Kivimägi: USA advokaadibürooga sõlmitud leping on küsitav

"Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui ka juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu," märkis Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi.

Pilt: Mats Õun
Eesti

Kivimägi: USA advokaadibürooga sõlmitud leping on küsitav

Toimetaja: Sandra Lepik

"Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui ka juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu," märkis Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi.

Kivimägi saatis täna justiitsminister Raivo Aegile kirjaliku küsimuse, milles soovib vastuseid USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud juriidiliselt küsitava lepingu kohta, vahendas BNS. 

"Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui ka juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu. Ministrite sõnavõttudest on tekkinud tõsised kahtlused, et eelpoolnimetatud lepinguga pole tutvunud teised valitsuse liikmed peale Martin Helme," märkis Kivimägi.

Ta küsib Aegilt, kas justiitsministeerium on pidanud vajalikuks sõlmitud lepinguga tutvuda ning soovib teada, rahandusministri keeldumine lepingut avalikustada on õiguslikult ja sisuliselt põhjendatud ning kas riigikogu liikmetel on õigus tutvuda rahandusministri poolt sõlmitud lepingutega.

Samuti palub ta hinnangut, kas justiitsministeerium ja valitsuse liikmed olid teadlikud võimalikust huvide konfliktist enne kui USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan leping sõlmiti ning kui on tegemist huvide konfliktiga, kas sel juhul on olemas õiguslikud alused sõlmitud lepingu lõpetamiseks.

Veel soovib Kivimägi teada, kas justiitsministeeriumil on ülevaade, mis laadi informatsiooni Eestis käivate rahapesu uurivate kriminaalmenetluste kohta jagab rahandusminister ja rahandusministeerium  USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan ning kas justiitsminister peab põhjendatuks, et Eesti jagab kriminaalmenetluste käigus kogutud informatsiooni rahandusministeeriumi nimetatud lepingupartneriga.

Viimaseks palub Kivimägi kirjeldada, milline on olnud justiitsministeeriumi roll nimetatud õigusabilepingu sõlmimise protsessis. Kas rahandusministeerium on enne lepingu sõlmimist küsinud justiitsministeeriumi seisukohta, analüüsi või kooskõlastust.  

Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele vastamiseks on ministril 10 tööpäeva.

Laadimine...Laadimine...