VIDEO! Projekt "Kodud tuleohutuks" ootab uusi taotlusi veebruari lõpuni

Projekt, mis päästab elusid! Koostöös omavalitsustega algatas Päästeamet 2018. aastal projekti "500 kodu tuleohutuks", millega tehti üle Eesti kahe aasta jooksul korda 663 kodu, kus said tuleohutusprobleemid lahendatud.

Pilt: Scanpix: Marianne Loorents
Tarbija Tallinn Pääste

VIDEO! Projekt "Kodud tuleohutuks" ootab uusi taotlusi veebruari lõpuni (1)

Toimetaja: Õnne Puhk

"Plaan oli korda teha 65 kodu, aga tehti 107," ütles abilinnapea Betina Beškina. Päästeameti projektiga "500 kodu tuleohutuks" tehti 2018. ja 2019. aastal riigi ja kohalike omavalitsuste rahastuse abiga Eestis korda 663 kodu. Tallinnas sai tuleohutu elamise rohkem kodusid, kui esialgu plaanis. 

 

Linnavalitsuse pressikonverentsil oli täna fookuses projekt "500 kodu tuleohutuks", mille tulemusi tutvustasid abilinnapea Betina Beškina ning Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist Anne Hein. 

Koostöös omavalitsustega algatas Päästeamet 2018. aastal projekti "500 kodu tuleohutuks", millega tehti üle Eesti kahe aasta jooksul korda 663 kodu, kus said tuleohutusprobleemid lahendatud.

Projekt, mis päästab elusid 

Tänu linnakodanike abile leiti üles tuleohtlikud kodud ja tehti vajalikud tööd. Projekti sihtrühmaks olid toimetulekuraskustega inimesed – lasterikkad pered, puuetega inimesed ja üksikud inimesed, kes elasid tuleohtlikus ruumis.

"Riigi rahastus igale kodule oli maksimaalselt 5000 eurot, ülejäänu panustas kohalik omavalitsus. Kogu töömaht oli 250 000 eurot ning tänu Tallinna linna panusele on kordatehtud kodude arv suurem," ütles Beškina.

Anne Hein tõi pressikonverentsil välja mulluse ja tunamulluse aasta kurva statistika: ülemöödunud aastal toimus üle Eesti eluhoonetes 730 kodutulekahju, milles hukkus 50 inimest; möödunud aastal 660 tulekahju, milles hukkus 43 inimest. Pea pooled neist olid eakad, kellel oli terviseprobleeme või liikumisraskusi. 

Need tulekahjud said enamjaolt alguse tuleohtlikust küttekoldest või rikkis elektriseadmetest, üldjuhul puudus ka töökorras suitsuandur.

Tallinnas olid projekti kaasatud kõik Tallinna 8 linnaosa ja 15 omavalitsust Harjumaalt ning pealinna piires tehti korda 180 kodu ja Harjumaal 73 kodu. 

Hein tänas kõiki projektis osalenud spetsialiste, sest sihtrühmale oli vahel väga keeruline selgeks teha, miks võõras inimene tema koju tuleb ja mida seal soovitakse teha.

Projekt jätkub! Omavalitsusele tuleb esitada taotlus

Kuna tuleohutus on endiselt suur probleem, siis projekt jätkub, sest Eestis on ikka veel tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi jäetud. Jätkuprojekti panustab riik 95 000 eurot, aga omavalitsuste panusega saab aidata suuremat aru kodusid.

Päästeameti sõnul on nad eelnevast projektiperioodist nii mõndagi õppinud ning nii koostööpartnerite, tööde teostajate kui ka omavalitsuste tagasiside põhiselt teinud erinevaid muudatusi projekti sisus – nii raha saamise põhimõtetest kui ka abikõlblike kulude nimekirjas.

Kui eelmisel aastal andsid abivajajatest teada kodanikud, siis sel aastal tuleb esitada taotlus. Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele on avatud 1.01.2020–29.02.2020. Taotluste menetlemine ja otsuste tegemine toimub märtsi esimeses pooles. Selleaastase "Kodud tuleohutuks" projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

Projekti sihtrühm on toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul); lastega (lasterikkad) pered, puuetega inimesed, eakad (eelkõige üksi elavad eakad) inimesed, aga ka sellised pered, kus on hiljuti juhtunud sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu – näiteks tulekahju.

Toetatakse olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamist, vana küttekolde ja -seadme lammutamist ning uue ehitamist, korstnapühkimise teenust, esmaste tulekustutusvahendite (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti) paigaldamist, aga ka eksperthinnangu andmist, elektrisüsteemi parandamist, elektriauditit, gaasiseadmete parandamist või uue gaasiseadme ehitust.

 Vaata ka, kuidas teha oma kodu tuleohutuks:https://kodutuleohutuks.ee/

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...