VIDEO! Turvatunde loomiseks tuleb teha kõik, mis võimalik

"Mupole ja teistele omavalitsuse korrakaitsjatele tuleb anda lisavolitusi, et kergendada niigi ülekoormatud politsei tööd. Sama arvab siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, kes leidis möödunud nädalal meedias, et praeguses olukorras on see eriti aktuaalne," kirjutab arvamusloos Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Turvatunde loomiseks tuleb teha kõik, mis võimalik

Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea

"Mupole ja teistele omavalitsuse korrakaitsjatele tuleb anda lisavolitusi, et kergendada niigi ülekoormatud politsei tööd. Sama arvab siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, kes leidis möödunud nädalal meedias, et praeguses olukorras on see eriti aktuaalne," kirjutab arvamusloos Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Ajad on ärevad ja frustreerivad. Eriolukord on argirutiini  segi paisanud. Paljud inimesed töötavad kodukontoris, koolilapsed on mitmendat nädalat e-õppel, lapsevanemad õpivad kodus lastega keeli, matemaatikat jm. Spordi- ja mänguväljakud, trennid, kinod ja lõbustusasutused on suletud. Paljud on mures eakate lähedaste pärast, keda külastada ei soovitata. Ilusate ilmadega tikuvad nii noored kui ka vanemad inimesed välja ja kipuvad teistega kokku saama.

Eriolukord on inimestele harjumatu, sellega kohanemine läheb raskelt, aga pääsu ei ole. Reegleid järgides saame oma elu kiiremini tavarütmi tagasi. Korrakaitsjatele – nii politseile kui ka  kohaliku omavalitsuse töötajatele, Tallinnas ennekõike munitsipaalpolitseile – tähendab see topeltkoormust.

Lisaks tavapärasele tööle tuleb ohjata mängu- ja spordiväljakutele kippuvaid noori. Jälgida 2+2 liikumisreegli täitmist ja tagada, et lõbustusasutused ning ostukeskused järgiksid eriolukorras kehtestatud nõudeid. Lisaks veel tavapärane järelevalve korra üle kogu linnas ning linnaelanike murede lahendamine, mille hulk ei ole langenud. See kõik on mupole päris suur lisakoormus, aga nad saavad hakkama. Neil on oskused ja võimekus.

Korrakaitsjatel topeltkoormus

Möödunud nädalal kirjutas siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, et praegusele olukorrale otsa vaadates on muutunud eriti aktuaalseks juba aastaid küpsenud mõte: tuleb laiendada kohalike omavalitsuste korrakaitseüksuste õigusi, et kriisiga paremini toime tulla. Mupole ja teistele kohaliku omavalitsuse korrakaitsjatele lisavolituste andmine kergendaks märgatavalt niigi ülekoormatud politsei töökoormust. Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere arvates on siseministeeriumi ettepanek igati ratsionaalne ja mõistlik.

Tema kinnitusel on mupo valmis suurendatud vastutust kandma. Isikkoosseisust üle poole on enne muposse tööle asumist tegutsenud sisejulgeoleku valdkonnas – politseis, päästealal, vanglavalves, sisekaitse akadeemias, prokuratuuris jne. Leidub ka turvatöötaja taustaga töötajaid. Kõik mupo ametnikud on läbinud esmatasandi koolituse ja välitöötajad saanud lisaks politseiinstruktorite käe all korrakaitsjatele mõeldud erialase koolituse. Mitmetel mupo töötajatel on sisekaitseakadeemia poolt välja antud korrakaitseametniku kutsetunnistus, mis näitab kõrget teadmiste taset. Mupo töötajatel on seega võimekus ja pädevus, et olla professionaalne korrakaitsja.

Riigipolitsei toetab mupo volituste laiendamist

Praeguses olukorras tuleb kaasata kõik jõud, et turvatunne ühiskonnas oleks võimalikult tugev.

Politsei Põhja prefektuuri juht Kristian Jaani on kavandatavate muudatustega igati päri. "Mupost on paari viimase aastaga saanud politseile usaldusväärne partner," ütleb Jaani. "Praeguses kriisisituatsioonis on linna korrakaitsjad meile suureks toeks. On mitmeid valdkondi, mida me saame ja oleme juba varemgi delegeerinud mupole ning sellega politsei ressurssi oluliselt säästnud."

Siseministeerium toob kavandatava eelnõu puhul, millega antaks mupole lisavolitusi, välja mitu olulist nüanssi. Näiteks kui käivitub must stsenaarium ja ka osa politseitöötajatest nakatub viirusega, nagu juba ongi kahjuks juhtunud, siis on kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksuste inspektorid suureks abiks.

Lisaks tasub kriisiolukorras kaaluda, kas kaasata veel lisaks vastava väljaõppe saanud turvafirmade töötajaid. See kokku moodustaks olulise abijõu.

"Eesmärk ei ole luua kohalikesse omavalitsustesse PPA (politsei- ja piirivalveameti) võimekusega üksuseid, politsei on ja jääb põhiliseks korrakaitseorganiks riigis, kuid lisavolituste andmine lisaks kohalikul tasandil võimaluse tagada senisest paremini turvatunnet. Mida rohkem turvatunde tagajaid, seda turvalisemalt tunneb end ühiskond," leiab Veiko Kommusaar.

Laadimine...Laadimine...