Pikka aega üht ametit pidanud inimesed harjuvad sellega liialt

Ühe organisatsiooni vms liiga pikka aega juhtimine võib muutuda rutiiniks, kus polegi vaja pingutada, seepärast võiks omavalitsusasutuste juhid töötada tähtajaliselt.

Pilt: Scanpix

Pikka aega üht ametit pidanud inimesed harjuvad sellega liialt

Lauri Laats

Ühe organisatsiooni vms liiga pikka aega juhtimine võib muutuda rutiiniks, kus polegi vaja pingutada, seepärast võiks omavalitsusasutuste juhid töötada tähtajaliselt.

Eelmisel kuul leidis kajastust – tõsi, küll kahetsusväärselt vähe – Tallinna linna algatus seadusemuudatuseks, mis annaks õiguse otsustada, millistele linnaasutuste juhtidele määrata tähtajalised lepingud. Riigihalduse minister ei pidanud seda heaks mõtteks ning tõi välja mitmeid riske, kuid teemat on siiski vaja  põhjalikumalt analüüsida. Ja seda mitmel põhjusel.

Esiteks, pikka aega üht ametit pidanud inimesed harjuvad liigselt oma tööga. Mõistagi leidub ka säravaid erandeid, kes pärast mitmekümneaastast juhtimist suudavad ikka veel ideede ja valitud lahendustega üllatada. Valdavalt kipub siiski tekkima vastupidine olukord, kus tehtav töö saab nii selgeks, et muutub rutiiniks, nii et polegi vaja pingutada. Satub juht veel vähegi autokraatlikum olema, pole ka kõrvalseisjatel suurt võimalust uusi ideid välja pakkuda.

Erafirmad pakuvad heal ajal rohkem

Teiseks, avalik sektor vajab rohkem roteerumist, et tekitada huvi. Avalikus halduses on selle algusest peale juureldud küsimuse üle, kuidas hoida avalikke huve kandvaid töötajaid motiveerituna ning tugevdada nende tahet rahvast ja riiki teenida.

Paratamatult suudavad erafirmad – eriti siis, kui majanduses on head ajad – juhtidele palju enam pakkuda. Eeskätt suuremaid rahalisi boonuseid ning protsesside vähemat reguleeritust. Kuid Eestis pole jällegi ülearu palju suurettevõtteid, kus juhid end teostada saaksid. Alluvate arvu ning eelarve mahu mõttes on paljude juhtide jaoks kahtlemata ahvatlev avalik sektor. Pealinna kontekstis on potentsiaal-sete juhikandidaatide jaoks perspektiivikad just ametite juhtide positsioonid. Kui kõik need on aga täidetud tähtajatuid lepinguid omavate inimestega, muutub lootus sellele ametikohale saada marginaalseks. Seda ka ametkonna sees, kus edasipürgivamatel tekib ühel hetkel selgelt ette klaaslagi, sest ameti juhi positsioon on alati püsinud väljaspool arutelu.

Kolmandaks valitseb politiseerituse risk, mida nähakse liialt suure ja probleemsena. Meie avalik sektor on piisavalt professionaalse tasemeni jõudnud (võib-olla ma liialt üldistan, kuid vähemalt positiivselt!), et mõista rahva poolt poliitikutele antud mandaadi sisu ja seeläbi saabuvaid tööülesandeid. Eraldada omavahel poliitikud kui valimislubaduste andjad ning ametnikud kui mandaadi saanud lubaduste elluviijad oleks ebaõige. Paratamatult peavad valitsusvastutust kandvad poliitikud mõistma tehnilisi protsesse ning neid ellu viivad ametnikud (vähemalt ametite ja osakondade juhid) seda, milline on poliitiline taust ja tahe kindla protsessi käivitamiseks.

Hea juht saab kõigega hakkama

Pole vaja karta, et tähtajaline või tähtajatu tööleping oluliselt politiseeritust tõstab. Tõsi, selguse huvides peaksid olema kindlad kriteeriumid, mille põhjal ühe või teise ametkonna juhi lepingu olemus paika pannakse.

Neljandaks, juht ei pea olema spetsialiseerunud. Eestis on juhtimiskultuur hoogsalt edasi arenenud ning järjest rohkem leidub universaalseid juhte, kes suudavad ettevõtet või asutust edasi viia ka siis, kui ise selle tegevusalaga varasemat kokkupuudet ei oma. Valdkonna tundmine tuleb muidugi alati kasuks, kuid reaalsuses ei pea spetsialist tegema ära juhataja tööd ning juhataja ei saa asuda spetsialisti töölõikude kallale. Just kriitilise mahu professionaalsete spetsialistide olemasolu on see, mis võimaldab juhil organisatsiooni tõhusalt juhtida. See omakorda tähendab, et ametnike tähtsus tähtajaliste juhilepingute puhul hoopis kasvab. Nagu pisut sapine ütlus nendib: juhid tulevad ja lähevad, aga töötajad jäävad.

Niisiis tasub julgemalt asjaga edasi minna ja asuda tööle selle nimel, et juhtide lepingud oleksid tähtajalised. Uute ideede ja uute juhtide toomine avalikku sektorisse on väga vajalik ning koostöös professionaalsete ametnikega avaliku halduse kvaliteet kasvab. Pealinn on piisavalt suure ametnikkonnaga, et asuda seda ideed ellu rakendama ning loodetavasti ka teistesse omavalitsustesse eksportima.

Laadimine...Laadimine...