2 kommentaari

Väga õige

Vasta kommentaarile

probleemi püstitus! Kui ikka üle 45-ne ennast kuskile tööle pakub, peaks tema soovi tõsiselt võtma ja neid inimesi ka rakendama, võimalusel kasvõi ümberõpet pakkuma. Üks endalegi tuttav personalivärbamisega tegelev isik aga ütles alles hiljuti seltskonnas, et see töötukassa saadab nüüd üle 60-seid meile tööstusesse liinitööliseks, no mis tööline selline 60-ne enam on??? Kuhu peaksid need, nüüdsed töövõimeliseks mingi % ulatuses, tunnistatud ennast pakkuma minema kui liinitööliseks vabrikus ollakse juba vana??? Kahju on sellest, et meie seadused ei ole kooskõlas tegelikus elus toimuvaga. Inimesed, kes heideti juba 20 aastat tagasi julmalt tööturult välja koondamistega ja tihti ka lihtsalt eraettevõtte sulgemisega (jäeti ilma igasugustest hüvitistest) on ühiskonnas viljeletud mentaliteediga "koondatu = laisk = eluheidik ", ja neid justkui ei sobigi kuskil rakendada, on võtnud ära nendelt inimestelt julguse ennast jälle kuhugi pakkudagi. Kahjuks ka töötukassa suhtumine on endine kui lubati töövõimereformi käivitamise algul igakülgset ja läbimõeldud abi, siis seda tegelikkuses ei tehta. Nii pakutaksegi poolpimedale inimesele tööd vineeritehase saepuru peentolmuses tsehhis??? Küllap oleks seal tehases poolpimedale mingit muud tööd pakkuda, mis ei jätaks teda koheselt haiguslehele, kuna peentolm tekitab silmades taas põletiku ja ohustab järjekordselt niigi nõrka nägemist?!
Ametnikud saavad tulemustasu ja töötukassas peaks see olema seotud otseselt töötutega, kes annavad enda tööle rakendamisel hinnangu, kas ja kuidas on teda aidatud, sellest siis saaks ka ametkonnale tulemustasu määrata, mitte nagu praegu, kus töötukassa juhti premeeritakse 9000.- eurose preemiaga tulemuste eest, mida kuskil eriti näha pole, sest tema alluvas asutuses ei ole muutunud seoses uue reformiga sisuliselt mitte midagi!!!

saatuse iroonia

Vasta kommentaarile

eesti riik hävitab ennast ise palju efektiivsemalt kui venemaa seda kunagi suudaks.

Laadimine...Laadimine...