Riibe: Kristiine linnaosas on ettevõtlust soosiv majanduskeskkond

"Kristiine linnaosa on hea ja sobilik piirkond ettevõtluse arendamiseks. Nimelt on meil hea logistiline ühendus kõikide linnaosadega, asub ju Kristiine linnaosa Tallinna keskmes, mis soosib igati inimeste valmisolekut tegelema ettevõtlusega, siia rajatakse uusi büroohooneid ja kõik vajalik ettevõtluseks on lähedal," kirjutab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pilt: Erakogu

Riibe: Kristiine linnaosas on ettevõtlust soosiv majanduskeskkond

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

"Kristiine linnaosa on hea ja sobilik piirkond ettevõtluse arendamiseks. Nimelt on meil hea logistiline ühendus kõikide linnaosadega, asub ju Kristiine linnaosa Tallinna keskmes, mis soosib igati inimeste valmisolekut tegelema ettevõtlusega, siia rajatakse uusi büroohooneid ja kõik vajalik ettevõtluseks on lähedal," kirjutab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Ettevõtluskeskkonnaks on keskkond, kus tegutseb ettevõtja. Ettevõtluskeskkonda saab defineerida kui kombinatsiooni üldistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja poliitilistest teguritest, mis mõjutavad inimeste valmisolekut ja võimekust tegeleda ettevõtlusega ning ettevõtlusele mõeldud abi- ja tugiteenuste kättesaadavusest, mis toetavad ettevõtete asutamisprotsessi.

 

Tallinna linna eesmärk on luua ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond. Selleks toetab ja arendab linn ettevõtlust, keskendudes kvalifitseeritud töötajatele, elanike ettevõtlusaktiivsusele, ettevõtete potentsiaali maksimaalsele realiseerimisele, investeeringute kasvule ja infrastruktuuri arendamisele. Linnaosadel on siin suur roll, sest meie seame prioriteete ja toome välja puudujääke ning täiendavaid investeeringuid vajavaid kohtasid.  

 

Kristiine linnaosa on hea ja sobilik piirkond ettevõtluse arendamiseks. Nimelt on meil hea logistiline ühendus kõikide linnaosadega, asub ju Kristiine linnaosa Tallinna keskmes, mis soosib igati inimeste valmisolekut tegelema ettevõtlusega, siia rajatakse uusi büroohooneid ja kõik vajalik ettevõtluseks on lähedal. Samas on linnaosas palju parke, rohelust ja puid, igale ettevõttele mõjub see imagoloogiliselt hästi ja aitab kaasa innovatsioonile. Kristiine on pidevas arengus, oleme arendajate lemmikpiirkond. Võime julgelt öelda, et meil on polüfunktsionaalse majandusega linnaosa, sest siin on esindatud peaaegu kõik majandusharud. 

 

Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, elektri ja sidevõrgud, gaasimüük on koondunud peamiselt Marja-Laki-Liimi piirkonda. Meditsiiniliste teenuste osutamine on Järve asumis ja Lillekülas. Hambaravi osutajaid oli 2015. aastal linnaossa registreeritud 23 ettevõtet. Samuti on palju ettevõtteid, kes tegelevad kaubandusega, nii jaemüügi kui ka hulgimüügiga ning ka jaemüügiga interneti või postiteel. Juuksuri ja iluteenindusega tegeles 2015.aastal linnaosas 53 ettevõtet.

 

Suurimad tööandjad Äriregistri ja majandusaruannete järgi on: aktsiaselts Norma, P. Dussmann Eesti Osaühing, Elisa Eesti AS, Circle K Eesti Aktsiaselts, Kim Johansen Transport osaühing, Valio Eesti Aktsiaselts ja Eesti Keskkonnateenused AS. Uusi ettevõtteid luuakse tegelikult pidevalt juurde, ärikeskkond on muutumises, mistõttu võib lühikese aja jooksul muutuda ka suurimate tööandjate tabel. Samuti on linnaosas oluline roll ka start-upidel ja väike-ettevõtlusel.

 

Loetelust saab järeldada, et Kristiine linnaosas registreeritud ettevõtted on Äriregistri majandusarunde järgi edukad, loetelu esimesed viis ettevõtet on  kolme aasta jooksul liikunud positiivses suunas. Ainuüksi linnaosas registreeritud nelja ettevõtte abil on 2018. aastaks saanud tööd 762 inimest rohkem kui 2015.aastal.  Kokku oli äriregistri järgi Kristiine linnaosas registreeritud 2015. aastal 4692 ettevõtet, kus töötas majandusaasta aruande järgi 18 934 inimest.

 

Kui võrrelda Kristiinet teiste linnaosadega, siis võib öelda, et Kristiines on läbi aastate töötus olnud enam-vähem stabiilne. Näiteks 2017. a 515 registreeritud töötut, käesoleva aasta seisuga 562. Samas kui vaadata kaugemale tagasi, siis viimase kümne aasta jooksul on töötute arv vähenenud, olgugi, et elanike arv on selle ajaga kasvanud. Siinkohal on oluline linnaosa valitsuse jaoks, et meie inimestel oleks tööd ja ka kriisiaegadel ei toimuks kiiret töökohtade arvu vähenemist.

 

Käesoleval aastal alanud teede rekonstrueerimisobjektid on olulised ka siin tegutsevatele ettevõtetele, nii puudutab neid otseselt Tondi tänava kui ka Tuuliku tee ehitus, mõlemaid teid kasutavad aktiivselt mitmed rahvusvahelised ettevõtted.

 

Kokkuvõttes on Kristiine linnaosas ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav ning majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond.

Laadimine...Laadimine...