Lauri Laats: konstruktiivse opositsiooni puudumine pidurdab Tallinna arengut

"Kahjuks on Eestis aastaid viljeldud vastandumisele ja ärategemisele orienteeritud poliitiline kultuur visa taanduma," tõdeb Tallinna Linnavolikogu liige Lauri Laats.

Pilt: Scanpix

Lauri Laats: konstruktiivse opositsiooni puudumine pidurdab Tallinna arengut (2)

Lauri Laats, Tallinna Linnavolikogu

"Kahjuks on Eestis aastaid viljeldud vastandumisele ja ärategemisele orienteeritud poliitiline kultuur visa taanduma," tõdeb Tallinna Linnavolikogu liige Lauri Laats.

Kaasav ja konsolideeriv poliitika, mis Euroopa kultuuriruumis saab üha valdavamaks, eeldab, et valimistel enam hääli saanud poliitiline jõud kaasab hilisemasse otsustusprotsessi nii koalitsioonipartnerid, kui arvestab ka oma poliitika planeerimisel vähemusse jäänud jõudude mõistlike ettepanekute ning kriitikaga. Seeläbi kindlustatakse võimalikult suure osa valijate osalemine elutähtsate otsuste langetamisel. See on ainus loomulik ja mõistlik viis saavutada stabiilne areng, mis peaks lõppkokkuvõttes olema kõigi poliitikas osalejate eesmärgiks.

Kahjuks on Eestis aastaid viljeldud vastandumisele ja ärategemisele orienteeritud poliitiline kultuur visa taanduma. Seda võis näha peale kohalikke valimisi Tallinnas Keskerakonna poolt algatatud koalitsiooniläbirääkimiste nurjamise näol teatud poliitikute isiklike ambitsioonide nimel. Sama muster on äratuntav ka Tallinna Linnavolikogu opositsiooni tegevuses, kes selle asemel, et ühiselt linnavalitsusega vaagida võimalusi Tallinna arengut edasi viia, leiab naeruväärseid põhjusi linnavavõimu ja Keskerakonna ründamiseks. Jääb arusaamatuks, kuidas ei suuda SDE ülikriitilise positsiooni võtnud tegelased mõista, et linnavalitsus töötab ka sotside valijate heaks, et kõik eesrindlik, mida Tallinnas ellu viiakse, parandab iga inimese elujärge, erakondlikele eelistustele vaatamata.

Ei nähta tervikpilti

Kurb oli Postimehest lugeda SDE liikme Anto Liivati mõtteid uuest linnaeelarvest. Linnavolinik ei vaevu tunnistama investeeringute olulist kasvu, innovatsiooni võimedamist, kõigile elanikesegmentidele mõeldud arengustrateegiat, mis on eelarvesse sisse kirjutatud. Liivatit jätavad külmaks lasteaedade ja koolide kapitaalseks remondiks eraldatud summad ning tasuta toitlustamine mudilastest alates ja gümnaasiumiga lõpetades. Volikogulast ei veena ka rekordilised investeeringud tänavavõrgu arendamisse ning ühistransporti. Ta on küüniline ja kahtlustav. Kuidas asjad tegelikult on, SDE-last ei huvita. Ta püüab jätta muljet, otsekui poleks eelarves midagi kiiduväärset, samas leiab aga teemasid, mille kallal norida, üllatavalt vähe. Nähtavasti on ikkagi tegemist jätkusuutliku eelarvega. Ometi ei taha Liivat seda tunnistada. Et veidigi veenvamalt viriseda tuleb ta välja lausvaledega.

Äärmise pinnapealsusega on Liivat käsitlenud näiteks linnaosa vanemate palga võimaliku ülempiiri kehtestamist. Ta väidab, otsekui oleks linnaosa vanematel võimalus teenida kuni 5650 euro suurust palka. Kahjuks see siiski pole nii ja kust Liivat oma ulmelise palganumbri võttis, jääb tema enese teada. Eelnõu kohaselt võivad suuremate linnaosade juhid teenida kuni 4400 eurot ning väiksemates kuni 4000. See võimalus oli ka varem, ent kasutatud pole seda kunagi. Linnaosa vanemate palgad on jäänud sadasid eurosid võimalikust ülemmäärast allapoole ning jäävad seda nähtavasti ka tulevikus. Volikogu liige peaks seda teadma, ent teeb näo, otsekui kuuleks teemast esimest korda.
Liivat kurdab, et kolmesaja leheküljelise eelarve seletuskirjaga tutvumiseks jäeti volinikele vähe aega. Samas võib tema senist suhtumist arvestades väita, et ka siis, kui oleks jäetud mitu kuud, poleks Liivat sellegagi rahul. Kes tahab, leiab ikka mõne vea.

Valitsemiskulud pole raiskamine

Liivat teritab hammast linnastruktuuris uute töökohtade loomise ning, nagu juba eelnevalt mainitud, palga ülemmäära mõningase tõstmise kallal. Lugupeetud volikogu liige jätab oma väljaütlemistega mulje, otsekui poleks uued töökohad ning palga ülempiiri mõistlik nihutamine, mõeldud mitte selleks, et tuua linnavalitsusse uut kompetentsi ning haldussuutlikkust, vaid, et kellelegi tasuv ametipost kätte mängida.

Väide on banaalne ja ülekohtune. Hakkab piinlik poliitiku pärast, kes ei suuda kuidagi mõista, et linnavalitsuse funktsioonid, pakutavad teenused ning ülesanded, on ajaga tublisti muutunud ja vastavalt sellele on kasvanud vajadus lisaspetsialistide järele. Linnavalitsuses loodavad uued töökohad pole planeeritud lõbu pärast, vaid kaasaegne kaasav ning elanikega nii üksikisiku kui seltside tasemel suhtlev võim, ei tohi endale lubada pinnapealsust. Tallinn peab oleme tasemel partner oma elanikele, ning selle nimel ka ametikohti lisatakse.

Tallinna Linnavalitsus ootab pikisilmi, millal volikokku kuuluvad, inimestena andekad ja meeldivad kolleegid, hakkaksid ka poliitikutena normaalselt käituma. Vastandumine, laim, valedega manipuleerimine, ei tule kellelegi kasuks. Siiski tuleb konstruktiivse opositsiooni tekkimist ning kaasalöömist otsustusportsessis, nähtavasti veel kaua oodata. Anto Liivati rapsivad seisukohad võtavad selles suhtes igasuguse lootuse.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...