Kaljulaid: riik peaks ettevõtete asemel hoopis eakaid toetama

"Kui keegi tahab oma kaubanduskeskuse katusele vaateratast - ehitagu see enda raha eest!" kirjutab Põhja- Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, kelle hinnangul võiks kaotada EAS-i, sest Eesti majandust see arvatavasti ei mõjutaks.

Pilt: Albert Truuväärt

Kaljulaid: riik peaks ettevõtete asemel hoopis eakaid toetama

"Kui keegi tahab oma kaubanduskeskuse katusele vaateratast - ehitagu see enda raha eest!" kirjutab Põhja- Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, kelle hinnangul võiks kaotada EAS-i, sest Eesti majandust see arvatavasti ei mõjutaks.

"Olen pikalt mänginud mõttega teha Keskerakonna valimisplatvormi toimkonnale ettepanek kaaluda ka EAS-i kui sellise kaotamist," kirjutab õhja- Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid oma Facebooki lehel. "Ma ei usu, et Eesti SKT kasv selletõttu pidurduks või et see üldse kuidagi majanduse toimimist mõjutaks. Ma tõesti ei usu seda."

"Mulle tundub, et riigid ei peaks üldse ettevõtteid otse toetama. Kui keegi tahab oma kaubanduskeskuse katusele vaateratast - ehitagu see enda raha eest!" jätkab Kaljulaid. "Riik peab tegema asju, mis on üldised ja kõigile kasutatavad."

"Ettevõtjad, ma usun, oleksid endiselt ettevõtlikud edasi. Investorid investeeriksid kui see tõotab tulu. Majandusele oleks rohkem kasu kui meil vabaneks riigisektorist töökäsi. EAS-is on häid inimesi, kellest oleks kindlasti kasu paljudele meie ettevõtetele," kirjutab ta.

"Vabaneva raha suunaksin ma sinna, kus on tegelikud toetuse- ja abivajajad. Peamiselt pean silmis eakaid. Meil on vaja renoveerida olemasolevaid hooldekodusid ja ehitada uusi. Üksinda elavad eakad, kellel ei ole oma eluaset, vajavad soodsa hinnaga munitsipaalkortereid jne," märgib ta.

"See oleks muidugi väike maavärin ametkonna jaoks kui Keskerakond sellise punkti oma platvormi kirjutaks. Aga miks mitte arutada?"

Seoses regionaalvaldkonna toetusskeemide üleminekuga Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) alla väheneb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eelarve 134 miljoni euro ning töötajaskond 45 ametikoha võrra, kirjutab BNS.

Septembri alguseks koondatakse RTK ühtseks rakendusteenuseks rahandusministeeriumi valitsemisala meetmete rakendamine EAS-ist, rahandusministeeriumi enda rakendusüksuse funktsioonid koos rakendatavate meetmetega ning siseriiklike kui ka piiriüleste meetmete makse- ja korraldusasutuse funktsioonid. Kokkuleppe kohaselt rahandusministeeriumi ja RTK-iga annab EAS üle nii vastavad eelarvelised vahendid kui ka ametikohad.

EAS annab Riigi Tugiteenuste Keskusele üle järgmiste rahandusministeeriumi haldusalas olevate toetuste rakendamise: piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meede, linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse meede, elektriühenduste pilootprogramm, regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meede, piirkondlike algatuste toetus tööhõive ja ettevõtlikkuse tugevdamiseks (PATEE), lipuväljakute arendamise programm, hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm, kergliiklusteede toetus, hajaasustuse programm, väikesaarte programm.

Samuti liiguvad Riigi Tugiteenuste Keskusesse kahe piiriülese programmi - Eesti-Läti ja Eesti-Vene - sekretariaadid ning Kesk-Läänemere programmi infopunkt.

Regionaaltoetuste üleandmisega vähenevad EAS-i rakendatavad 2014-2020 struktuurivahendite perioodi vahendid kokku 254 miljoni euro võrra, millele lisandub riigieelarveliste eraldiste vähenemine ligikaudu 10 miljonit eurot aastas.


Laadimine...Laadimine...