VIDEO! KALLE KLANDORF: Praeguses olukorras tuleb kaasata kõik jõud, et turvatunne oleks võimalikult tugev

Mupole ja teistele kohaliku omavalitsuse korrakaitsjatele tuleb juurde anda lisavolitusi, et kergendada niigi ülekoormatud politsei töökoormust, kirjutab abilinnapea Kalle Klandorf. "Seda sama arvab Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, kes avaldas möödunud nädalal meedias, et praeguses olukorras on see eriti aktuaalne. Mupole lisavolituste andmine oleks tõepoolest nii ratsionaalne kui mõistlik."  

Pilt: Mats Õun

VIDEO! KALLE KLANDORF: Praeguses olukorras tuleb kaasata kõik jõud, et turvatunne oleks võimalikult tugev (11)

Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea

Mupole ja teistele kohaliku omavalitsuse korrakaitsjatele tuleb juurde anda lisavolitusi, et kergendada niigi ülekoormatud politsei töökoormust, kirjutab abilinnapea Kalle Klandorf. "Seda sama arvab Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, kes avaldas möödunud nädalal meedias, et praeguses olukorras on see eriti aktuaalne. Mupole lisavolituste andmine oleks tõepoolest nii ratsionaalne kui mõistlik."  

Ajad on ärevad ja frustreerivad. Eriolukord on segi paisanud argirutiini. Paljud inimesed on kodukontoris, koolilapsed mitmendat nädalat e-õppel, lapsevanemad murelikud ja õpivad kodus lastega keeli, matemaatikat jm. Spordi- ja mänguväljakud, trennid, kinod ja lõbustusasutused on suletud. Paljud on mures veel eakate lähedaste pärast, keda külastada ei soovitata ja palutakse kõigil rohkem kodus olla. Ilusate ilmadega tikuvad nii noored kui vanemad inimesed ikka välja ja kipuvad ka kogunema. 

Korrakaitsjatel topelt koormus 

Eriolukord on inimestele harjumatu. Sellega kohanemine läheb raskelt, aga pääsu ei ole. Reegleid järgides saame oma elu kiiremini tavarütmi tagasi. Korrakaitsjatele – nii politseile kui kohaliku omavalitsuse töötajatele, Tallinnas ennekõike munitsipaalpolitseile – tähendab see topelt koormust.

Lisaks tavapärasele tööle tuleb ohjata mängu- ja spordiväljakutele kippuvaid noori. Jälgida 2+2 liikumisreegli täitmist ja tagada, et lõbustusasutused ning ostukeskused järgiksid eriolukorras kehtestatud nõudeid. Lisaks veel  tavapärane järelevalve korra üle kogu linnas ning linnaelanike murede lahendamine, mille hulk ei ole langenud. See kõik on mupole päris suur lisakoormus, aga nad saavad hakkama. Neil on oskused ja võimekus.

Möödunud nädalal kirjutas siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, et praegusele olukorrale otsa vaadates on muutunud eriti aktuaalseks juba aastaid küpsenud mõte: tuleb laiendada kohalike omavalitsuste korrakaitseüksuste õigusi, et kriisiga paremini toime tulla. Mupole ja teistele kohaliku omavalitsuse korrakaitsjatele lisavolituste andmine kergendaks märgatavalt niigi ülekoormatud politsei töökoormust. Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere arvates on Siseministeeriumi ettepanek igati ratsionaalne ja mõistlik.

Tema kinnitusel on Mupo valmis suurendatud vastutust kandma. Isikkoosseisust üle poole on enne Muposse tööle asumist tegutsenud sisejulgeoleku valdkonnas – politseis, päästealal, vanglavalves, sisekaitse akadeemias, prokuratuuris jne. Leidub ka turvatöötaja taustaga töötajaid. Kõik mupo ametnikud on läbinud esmatasandi koolituse ja välitöötajad on lisaks politsei instruktorite käe all saanud korrakaitsjatele mõeldud erialase koolituse. Mitmetel mupo töötajatel on sisekaitse akadeemia poolt välja antud korrakaitse ametniku kutsetunnistus, mis  näitab kõrget teadmiste taset. Mupo töötajatel on seega võimekus ja pädevus, et olla professionaalne korrakaitsja.

Praeguses olukorras tuleb kaasata kõik jõud, et turvatunne ühiskonnas oleks võimalikult tugev.

Riigipolitsei toetab mupo volituste laiendamist

Politsei Põhja prefektuuri juht Kristian Jaani on kavandatavate muudatustega igati päri. "Mupost on paari viimase aastaga saanud politseile usaldusväärne partner," ütleb Jaani. "Praeguses kriisisituatsioonis on linna korrakaitsjad meile suureks toeks. On mitmeid valdkondi, mida me saame ja oleme juba varemgi delegeerinud mupole ning sellega politsei ressurssi oluliselt säästnud." 

Siseministeerium toob kavandatava eelnõu puhul, millega antaks mupole lisavolitusi, välja mitu olulist nüanssi. Näiteks, kui käivitub must stsenaarium ja ka osa politseitöötajatest nakatub viirusega, nagu tänaseks seda on kahjuks juhtunud, siis on kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuste inspektorid suureks abiks.

Lisaks tasub kriisiolukorras kaaluda, kas kaasata veel lisaks vastava väljaõppe saanud turvafirmade töötajaid. See kokku moodustaks olulise abijõu.

"Eesmärk ei ole luua kohalikesse omavalitsustesse PPA (politsei- ja piirivalveameti) võimekusega üksuseid, politsei on ja jääb põhiliseks korrakaitseorganiks riigis, kuid lisavolituste andmine lisaks kohalikul tasandil võimaluse tagada senisest paremini turvatunnet. Mida rohkem turvatunde tagajaid, seda turvalisemalt tunneb end ühiskond," leiab Veiko Kommusaar.

11 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...