Lugeja kirjutab: Kaja Kallase "tark Eesti" viib Eesti tupikusse tagasi

"Ratase valitsus pole vaatamata meedia turmtulele ainult suur samm elamisväärse elu ja rahva püsimise suunas, vaid ka murrang senistes tõekspidamistes ja mõttestampides," kirjutab Pealinna lugeja Karl Lust.

Pilt: Albert Truuväärt

Lugeja kirjutab: Kaja Kallase "tark Eesti" viib Eesti tupikusse tagasi (2)

Karl Lust, pensionär

"Ratase valitsus pole vaatamata meedia turmtulele ainult suur samm elamisväärse elu ja rahva püsimise suunas, vaid ka murrang senistes tõekspidamistes ja mõttestampides," kirjutab Pealinna lugeja Karl Lust.

Kommunismi liberaalsed kriitikud annavad endale harva aru, et nad mõlemad peavad majandust ülejäänud elu aluseks, mis oli Karl Marxi põhiseisukoht. Vasakpoolsed ja konservatiivid väärtustavad inimest, ühiskonda ja loodust. Parempoolne poliitika on algusest peale tõestanud oma võimetust tagada eesti rahva säilimine, sest lubamatult vähe raha on mahutatud inimestesse – alates madalatest palkadest ja laste vaesusest kuni Lääne-Euroopast kaks korda kasinamate sotsiaalkaitse kuludeni. Loomakaitsjate hääl on lastekaitsjate omast mõjukam. Abiellumiseks ja laste saamiseks on eestlastele esmatähtis majanduslik toimetulek ja sotsiaalne turvalisus. Kohutav on omastehoolduse olukord. Neoliberaalse odava riigi ja rahva poliitika tõttu on rahvastikus veerandmiljoniline auk ja edasielamiseks pole võõrtööjõu massilisele sissetoomisele alternatiivi. Meil tuleb amerikaniseeruda, nii et elanikkond ongi rahvus. Parempoliitikat toetanuil pole alust seda taunida, sest Eesti valu ja vaevaga ülesehitamisel on RE kiuste õigus elamisväärsele vanaduspõlvele. Elu tagamiseks väljaspool edukat pealinna, sh sünnitusosakondade ja koolide pidamiseks aga ka laiapõhjaliseks riigikaitseks ei tule raha seina seest vaid maksudest. Nõrga kodanikutundega inimestele tundub see karistusena. Kõrgete maksude ja suurte sotsiaalkulutustega OECD riikides on majanduskasv sel sajandil ületanud USA oma, Rootsis koguni poolteist korda. Meil tuleb jälgida Ameerika tõmblemist ja loobuda idaslaavi mudelist.

Kui me hakkasime just EL viie rikkama riigi hulka minema, tuli masu. Eesti SKT langes kokkuhoiupoliitika tõttu 14% majandust turgutanud lääneriikide 4% taustal. Sellele järgnes 10-aastane seisak, millest Jüri Ratase valitsus on meid välja toomas. Kaja Kallase "tark Eesti" viib Eesti tupikusse tagasi.

Individualismi must külg

Seoses Igor Mangi juhtumiga tasub meenutada, et 40% eestlastest usub taaskehastumist, 59% astroloogiat ja 66% vaid iseennast. NY Times’i 2016. a menuk Jonah Bergeri „Nähtamatu mõju“ (e k 2018) väidab, et ameeriklaste mõtetest ja valikutest on 99% teiste poolt tingitud. Üksikjuhtumitest ja inimestest lähtudes ei saa adekvaatset ühiskonnakäsitlust luua. Vaatamata äärmisele usklikkusele ja protestantlikule eetikale on olnud USAs vangide suhtarv ilmalike Põhjamaade ja Jaapani omast seitse korda suurem, alaealiste abortide oma kolm ja suguhaigustesse nakatunute osakaal sada korda suurem. Tahtlike tapmiste poolest jääb ta maha vaid LAV-st ja Venemaast. Erilise ohtlikkuse ja vähese sotsiaalse kapitaliga paistavad silma vabariiklasi toetavad osariigid, sh  "piibilivöö". Ülaltoodud erinevuste põhjus on erinev sotsiaalne turvalisus. Üksikisik on kurjuse ja tõrjutuse ees abitu. Parempoolsetele kristlastele esmatähtsates küsimustes nagu abort, eutanaasia, suitsiid ja naiste ahistamine või isegi vägistamine Piibel selget seisukohta ei võta. Õige Jumala teenimine avaldub sotsiaalses õigluses ja ligimesearmastuses.

Kristi Malmberg rõõmustab PM lugejaid tõsiasjaga, et "Eesti jätab sotsid vahele" (PM 24.04). tegelikult käis nende heaoluriigiga kaasas suur sündivus, seniolematu vabadus ja muretu õnnetunne. Meil oli toona nõukogude kord, mil rahvas suutis end taastoota.

Elus takerdunud suurkodanluse huve väljendav "Eesti 200" ja 28 ettevõtja riigireformi kava ähvardab vaesust põlistades võtta vähemkindlustatutelt kodud ja võimaluse vajalikuks hariduseks ja arstiabiks, pensionitest rääkimata. Kuna põhiseaduse järgi on meil riigivõimu kese parlament, tuleb selle liikmete arvu vähendamises alla optimaalse saja näha hiilivat riigipöördekatset. Vanas vabariigis võttis taoline reform rahvalt sõnavabaduse ja poliitilised õigused ning päädis hääletu alistumisega.

Kas enesepettus jätkub?

Kui Rahvarinde ajal oli eesti rahvas elust ja vaimustusest pulbitsev organism, siis liberaalsete reformide järel pigem kujutlus üksikisikute peades või poliitiline loosung. Parempoolne rahvuslus seisneb vastandumises venelastele, pagulastele ja Keskerakonnale, et stalinismi haavade lahtikiskumise abil õigustada liberaalse turumajanduse sünnitatud uut ebaõiglust. Postmodernne maailm peab reaalsuseks keelt ja kõnet ning parempoolsed lahendavad probleeme pigem sõnades kui tegudes. Eesti 63. koht WHRi õnnetabelis peegeldab meie suurimat ebavõrdsust EL-s ja madalat elukvaliteeti. Saatuslik eksitus laseb jõukatel inertsist elada pettekujutluses, et oleme endiselt imeline eduriik. Mis sest, et 100 000 on siit lahkunud, 250 000 vaevleb inimvääritus vaesuses ja senisest madalast sündivusest tuleneb selle uus langus. See on RE 17-aastase võimu tulem. Otsides oma eksimustele õigustust valetab inimene teistele vahel, endale aga pidevalt. Eneseabitehnikatel, meelemürkidel, vaatemängudel ja lõbustustel on suur turg. Frankfurdis alustanud ja USAs sõja järel mõjukaks tõusnud kriitiline koolkond näitas, kuidas massikultuur kujundab inimest eliidi huvidest lähtudes ja paneb nad oma eluliste huvide vastaselt toimima ja hääletama. Seetõttu on paljud võimetud oma mõtlemist muutma, kuigi see eirab juba ammu loogikat ja reaalsust. Me ei tohi unustada, et fašismi ja kommunismi kuritööd sooritati tavainimeste kätega ja rahva enamus põlgas nende ohvreid. D. Dörneri katse 1983. a tõestas, et kõige ekslikum poliitika tuleneb tegelikkuse asemel põhimõtetest lähtumisest ja nende küljes rippumisest. Meil on nendeks neoliberaalsed dogmad, mis ei vii edasi.

Ratase valitsus pole vaatamata meedia turmtulele ainult suur samm elamisväärse elu ja rahva püsimise suunas, vaid ka murrang senistes tõekspidamistes ja mõttestampides.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...