Miks kulub riigiasutusel kirja saatmisele kuu aega?

"Tundub, et kaasamine ja osalemine riigiasutuste portaalides on vaid õngekonks lihtsameelsetele. Kui isegi tuntud teadustöötajal kulub oma ettepanekute selgeks tegemiseks pool aasta jagu kirjavahetust, mida peab siis tegema veel tavakodanik?" küsib arvamusloos Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu.

Pilt: Scanpix

Miks kulub riigiasutusel kirja saatmisele kuu aega? (1)

Jaak Uibu

"Tundub, et kaasamine ja osalemine riigiasutuste portaalides on vaid õngekonks lihtsameelsetele. Kui isegi tuntud teadustöötajal kulub oma ettepanekute selgeks tegemiseks pool aasta jagu kirjavahetust, mida peab siis tegema veel tavakodanik?" küsib arvamusloos Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant Jaak Uibu.

Tundub, et kaasamine ja osalemine riigiasutuste portaalides on vaid õngekonks lihtsameelsetele. Kui isegi tuntud teadustöötajal kulub oma ettepanekute selgeks tegemiseks pool aasta jagu kirjavahetust, mida peab siis tegema veel tavakodanik?

Koostasime kolme aasta eest ametiisikutega riigikogust, riigikantseleist, kõikidest ministeeriumidest ja Tartu ülikoolist ning paljude huvilistega kaheleheküljelise ametikirjavahetuse meelespea. See mis on Toompea Haridusseminari algatus pidi muutma ametikirjavahetuse sisukamaks, hoolivamaks ja operatiivsemaks. Seejuures rõõmustas, et ametnikud tegid meeleldi meiega koostööd. Meelespea on siiani googeldamisel leitav Eesti klubi portaalis.

Saatsime meelespea ka riigikantseleile, sest selle veebilehel on üleskutse "Tule ja räägi kaasa".  Tuli aga tagasilöök, sest riigikantselei ametnik teatas, et hea asjaajamistava kohaselt ei saa ükski riigiametnik asuda täitma teise riigiasutuse ülesandeid, mistõttu minu taotlus edastati  majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Selle ametnik teatas omakorda, et meelespea jõudmine valitsusportaali pole välistatud.

Vastu heale tavale

Kolm aasta on möödunud kui linnulennul. Tundsin, et aeg on  pöörduda  uue riigisekretäri Taimar Perekopi poole uute faktidega kirjakultuuri teemal. Kirjutasin talle 12.jaanuaril 2020: "Küllap ei ole Teid asjasse pühendatud, mis puudutab minu pikaajalisi pöördumisi   valitsusasutuste poole ja kogemusi nende ebarahuldavast kirjakultuurist. Püüdsin sellest mõningase ülevaate anda 09.12.2019  Teile saadetud kirjas, millele vastuse sain 10.01.2020  kui seda Riigikantseleist nõudlesin. Õieti ei olegi see vastus minu kirjale, vaid minu teavitamine kirja edasisaatmisest  ühele asja eest vastutavale  ministeeriumile. Riigikantselei "omaosalust" selles  nagu ei oleks,  teema Riigikantseleid  nagu ei puudutaks, nagu siin oleks kõik korrektne ja korras. Nii see päris ei ole."

Riigikantseleist saadeti minu kiri edasi alles kuu aja pärast, mitte viie päeva pärast ja jäeti mind seaduses sätestatud ajal teavitamata. Ei suuda ette kujutada, et kirja edasisaatmiseks  kulus tervelt kuu aega! Sisuline vastus Riigikantseleist ja tema rollist kirjakultuuris on saamata. Kirja tekst lubab kinnitada, et Riigikantselei pädevusse kirjakultuur nagu ei kuulugi. Meenutan, et märgukirjadele mittevastamine on Euroopa hea haldustava rikkumine.

Presidendilt alati vaid üks ja sama lause

Vastamata on ka minu  riigikantseleisse saadetud kiri 24.oktoobrist 2019, kus palusin, et  sündimus lisataks rahvastiku tervise arengukavasse. Sündimuse teema aktuaalsust rõhutavad Statistikaameti värsked andmed, mille kohaselt  aastal 2019 sündis ligi nelisada last vähem kui 2018. aastal. Ma ei tea, kas on mul jõudu Valitsusele märgukirju kirjutada sellest, et enne rahvastiku arengukava koostamise otsust on vaja rahvastikukriisi põhjuste selgitamist. Seda pidanuks tegema Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjon, aga tänaseni  vastav dokument puudub.

Poolametlikus kirjavahetuses on mulle sotsiaalministeeriumist teatatud, et minu soov rahuldatakse, kuid miks selle kuulda võtmiseks oli vaja pooleaastast kirjavahetust  erinevate võimutasandite vahel? Asi puudutab ka riigikantseleid, mille eesmärk põhimääruse järgi  peab seisma hea riigivalitsemise eest. Kui ilmselge vajaduse  sisseviimiseks kulus minul kui  teadusdoktoril  ja endisel Eesti peasanitaararstil ja tervishoiuministri asetäitjal  pool aastat, siis mida suudaks Eesti tingimustes üks tavakodanik, kellel ometi on piisavalt  mõtteid Eesti elu ratsionaalseks korraldamiseks!?  Kui tegemist pole riigi toimimist pidurdava  ebarahuldava kirjakultuuriga, siis kuidas olukorda  kvalifitseerida?  Kas kaasamine ja osalemine Riigikantselei portaalis on vaid õngekonks lihtsameelsetele!

Riigisekretärile allub tippjuhtide kompetentsikeskus, mis saaks korraldada koolitusi nii majasiseselt kui teisi kaasates. Töökultuur, mis on loodud riigikantseleis, levib paratamatult teistessegi valitsusasutustesse nii heas  kui halvas.  Võib olla isegi presidendi kantseleisse, kus minu märgukirjadele vastatakse vaid  kaanoniga "Täname Teid hea ettepaneku eest, mida President saab rakendada oma edaspidises tegevuses".   Sellest teavitasime "Ametikirjavahetuse meelespeas" juba 2017. aastal, aga midagi pole muutunud. Vaja on  t a a s t a d a Riigikantselei varasem vastutus ja kompetentsus ametikirjavahetuse osas. On naeruväärne, kui Riigikantselei peab nõu küsima dokumendihaldusnõukogult, nagu juhtus minu 09.12.2019  kirjaga.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...