Tallinn toetab Oleviste kiriku restaureerimisprojekti 7000 euroga

Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil korralduse eelnõu, milles tehakse ettepanek linnavalitsuse toetada Tallinna Oleviste kiriku fassaadide ja akende restaureerimise projekti koostamist ja vajalikke eeluuringuid 7000 euroga.

Pilt: Scanpix

Tallinn toetab Oleviste kiriku restaureerimisprojekti 7000 euroga

Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil korralduse eelnõu, milles tehakse ettepanek linnavalitsuse toetada Tallinna Oleviste kiriku fassaadide ja akende restaureerimise projekti koostamist ja vajalikke eeluuringuid 7000 euroga.

Aastatel 2001-2009 toetas Tallinna linn kiriku restaureerimist ligi 20 miljoni krooniga. Vahepeal on kiriku seisukord halvenenud, sest kiriku aknad on amortiseerunud ning kiriku fassaadid ei kaunista Tallinna linnapilti. Käesoleval aastal Tallinna linnaplaneerimise ameti tellitud lendava kaamera uuringutest ilmnes, et kiriku torni karniis ja torni fassaadide ülemised osad on väga halvas seisus. Aasta 2012 aprillis kukkus karniisi tükk pikihoone lõunalöövi katusesse ja lõhkus katuse, mille kogudus omavahenditest taastas.

Kirikuhoone nn Maarja kabeli idaseinas asub väga väärtuslik keskaegne kunstiteos – aastal 1516 valminud Hans Pawelsi kenotaaf – mille kohal olev varikatus ei kaitse seda piisavalt ilmastikutingimuste eest. Eesti Kunstiakadeemia tellimusel tehti käesoleval aastal kenotaafi eeluuringud, millega tuvastati polükroomsed kihistused. Tallinna linn peaks selle väärika kunstiteose säilimise tagamist ning linnarahvale ja linna külalistele paremini eksponeerimist toetama. Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna eelarves aga puuduvad piisavad vahendid koguduse toetamiseks.

Lähtudes eesmärgist toetada erakorraliselt Tallinna kirikute restaureerimist ning arvestades asjaoluga, et käesoleval aastal tähistab Tallinna Oleviste kogudus oma 750. aastapäeva, arvestades koguduse väheste võimalustega oma kirikut korrastada ning kiriku ja selle kunstiteoste väga suurt ajaloo-, kultuuriloo- ja kunstiajaloolist väärtust, tegi linnaarhitekt Endrim Mänd ettepaneku eraldada reservfondist Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna tegevuskuludesse 7 000 eurot, millest toetatakse Oleviste Kogudust Oleviste kiriku akende ja fassaadide restaureerimise projekti koostamisel ja vajalike uuringute läbiviimisel.

Laadimine...Laadimine...