Lauri Laats: kunagi sotse ja IRL-i puudeldanud reformarid kannavad nüüd salaviha

"Kunagi oma koalitsioonikaaslased puudli seisusesse surunud reform, kannab neid Keskerakonna vastu vahetanud IRL-i ja sotside suhtes salaviha, mis kandub üle ka persoonidele," kirjutab Tallinna linnavolikogu aseesimees Lauri Laats.

Pilt: Scanpix

Lauri Laats: kunagi sotse ja IRL-i puudeldanud reformarid kannavad nüüd salaviha (6)

Lauri Laats, volikogu aseesimees

"Kunagi oma koalitsioonikaaslased puudli seisusesse surunud reform, kannab neid Keskerakonna vastu vahetanud IRL-i ja sotside suhtes salaviha, mis kandub üle ka persoonidele," kirjutab Tallinna linnavolikogu aseesimees Lauri Laats.

Omavalitsuse valimiste põhiküsimuseks pole see, kuidas jaotuvad kohad erakondade vahel, vaid see, kas uus kooslus suudab parimal võimalikul viisil linlasi esindada. Spekulatsioonid teemal, kui oleks läinud nii või teisiti, köidavad eelkõige poliitikahuvilisi. Linlaste jaoks on oluline, et areng jätkuks, et sotsiaalne heaolu kestaks, et muutused tänavatel arvestaksid võimalikult paljudrega, et otsustusprotsessi oleksid kaasatud kõik huvitatud osapooled. Keskerakonna võit 15. oktoobri valimistel tähendab seda ning kindlustab Tallinnale järgmiseks neljaks aastaks jätkusuutliku, tasakaalustatud, kõiki elanikegruppe arvestava arengu.

Tuleb tunnistada, et Keskerakonna neil valimistel saavutatud võit oli napp, ent siiski veenev. Kohtade kaotus johtus eelkõige muutustest, mis erakonnas toimuvad ning millega osa senistest valijatest pole jõudnud kaasa minna. Keskerakonnaga on varasematel aastatel seostunud opositsioonierakonnale omane vastandumise ja populismi kuvand, mis tõi erakonna poolt hääletama märkimisväärse osa protestimeelseid valijaid. Riigi juhterakonnaks tõustes vabanes erakond vastandumise ja populismi taagast ning asuti konstruktiivset koostööd tegema. Osale meie valijatest pole see veel kohale jõudnud.

Kahtlejad taas toetama

Segadust tekitas ka eelmise erakonna esimehe selge vastandumine koduerakonnale. Savisaare nimekirja tekitatud kahju jäi küll kardetust väiksemaks, ent oli siiski tuntav.

Oma osa häälte kaotuses on ka meedial, kes varasemate aastate inertsist käsitles Keskerakonda aegunud väärtushinnangutest lähtudes.

Valimiste eel tõrjusid suuremad meediakanalid keskerakondlaste artikleid, võimaldades samas IRL-i ja Sotsiaaldemokraatide esindajatele ebaproportsionaalselt suurt kajastust.

Valimistest osavõtt oli sellel aastal üks aegade madalaimaid ning seda eeskätt Keskerakonna valijate arvelt. Ometi kinnitasid just need valimised, et erakond on väljunud põlvkondade vahetumisest ning seesmisest puhastumisest tugeva ja ühtsena. Küllap toob see juba järgmistel valimistel tänased kahtlejad taas erakonda toetama.

Võimalus, et juhul, kui Keskerakond poleks saavutanud enamust, oleksid ülejäänud erakonnad moodustanud koalitsiooni ja tõrjunud Keskerakonna Tallinnas opositsiooni, on üksnes teoreetiline. See poleks võimalik, kuna teiste volikogus esindatud erakondade ja persoonide vahelised vastuolud on hetkel ületamatud.

Praegust olukorda ei saa võrrelda ka 1999. aasta nn "seitsme päkapiku" volikogu aegadega, kui koalitsioonipartneriteks said Isamaa ja Interrinde esindajad. Poliitiline kultuur on selleks liiga palju muutunud ning kohe peale valimisi kannapöördeid teha pole lihtsalt võimalik.

Sotsiaaldemokraadid ja EKRE avaldasid enne valimisi teineteisele nii sügavat "armastust", et võimatu on näha neid samas koalitsioonis. Leppimatust on erakondade liidrid kinnitanud ka peale valimisi. Lihtne poleks läbirääkimistelaua taha istuda ka IRL-i ja EKRE esindajatel. Need kaks esindavad laias laastus sarnast maailmavaadet, ent kuna pretendeeritakse sama valijaskonna häältele, pole hääbuval IRL-il, kes neil valimistel vaid vaevu künnise ületas, mingit huvi läbi ühise koalitsiooni EKRE tõusu toetada.

Liidul poleks pikka iga

Keeruline on ka Reformierakonna suhe IRL-i ja Sotsiaaldemokraatidega. Kunagi oma koalitsioonikaaslased puudli seisusesse surunud reform, kannab neid Keskerakonna vastu vahetanud IRL-i ja sotside suhtes salaviha, mis kandub üle ka persoonidele.

Teades reformistide arrogantsust, looks see koalitsiooniläbirääkimistel tausta, mis ei soodusta liitu. Samas pole ka sotsidel ja irlikatel erilist põhjust reformi usaldada ning armastada. See kõik ei anna koalitsiooni sünniks just erilist võimalust ning isegi kui liit läbi häda loodaks, pole taolisel ühendusel pikka iga. Ainus, kes suudab kõigi erakondadega läbi rääkida, on vastandumise koostöö vastu vahetanud Keskerakond. Et Keskerakonda võib usaldada, näitab riigi tasandil suurepäraselt toimiv koalitsioon, kus osapooltel on võrdsed võimalused ja kindlad garantiid.

Kui rääkida veel opositsioonihäältest Tallinna volikogus, siis ei maksa unustada, et Savisaarega koostöö välistavad kõik erakonnad. Kanname siis ühe hääle lihtsalt maha.

Kui Keskerakond poleks saanud valimistel enamust, oleks saabunud mõneks ajaks määramatus, ent lõpuks oleks koalitsiooni pannud kokku siiski Keskerakond, kui hetkel ainus selleks võimeline poliitiline jõid pealinnas. Valimistulemused võimaldavad Keskerakonnal jätkata ainuvalitsemist, ent soov kaasata linna juhtimisse võimalikult lai otsustajate ring, mis poliitiliselt on tark ning tulevikku suunatud samm, on viinud koalitsiooniläbirääkimistele sotsiaaldemokraatidega.

Kas sotside juhid oskavad olukorda vääriliselt hinnata, või nurjavad läbirääkimised põhjendamatuid nõudmisi esitades, näitavad lähipäevad. Kahju, et Reform ja IRL on otsustanud tõsise poliitika asemel jätkata tüli norimisega, kuulutades, et loobuvad koalitsioonikõnelustest. See rumal samm vaid kinnistab Keskerakonna rolli tasakaalustava ning loova poliitilise jõuna nii Tallinnas kui ka riigis.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...