Kaitsjad protestivad: me ei saa olla valmis iga päev 150 tunnistaja kuulamiseks

"Ma arvan, et pole piisav, et kaitsjad saavad möödunud nädala neljapäeval ja reedel teada, milliseid tõendeid esmaspäeval kohtus uurima hakatakse," ütles ärimehe Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv. Edgar Savisaare ja tema kaaskohtualuste kaitsjate sõnul rikutakse liiga tiheda ajakavaga kaitseõigust.

Pilt: Scanpix/ Aivar Pilv

Kaitsjad protestivad: me ei saa olla valmis iga päev 150 tunnistaja kuulamiseks (4)

Virkko Lepassalu

"Ma arvan, et pole piisav, et kaitsjad saavad möödunud nädala neljapäeval ja reedel teada, milliseid tõendeid esmaspäeval kohtus uurima hakatakse," ütles ärimehe Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv. Edgar Savisaare ja tema kaaskohtualuste kaitsjate sõnul rikutakse liiga tiheda ajakavaga kaitseõigust.

10images

Tänane kohtuistung keskerakonna eelmise esimehe Edgar Savisaare ja tema kaaskohtualuste asjus algas kohtualuste kaitsjate protestidega selle üle, et kohtuistungi ajakava on seoses tunnistajate ülekuulamisega liiga tihe. Kaitsjad viitasid, et sellega rikutakse kaitseõigust, ja et tunnistajatest, kes mingil päeval kohtusse kutsutakse, teaksid kaitsjad vähemalt kaks nädalat ette. Samuti heitsid kaitsjad ette, et prokuratuur on taganenud 22. märtsil kaitsjatele laiali saadetud ajakavast. Prokurör soovis küsitleda hulka tunnistajaid, samas algse ajakava järgi oli tänane istung kavandatud vaid ärimees Alexander Kofkinit puudutavate dokumentide ehk tõendite läbivaatamiseks, samuti mõnede tunnistajate ärakuulamiseks.

Liiga tihe ajakava rikub kaitseõigust

Kohtu all oleva ärimehe Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaadi Aivar Pilve sõnu peaks tõendite uurimise järjekord olema eelnevalt paika pandud. "Ma arvan, et pole piisav, et kaitsjad saavad möödunud nädala neljapäeval ja reedel teada, milliseid tõendeid esmaspäeval kohtus uurima hakatakse," ütles Pilv teisipäeval Harju maakohtus, lisades, et tõendite uurimise järjekorrast peaks prokuratuur kinni pidama. Ta viitas 22. märtsil paika pandud tõendite uurimise ajakavale, mida prokuratuur on nüüd muutnud.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs lisas, et tema mure on isikuliste tõenditega. "See vajab aega ja me ei saa olla iga päev valmis enam kui 150 tunnistaja kuulamiseks," ütles Nääs, märkides, et prokuratuur peaks tunnistajate ülekuulamisest kaitsjatele teada andma vähemalt kaks nädalat ette.

Prokurör Steven Hristo Evestus vaidles omakorda, et prokuratuuril on keeruline kohtuistungite käiku kuude viisi täpselt ette ennustada. "Mingit üllatusmomenti nendes tõendites ja nende sisus ei ole," väitis Evestus. Ta lisas, et Savisaar võidakse taas kiirabiga ära viia, ja see tekitaks taas kohtuistungite päevakavas segaduse. Kohtunik Anne Rebane otsustas seepeale, et jäädakse 22. märtsi istungiplaani juurde, mis tähendas, et tänane päev pühendatakse Alexander Kofkini ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare omavahelistele suhetele ja ehk jõutakse päeva lõpuks ka mõne tunnistajani.

Reis rendilepingu vastu?

Prokurör Evestus andis seejärel ülevaate, milles Savisaart ja Kofkinit süüdistatakse. Tema sõnul oli Kofkin teinud Savisaarele teinud kaks ettepanekut: anda Raekoja platsi söögikoha ruumid 10 aastaks temaga seotud firmale rendile, samuti oli Kofkin palunud korraldada linnade organisatsiooni INTA konverents Kofkiniga seotud Meritoni hotellis. Savisaar olevat süüdistuse järgi nõustunud Kofkini ettepanekuga minna reisile Hispaaniasse, Kofkin oli tasunud kulud ja andnud Savisaare käsutusse auto ja autojuhi. Samuti avaldas Kofkin süüdistuse järgi seoses INTA 38. kongressiga Savisaarele, et soovib tänutäheks Savisaarele ja tema lähikonda kuuluvale Siret Kotkale teha veel ühe reisi Hispaaniasse, millega Savisaar olevat nõustunud.

Samuti on prokuratuuri arvates Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 16. oktoobril 2009 sõlmitud laenulepingu, summas 500 000 krooni, pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni. Esialgne tähtaeg oli 1. oktoober 2015.

Prokurör esitles hommikupoolsel istungil süüdistuse tõendeid, sealhulgas Kofkini firmadest läbiotsimisel ära võetud dokumente, lisaks ka Savisaare ja Kofkini vahelist laenulepingut. Iga dokumenti esitleti ükshaaval, seetõttu kujunes kogu see protseduur üsna aeganõudvaks. Peamiselt käsitlesid dokumendid Estkompexim Toitlustus OÜd. Ära võetud dokumentide hulgas on ka kinnisvaraüürnike loetelu tabel, e-kirjad linnavalitsuse ametnike ja Kofkini Estkompeximi töötajate vahel jne, samuti üürileping Mündi2/Raekoja plats 10 kohta linna ja Kofkini firma vahel. Tegemist on üldiselt suures osas avalike dokumentidega – kui Kofkini töötajate vaheline e-kirjavahetus ehk välja arvata. Seni pole neist ilmnenud midagi üllatavat, sest tegemist on tavalise raamatupidamislik-ärilise dokumentatsiooniga. Esitleti ka linnavalitsusest ära võetud, kapo arvates asjasse puutuvaid dokumente.

Hispaania jälitustöö

Veel olid jutuks Hispaania võimudele esitatud õigusabipalved, et oleks võimalik Savisaart ja Kotkat Hispaanias pealt kuulata 15 päeva jooksul, samuti paluti luba paigaldada Marbella hotelli pealtkuulamisseadmed. See luba ka saadi. Varjatud jälgimise kokkuvõte kirjeldas Savisaare ja Kotka liikumist Hispaanias. Mõistagi olid uurijad võtnud hotellidest ja tervisekeskustest dokumendid, mis kinnitasid Savisaare ja Kotka seal viibimist perioodil 30. septembrist kuni 9. oktoobrini 2014. 6. novembril 2015 on tehtus Sveitsi õigusabi taotlus, uurimaks reisivahendajalt, et kes ikkagi tellis Savisaarele ja Kotkale lennupiletid Malagast Riia kaudu Tallinna. Prokuratuuri arvates on tõestatud, et seda tegi Kofkin. Samas selgus e-kirjadest, et Eesti-poolse piletite korraldamisega tegelesid hoopis toonane linnaametnik Priit Kutser ja Savisaare lähikondlane Siret Kotka. Arvel oli maksjaks märgitud Siret Kotka.

Samamoodi on uurijad järjest läbi käinud kõik kõnealuse Hispaania reisiga seotud isikud nii Eestis kui välismaal. Tegemist on süüdistuse jaoks olulise momendiga, sest püütakse tõestada, et reisikulusid kandis Kofkin, ehkki Kotka ja Kutseri toimetamine piletite hankimisel on sellesse konstruktsiooni mõningase mõra tekitanud.  
 
Ilmselt jõutakse päeva jooksul ka mõne tunnistaja ära kuulamiseni, kes teaksid rääkida Kofkini ja Savisaare läbikäimisest. Kogu see Eesti mõistes mammutprotsess hõlmab aga suurusjärgus 150 tunnistajat, ära on seni kuulatud vaid mõned, seega ollakse kogu kohtuasjaga alles algusjärgus. Pärast lõunat võetakse ette tunnistajate kuulamine, sealhulgas on kutsutud tunnistajapinki abilinnapea Eha Võrk.

Rendilepingu pikendamine oli reeglitepärane

Estkompexim Toitlustuse juhatuse liige Kristjan Kasak kirjeldas täna kohtus tunnistust andes Raekoja kohviku rendilepingu pikendamist kui täiesti tavapärast ärilist tehingut ning väitis, et tema ainuüksi tegeles rendilepingu pikendamisega ning et Kofkin asjasse ei puutunud. Nii tema kui samuti Estkompeximi juhatusse kuuluva Aleksandr Burõhhi tunnistused olid ilmses vastuolus süüdistuse ülesehitusega, mille järgi olevat Edgar Savisaar saanud Alexander Kofkinilt vastutasuks kohviku rendilepingu pikendamise eest Hispaania reisi jm hüvesid.

Ühtlasi ilmnes huvitav asjaolu, et rendilepingu pikendamise õigus olnuks Estkompeximil niikuinii ehk esmajärjekorras, ka ilma Savisaare Hispaania sõiduta, sest firma oli teinud kohvikusse suuri investeeringuid ja täitnud lepingut linnaga korrektselt juba mitukümmend aastat. Samas polnud teada, et ükski teine firma oleks kohviku rentimisest sel ajal, mil rendilepingu pikendamine linnaasutuste päevakorras, olnud huvitatud.

Kristjan Kasak, Kofkini üks alluvatest, Estkompexim Toitlustuse juhatuse liige, rääkis, et tema juhitav ettevõte üürib neid ruume Tallinna linnalt juba väga kaua. "See üüriperiood on minu teada olnud väga pikk, aastakümneid," ütles Kasak. Lepingu pikendamise ettepaneku tegi Kasak oma kaasliikmetele juhatuses ja ka omanikule Alexander Kofkinile.

Edasi oli Kasak esitanud taotluse üürilepingu pikendamiseks linnaametnikele linnaosavalitsuses, samuti abilinnapeale. 2013. a suvel oli Kasak hakanud juba tegelema üürilepingu pikendamisega. "Eeldasin, et pikaajalise lepingu otsustamine ja kaalutlemine võib võtta pikemalt aega, seepärast andsin aegsasti avalduse sisse," rääkis Kasak. Viimased lepingud olid olnud vähemalt viie aasta pikkused. Nüüd taotles Kasak 10 aastast lepingut. Seejärel, mitu kuud hiljem oli tulnud teatis linnalt, et avaldus on vastu võetud. "Tahtsin olla kindel, et teen kõik õigesti, neid pöördumisi oli palju…," rääkis Kasak.

"Mina ei ole teadlik ja sügavalt kahtlen," ütles Kristjan Kasak vastuseks küsimusele, kas Kofkin võis ise suhelda linnavalitsusega Raekoja platsi kohviku üürimise pikendamise osas.

Eskompexim omakorda sõlmis lepingu kohviku pidamiseks operaatoriga, kes sai boonusena võimaluse kasutada Estkompeximi teadmisi, teenuseid jne. "Olime nõus et ta maksab vastava summa käibest, ülejäänu võib endale jätta," selgitas Kasak vahekorda allrendiettevõttega Amintor. Kasaku sõnul oli tegemist mugava lahendusega, sest ettevõte tegeles otseselt kohviku igapäevase pidamisega ja jooksvate kulude kandmisega. Linna menetlus üürilepingu pikendamiseks võttis võrdlemisi kaua aega, tõdes Kasak. 2014. a teises pooles oli see hetk, kui vastavasisuline korraldus võeti vastu, väitis ta.

Leping on mitukümmend aastat vana

Alexander Kofkini advokaadi Aivar Pilve küsimustele vastates ütles Kasak, et leping Estkompeximiga on mitukümmend aastat vana ja pärineb kunagise jäätisekohviku aegadest. Kasaku sõnul on teinud Estkompexim kohvikusse mahukaid investeeringuid, 200 000 krooni ja hiljem 500 000 krooni. 2013. a pidime esitama linnale põhjaliku dokumentatsiooni kulutuste kohta, mis äripinnale olid tehtud, rääkis Kasak.

Advokaat Pilv esitles seepeale dokumenti, kus linna poolt kinnitatakse, et kohustuslikud investeeringud on tehtud ja Estkompeximil puudub õigus nõuda kulutuste hüvitamist ja parendused lähevad üle Tallinna linnale.

"Minu teada kehtestatakse üür lähtuvalt turuhinnast ja võetakse arvesse ekspertiisiakti," rääkis Kasak. "Ei ole olnud meil võimalik öelda, mis on mõistlik üürihind." Kasaku sõnul oli tegemist pigem kõrge hinnaga. Kasaku sõnul pole Kofkin talle kunagi öelnud, et Savisaarega on asjad korda aetud ja leping ootab allakirjutamist.

Estkompeximi teine juhatuse liige Aleksandr Burõhh sisuliselt kordas oma ütlustes Kasaku räägitut, lisamata mingeid olulisemaid üksikasju. Aivar Pilve küsimusele vastates ütles ta, et üürilepingu pikendamiseni kulus taotluse esitamisest ligikaudu aasta. Burõhh tunnistas samuti nagu tema kaasjuhatuseliige Kasak, et keegi ei ole talle öelnud, nagu oleks lepingut pikendatud Savisaare ja Kofkini omavahelistele suhete tõttu.

 

Loe ka:

Ehitusettevõtjast tunnistaja: ei mina ega suurärimees Aswani pole Keskerakonnale raha maksnud

Massiivne jälitamine: Savisaare protsessil mängiti ette hulk salalindistusi Keskerakonna rahastamise kohta 

FOTOD! TUULBERG PEALTKUULATUD VESTLUSES: "Tehku õige otsus, mis vastab kõigile seaduse punktidele."

ISTUNG JÄI POOLELI: Edgar Savisaar kurtis halba enesetunnet 

VIDEO, FOTOD, BLOGI! Savisaare protsessi täna viimases osas mängiti ette kapo salalindistusi

FOTOD! Kaitsjad: Pettailt saadi tunnistus vägisi, süüdistused ei põhine faktidel, vaid hinnangutel


4 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...