Riibe: Kristiine turvalisuse võti on koostöö

Linnaosa turvalisuse kujundamisel ja arendamisel tuleb teha koostööd elanikega. Turvalisus algab tegelikult paljudest teguritest, üheltpoolt tähendab see tihedamat koostööd politsei ja munitsipaalpolitseiga, kuid teiselt poolt saab linn ise linnaplaneerimise puhul arvestada turvalisustegureid.

Pilt: Scanpix

Riibe: Kristiine turvalisuse võti on koostöö

Jaanus Riibe

Linnaosa turvalisuse kujundamisel ja arendamisel tuleb teha koostööd elanikega. Turvalisus algab tegelikult paljudest teguritest, üheltpoolt tähendab see tihedamat koostööd politsei ja munitsipaalpolitseiga, kuid teiselt poolt saab linn ise linnaplaneerimise puhul arvestada turvalisustegureid.

Näiteks mitmele poole läbisõidetavatesse hoovidesse ja tänavatele on aastate jooksul paigaldatud teekünnised, mis takistavad kiiruseületamist ja tagavad elanike ohutu liikumise tänavatel. Oleme korrastanud haljastust ja parendanud valgustust selliselt, et mitte tekitada pimedaid nurki ja avardada nähtavust. Mitmele poole on lisatud liiklusmärke, korrastatud teekattemärgistusi, muudetud liikluskorraldust või korrastatud hooneid. Ka uute hoonete ja planeeringute kooskõlastamisel on linnakeskkonna turvalisus peamine. 

Probleemidele ja ohtudele on lahendused

On olnud ka juhtumeid, kus elanike ettepanekul oleme sunnitud eemaldama linnaosa poolt paigaldatud pingid, et mitte anda võimalust seal koguneda elanike häirivatel seltskondadel, kes tihti ka avalikes kohtades alkoholi tarvitavad. Probleemide teadvustamisel, oleme kokku kutsunud ümarlaudu, kus osalevad lisaks politseile ka teiste ametite esindajad ja kaasanud sinna juurde konkreetse kohaga seotud isikuid. 

Kristiines toimub 6,14% Tallinnas registreeritud kuritegudest, näiteks 2018. aastal registreeriti 536 kuritegu. Munitsipaalpolitsei menetles oli linnaosas 2017. aastal 1068 väärtegu, mis moodustab Tallinnas menetletud väärtegudest 4,4%. Need arvud kinnitavad, et Kristiinet saab pidada turvaliseks elukeskkonnaks. Tähtis on seejuures ka isiklik eeskuju, näiteks oleme ise osalenud ja kaasanud linnaosa töötajaid septembri alguses ülekäiguradade julgestamisel ja helkurikõnnil ning toetanud aktiivselt Kristiine abipolitseinikke. 

 

Võtmesõna on koostöö

2018. aastal oli Kristiine linnaosas registreeritud 13 Naabrivalve piirkonda. Eelmisel aastal loodi uus naabrivalvesektor Lille asumiseltsis, kus liitus korraga 9 majapidamist.  Naabrivalve liikmeks olemine soodustab turvalisuse kasvu ja moodustab koostöövõrgustiku, mis aitab saadud teadmisi piirkonnas rakendada. Üheskoos vaatame üle piirkonnaga seotud riskid ning arutame ühiselt, kuidas turvalisust veelgi koostöös tõsta. Kui suudame tekitada linnakeskkonna, kus naabrid tunnevad üksteist nimepidi ja puutuvad elukorralduses igapäevaselt kokku, siis laienevad kodu piirid ja on suuremad eeldused turvalise keskkonna tekkimisele. 

Kahjuks on ka negatiivseid aspekte, näiteks paistab liikluses toimuv negatiivselt silma ka Kristiines. Muret teevad inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv aasta-aastalt. Loodan, et  tänu Tammsaare tee ja Tondi tänava ristmikule paigaldatud elektrooniline liikluslahendus aitab distsiplineerida ja rahustada sealse piirkonna liiklust ning suureneb liiklusohutus. Antud lahendus võimaldas taastada vasakpöörde Tammsaare teelt Tammsaare ärimaja ja K-Rauta suunas ning tagasipöörde sõitmiseks ESS Kinnisvara kinnistutele. Süsteem katab 1,1-kilomeetrise lõigu mõlemas suunas ning arvestades liiklusvoogusid võimaldab dünaamilist lubatud piirkiiruse muutmist elektrooniliste liiklusmärkidega. Samuti käivitati Kristiine ristmiku kiiruskaamerad, mis lisaks kiiruseületajate tabamisele fikseerivad nüüd ka punase tule eirajaid. Usun, et kõik see kokku aitab veelgi kaasa Kristiine linnaosa turvalisusele. 

Kokkuvõttes on Kristiine turvaline linnaosa ja edasisi arenguid planeerides arvestame piirkonna elanike soovide ja mõtetega. Koduses linnaosas on vähem anonüümsust ja suurem kindlus, et häda korral ei jää ükski naaber ükskõikseks kõrvalvaatajaks, vaid abi ja toetus on alati olemas.

Laadimine...Laadimine...