Pirita vanem Tubli: maksureformiga võidab üle 80% inimestest

Kuigi erakondade maailmavaated on erinevad ning opositsioonis on kahtlemata lihtsam koalitsiooni tehtud tööd maha teha, ei tohi teadlikult luua vale kuvandit, et uue maksureformiga inimesed ei võida, kirjutab Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Pilt: Erakogu

Pirita vanem Tubli: maksureformiga võidab üle 80% inimestest

Kuigi erakondade maailmavaated on erinevad ning opositsioonis on kahtlemata lihtsam koalitsiooni tehtud tööd maha teha, ei tohi teadlikult luua vale kuvandit, et uue maksureformiga inimesed ei võida, kirjutab Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.

Mul on siiralt kahju, et kõik inimesed, kelle sissetulek on suurem kui 1776 eurot kuus, ei näe tulumaksureformi vajalikkust, kuigi sellest võidab üle 80% inimestest.

Viimastel kuudel on tuliseks aruteluteemaks kujunenud uuest aastast jõustuv tulumaksureform. Seejuures mitmed inimesed, kes püüavad seda negatiivsest küljest näidata on ise keskmisest kahe-kolme-neljakordselt kõrgema sissetulekuga inimesed. Kaasaegses infoühiskonnas on omamoodi kunst üles leida ning teadvustada endale fakte, mis on tõesed. Paratamatult on hoiakud ja arusaamad tulevasest Eesti riigi uuest maksusüsteemist seotud ka iga inimese isikliku maailmavaatega.  See loob meie eneseteadvuses kindlad väärtused ja piirid ning tekitab meis iselaadse arusaamade ja arvamuste kogumi. On iseenesest mõistetav, et enesekeskse või isegi veidi pahatahtlikku propagandaga saab manipuleerida inimeste hinnangutega.

Seega on minu soov ja soovitus alati säilitada kriitikameel ning veenduda artikli ja/või faktide usaldusväärsuses.

Eksperdid on leidnud, et tuluvabamaksu miinimumi tõus on madalat ja keskmist palka teenivate inimeste jaoks vajalik samm ning tegelikult on uue maksusüsteemi loogika lihtne ning numbritega hea selgitada. Maksuvabatulu reformist võidab üle 80% inimestest, kusjuures enamik neist 64 eurot kuus.  Alampalka teenivad inimesed võidavad tänu maksuvabatulu reformile ning alampalga tõusule 2018. aastal kokku 1000 eurot.

Pensionäridele kasulik

Kõigist pensionäridest võidab üle 40% ning jääb sama sissetulekuga ca 50%. Seejuures koos keskmise pensioni tõusuga 1. aprillil kasvab veelgi eakate hulk, kes maksureformist kasu saavad.

Töötajate puhul on murdepunkt 1776-eurose brutotasu juures – sealt hakkab maksukoormus tõusma, sellest väiksema sissetuleku inimesed võidavad. Kas uus maksusüsteem ongi nüüd just seepärast vaenulik ja enamike inimeste elukvaliteeti langust tekitav nagu meedias on seisukoti esitatud?

Tänasest 0,1-36 eurot rohkem hakkab maksma tõenäoliselt veidi üle 100 000 töötaja. Töötavatest pensionäridest enamik võidavad, kuid tänasest rohkem hakkavad maksma pensionärid, kes teenivad palga ja penioniga kokku üle 1352 euro kuus. Kaotajaid summas 0,1-83,2 eurot on umbes 23 000 ning neist omakorda 7 000 kõige jõukamat ehk 2100+ sissetulekuga hakkavad tõesti igakuiselt 83,2 eurot enam tulumaksu maksma. Kõigist pensionäridest moodustavad nad alla 2%.

Tulumaksu tõus võrreldes 2017. aastaga tuleneb sellest, et kõiki tuluallikaid, näiteks palka, pensioni, üüritulu jne, käsitletakse ja maksustatakse edaspidi ühetaoliselt.

Vale kuvand

Paljudes Euroopa riikides on proportsionaalne tulumaksusüsteem jäänud inimestele ja ajale jalgu ning juba ammu võetud kasutusele astmeline süsteem. Eestis võetakse uuest aastast kasutusele vaid selle kombineeritud vorm, et mitte liiga suuri muudatusi korraga ellu viia.

Ometi leidub teatuid kõrgema sissetulekuga poliitikuid, kes selle vastu võitlevad ning sihilikult segadust külvavad – ning ma püüan mõista, miks nad just selle tee valivad. Erakondade visioonid, sihid ja maailmavaated on erinevad ning opositsioonis on kahtlemata lihtsam koalitsiooni tehtud tööd maha teha. Aga…kindlasti ei tasu seetõttu vastuollu minna tõe ja faktidega. Ja mis kõige halvem – luua teadlikult vale kuvand, et uue maksureformiga inimesed ei võida.

Mul on siiralt kahju, et kõik inimesed, kelle sissetulek on suurem kui 1776 eurot kuus, ei näe tulevase reformi vajalikkust, kuid tegemist ongi maailmavaatelise küsimusega. Mina usun, et ühiskond vajab rohkem solidaarsust ning pole selle vastu, et minu sissetulekust läheb järgneval aastal mõnevõrra suurem summa riigituludesse kui sel aastal. Meie ühiskond sellest ju võidab – alates enamiku inimeste sissetuleku suurenemisega, lõpetades tõhusama riigikaitse või avalike teenuste kättesaadavusega ning selle loeteluga võib jätkata pikalt. Nähes meie Eesti elanikke kui ühtset meeskonda on meie riigi võit kindlasti ka minu võit. 

 

 

 

Laadimine...Laadimine...