Õpetajad ja lapsevanemad, toetage Rohelise Kooli programmi: see õpetab teie lapsi loodust hoidma ja säästma

Rohelise Kooli programmiga liitudes saavad koolid, huvikoolid ning lasteaiad võimaluse omavahel kogemusi vahetada ja erinevatel teemaseminaridel osaleda.

Õpetajad ja lapsevanemad, toetage Rohelise Kooli programmi: see õpetab teie lapsi loodust hoidma ja säästma

Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea

"Ma kutsuksin kõiki Tallinna haridusasutusi ja nende kaudu nii lapsi kui lapsevanemaid üles osalema Rohelise Kooli programmis, mis ärgitab loodust hoidma ja armastama," kirjutab arvamusloos Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Me võiksime iga päev langetada üha keskkonnasäästlikumaid valikuid, mis ümbritsevat hoiaks ja edendaks. Kui lapsi õpetada, siis varakult omandatud lihtsad tõed kinnistuvad kogu eluks – näiteks et vett ei tohiks kraanist voolama jätta, ruumist lahkudes peaks tuled kustutama, toitu ei tohiks raisata ning paberit tuleks kasutada säästlikult jne.

On rõõm tõdeda, et paljud koolid Eestis tegelevad keskkonnaharidusega pidevalt ja süsteemselt. Nimelt võtavad nad osa ülemaailmsest keskkonnaharidusprogrammist (Eco-Schools Global), mida juhib Taanis asuv Loodushariduse Fond (Foundation of Environmental Education). Eestis on selle programmi nimeks Roheline Kool.

Liitunutel on võimalik pälvida ülemaailmse tuntusega ökomärgis Roheline Lipp. Programmist võtavad osa üle maailma 68 riiki ja Eesti kuulub nende hulka alates aastast 2016.

Eestis tegutseb programmijuhina Eesti Looduskaitse Selts, kelle kaudu omakorda suunab Rohelise Kooli tegevusi Tartu Keskkonnahariduse Keskus. 

Programmiga on Eestis liitunud üle 130 haridusasutuse, millest 62 asub Tallinnas - nende hulgas üks huvikool.

Tallinnas väärtustatakse seega igati keskkonnaharidust. Kõik meie Rohelise Kooli programmiga tegelevad haridusasutused väärivad suurt tunnustust. Eriti tublid on meie 27 lasteaeda ja 8 kooli, kes on juba Rohelise Lipu omanikud.

Programmis osalejaid võiks aga olla veelgi rohkem: Roheline Lipp on mainekas ning selle omamine on näiteks kooli jaoks suurepärase keskkonnaaalase haridustöö märk.

Roheline Kool on kõige popim Lasnamäel

Programmi eesmärk on aidata, et  noortest kujuneksid jätkusuutlikult mõtlevad, keskkonnateadlikud inimesed. Usun, et keskkonna teemadega tegeletakse Eestis aktiivselt teisteski koolides. Sestap kutsungi üles kõiki Tallinna haridusasutusi osalema Rohelise Kooli programmis, mille ülesehitus aitab koolil lapsi või noori keskkonnahoiu asjus süsteemselt õpetada.

Mida tähendab ühe või teise kooli jaoks programmist osa võtmine?

Roheline kool hõlmab 12 keskkonnateemat. Nendeks on kooliõu; meri ja rannik; vesi; prügi; tervis ja heaolu; globaalne kodakondsus; elurikkus ja loodus; transport; energia; toit; jäätmed; kliima-muutused.

Igal aastal valib kool või mõni teine haridusasutus välja kolm põhiteemat, millele soovitakse aasta jooksul suurt tähelepanu pöörata. Oma eesmärke täidetakse ühiselt – koos tegutsevad nii lapsed, õpetajad ja teised haridusasutuse töötajad kui lapsevanemad.

Programmiga Roheline kool liitunud haridusasutus peab oma tegevuse nähtavaks tegema: vaja oleks luua kas keskkonnategevusi kajastav blogi või teemaleht kooli kodulehel.

Rohelise Kooli programmis osalemise üheks oluliseks eesmärgiks on juba mainitud ökomärgise Roheline Lipp taotlemine. Selle saamiseks tuleb täita seitsmest sammust koosnev strateegia: keskkonna töörühma moodustamine välja valitud teemade kohta, keskkonna ülevaatuse tegemine, tegevuskava koostamine, monitooring ja hindamine, tegevuste sidumine õppekavaga, teavitamine ja kaasamine ning viimaseks keskkonnapõhimõtete välja töötamine ja jagamine.

Rohelist Lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis 1-3 õppeaastat. Rohelise Lipu taotlusi saab Eestis esitada kevadel. 2020. aasta vahearuande esitamise tähtaeg on 07.05.2020 ja 2020. aasta Rohelise Lipu taotluste esitamise tähtaeg on 30.04.2020.

Taotluse vaatavad läbi žürii liikmed Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist, Tallinna Haridusametist, Tartu Keskkonnahariduskeskusest, Keskkonnaametist ja keskkonnahariduslikest organisatsioonidest. Lipp omistatakse kaheks aastaks.

Tallinnas tegutseb kokku 232 haridusasutust (koolid ja lasteaiad). Rohelise Kooli programmis osaleb neist 62 ehk peaaegu 27 %.

Enim osalejaid asub Lasnamäel: 47-st sealsest haridusasutusest on Rohelise Kooliga liitunuid 17 ehk 36 %. Kõige vähem osalejaid leidub Põhja-Tallinnas ja Pirital. Põhja-Tallinna 35-st haridusasutusest on «rohelisi» 5 ehk 14 %. Pirital on 9-st haridusasutusest liitunud vaid 1 ehk 11%.

Linn toetab õppeaedade loomist

Rohelise Kooli programmiga liitudes saavad koolid, huvikoolid ning lasteaiad võimaluse omavahel kogemusi vahetada ja erinevatel teemaseminaridel osaleda. Loodusõpetus muutub kindlasti mitmekesisemaks ja võimaluste rohkemaks. Lisaks aitab rahvusvaheline võrgustik leida koostööks partnerkoole võõrsil.

Tallinna koolide programmis osalemist toetab suurel määral Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Ameti juhataja asetäitja Elena Sapp lisab, et suureks motivaatoriks Rohelise Kooli programmiga liitujatele on õppeaiad. Rohelised Koolid saavad kujundada just oma asutuse vajadustele vastavad õppeaiad, mis annavad hea võimaluse edendada õues õpet ja linnaaiandust.

Kõige positiivsem kogu programmi juures on aga see, et linnalapsed ja lapsevanemad ei võõrdu loodusest ning lastes tärkab ja juurdub loodusearmastus.

Kui antud teema äratas suuremat huvi, siis programmiga kaasnevaid võimalusi võib uurida lähemalt leheküljel https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Roheline-kool-3 Õppeaedade toetusmeetmete info on leitav  https://www.tallinn.ee/est/keskkond/oppeaedade-kord .

Laadimine...Laadimine...