solidaarses ühiskonnas on kõik kõigega seotud. Selle ilmekaks näiteks on viimaste aastate üha suurem majanduskasv, koos sellega kasvanud palgad ja koos palkadega kasvavad pensionid. Kuna palgakasv oli tänu soodsale majanduskliimale kiire, tõuseb sama kiiresti ka pension.

Seda tänu asjaolule, et Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber ja hoiab need nii palkade ja hindade muutustega tasakaalus. Näiteks 44-aastase staažiga inimese keskmine pension on aprillist alates üle 30 euro kõrgem ehk 446,5 eurot senise 415,6 asemel.
Lisaks sellele plaanib valitsus erakorralist pensionitõusu, mis suurendaks koos korralise pensioniga 2020. aastaks eakatele makstavat summat saja euro võrra. See on eakatele juba väga suur raha, mille eest võiks näiteks teatrisse või kaaslastega huvireisile minna. Vaadates neid lustakaid pensionäre, kes linna sotsiaalkeskustes võimlemas ja eri ringides käivad, võib öelda, et koju konutama ei taha küll keegi jääda. Pensionitõus annabki rõõmule võimaluse, sest ega siis soliidne vanus pea tähendama vaid seda, et maksud makstud ja midagi on ka hamba alla panna.


Pensionitõusuga ühte jalga käivad ka eakate paranevad elutingimused. Nii on Tallinna linn asunud koostama seenioride eluasemeprogrammi, et toetada vanemat põlvkonda jõukohase eluasemega. Seegi on hea näide solidaarsusest, sest teenuskodu on plaanis luua linna maale erakapitali kaasates.


Tulevane teenuskodu soodustab omakorda eakate endi vahelist solidaarsust ja suhtlust raamatukogu ja ühistegevuste, kohviku ja sportimisvõimaluste kaudu, mis neis majades kõik olemas on. Toimetulekutuge vajavad eakad saavad juurde sotsiaalmaja, kus ratastooliski mugav liikuda. Eakate toimetulekut parandab samuti laste arvestamine tööstaaži, hambaravihüvitis ja üksiku pensionäri toetus. Kokku lubab hoida ka täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele.


Omal ajal oli ütlus "Hallpead austa, kulupead kummarda" au sees. Riigi ja omavalitsuse sihikindel töö eakate toimetuleku parandamiseks aitab sel küllap ka praegusaja tunnuslauseks tõsta.

Laadimine...Laadimine...