TÖÖKUULUTUS: Korteriühistu vajab esimeheks ideaalset inimest

Korteriühistu esimees, kellega kõik rahul on, peab olema kindlasti leidnud juba mingi muu tasuva töökoha, sest sellisele stressi taluvale, laia silmaringi ja mitmete oskustega talendile peaksid tööandjad tormi jooksma, kirjutab Lasnamäe vanem Maria Jufereva.

Pilt: Scanpix

TÖÖKUULUTUS: Korteriühistu vajab esimeheks ideaalset inimest (3)

Maria Jufereva

Korteriühistu esimees, kellega kõik rahul on, peab olema kindlasti leidnud juba mingi muu tasuva töökoha, sest sellisele stressi taluvale, laia silmaringi ja mitmete oskustega talendile peaksid tööandjad tormi jooksma, kirjutab Lasnamäe vanem Maria Jufereva.

Hiljutine traagiline juhtum, kus Lasnamäel asuva korteriühistu esimees kandis välismaistele pangaarvetele üle 100 000 euro ühistu remondifondist ja tegi pärast seda enesetapu, on uuesti tõstatanud küsimuse: milline peaks olema üks ideaalne KÜ esimees?


Bürokraat ja torumees


Minul seostub see paljuski pedagoogiametiga. Esimees peab olema ka nagu vilunud akrobaat, žongleerides eri oskuste ja teadmistega. Ta peab psühholoogina tunnetama, et KÜ juhatuse liikmed ja elanikud on sageli väga erineva hingeeluga. Ühe inimesega kasutatud suhtlusviis ja lähenemine ei pruugi teisele mitte kuidagi sobida. Tuleb valida õige võti iga KÜ liikmeni jõudmiseks. Kui veel arvestada, et üks suuremaid ja emotsionaalsemaid muresid KÜ-des on üürivõlglased, siis on sageli vaja ka diplomaadiannet, et jõuda rahuldava lahenduseni ilma asja kohtusse viimata.


Teisalt peab KÜ esimees olema heas mõttes bürokraat ja väga nõudlik peremees. Iga kasutatud euro eest nõutakse ju temalt aru, sest raha on talle antud ju heas usus, et see läheb asja ette.


Need on vaid kaks aspekti, mis KÜ esimehega seoses kohe meelde turgatavad. Lisaks pedagoogilistele teadmistele ja majandamisoskustele lisanduvad kindlasti ka õigusalased teadmised. KÜ esimees peab oskama aru saada juriidilisest keelest, olgu see siis mõni õigusakt, protokoll, üüri- või osutatava teenuse leping.


Tööd võiks jaotada


Ideaalne KÜ esimees peab omama teadmisi finantsvallast, raamatupidamisest, ehitusest, torutöödest, heakorraeeskirjadest jne jne. Lisaks võiks ta vallata mitut keelt kõnes ja kirjas ning olema kohusetundlik ja empaatiavõimeline. Te ju ei soovi, et KÜ-s kaoks raha, tehtaks kehva kvaliteediga ehitustöid või et üldkoosoleku otsused ei oleks juriidiliselt siduvad. Just need on põhiküsimused, millega pöördutakse linnaosavalitsuse juures asuvasse korteriühistute lepituskomisjoni.


Siinjuures tekibki paradoks: kui inimesel on kõik ülaltoodud isikuomadused ja oskused, siis on ta kindlasti leidnud omale mingi muu tasuva töökoha. Sellisele stressi taluvale, korralikule, laia silmaringi ja eri oskustega talendile peaksid paljud tööandjad lausa tormi jooksma! Võib ju eeldada, et pärast päevatööd jääb nii andekal inimesel aega pühenduda hoopis KÜ asjatoimetustele selle asemel, et puhata ja perega koos aega veeta. Võimalik, et väiksemas majas saaks nii ka hakkama, kuid 100-200 korteriga elamu puhul on see küll äärmiselt vähetõenäoline. Vaevalt, et leiduks selline nn universaalinimene. Kui aga teie KÜ-l on selline esimees, siis minu lugupidamine ja siirad õnnitlused, ning tänage teda sagedamini suure ja vastutusrikka töö tegemise eest!
Mida aga teha, kui eelpool mainitud ideaalesimeest teie majas ei ela või ei ole võimalik maksta talle konkurentsivõimelist palka, motiveerimaks sellele tööle? Sellisel juhul on kolm varianti. Esiteks võib leppida selle KÜ esimehega, kes teie majas parajasti on. Kui ta saab oma tööga enam-vähem hakkama ja suuri jamasid ei ole, pole mõtet uut otsima hakata. Piisab, et ühistu toimib ja asjaajamine on üle keskmise, võrreldes nende KÜ-dega, kus käib pidev nääklemine, vaidlemine ja on alalised vastuolud eri huvigruppide või seltskondade vahel.


Oluline tagasiside


Teine variant on jagada tööülesanded ja kohustused KÜ juhatuse liikmete vahel nii, et need vastaksid nende kompetentsile. Kui on vaja tegeleda korrektse dokumendihalduse ja aruandlusega, siis tuleb ka ülesanne nii püstitada. Suurkorporatsioonidki kasutavad võtet, et töö antakse inimesele või tiimile, kes saaks selle lahendamisega kõige paremini hakkama. Teoorias on see muidugi kergem kui praktikas, kuid selle poole tuleks püüelda.


Prioriteetide järjestamine sajakorterilises  elamus on kindlasti raske. On korteriomanikke, kes eelistavad parkimisküsimuste lahendamist, majaümbruse heakorrastamist, maja soojustamist, ja kindlasti ka suur hulk neid, kes ei taha üldse, et raha korjataks ja kulutataks millegi peale.


Korteriühistud on tegutsenud juba piisavalt kaua, et tekiks professionaalsete esimeeste n-ö turg. Nende töö hindamiseks on parim hallatavate majade elanike tagasiside ja rahulolu. Näiteks kas esimehel on oma kontor ning kuidas toimivad kirjavahetus, arveldamine ja dokumendihaldus. Kas tal on näiteks kindlad vastuvõtuajad ning kui operatiivselt ta reageerib avaldustele, avariidele jms. Ka siin on muidugi riskimomente ja nii nagu oma maja elanikust KÜ esimees, ei pruugi ka proff olla alati ideaalne. Kuid riske saab hajutada, tehes taustakontrolli, uurida majades, kus ta juba tegutseb, et kas tema tööde-tegemistega  ollakse rahul. Profile on tema reputatsioon tähtis ja ta hoiab ning väärtustab oma head nime, sest sellest sõltub tema sissetulek ja kliendibaas. Tehes profiga lepingu, saab väga selgepiiriliselt fikseerida kõik teenused, nende mahud, tähtajad, mida ja millal ta peab tegema.


Korrust ei saa valida, head esimeest aga küll


Arvatakse, et inimesel, kes elab samas majas, mille KÜ juhatuses ta töötab, on suurem motivatsioon teha oma tööd hästi, sest temagi korter asub ju seal. Võimalik, et mingit rolli mängib siiski soov ja oskus teha oma tööd hästi, mitte aga emotsionaalne side oma korteri või konkreetse majaga. Seda enam, et suhtumine elukohta on ajas muutuv. Ei ole enam nii, et inimesed elavad põlvkondade kaupa samas korteris. Inimesed liiguvad, vahetavad töö- ja elukohti, ja mitte ainult ühe linna või riigi piires.
Ei maksa unistada, et korraga nii odavat, kiiret ja samas kvaliteetset teenust on võimalik saada. Kui te kahtlete, kas tasub maksta profile väärikat palka, siis vastus on JAH. Hästi ning probleemideta  toimiv KÜ on lisaks rahulolule, kvaliteetsele teenusele ka lisaväärtus teie korterile, mis kajastub selle hinnas. Mugav parkimine, korras fassaad, madalamad kommunaalkulud, puhas trepikoda ja  heakorrastatud majaümbrus ... see kõik tõstab korteri väärtust. Pärast korteri ostu te ei saa enam muuta selle suurust või korrust, kus ta asub, kuid hea ja tegusa KÜ juhatuse ning esimehe valikut saate mõjutada. Osalege aktiivselt oma KÜ igapäevatöödes ja tegemistes, see tasub end ära.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...