Volinik: koroonakriisis ei tohi töötajat omal soovil lahkuma sundida

Kuna võrdsete võimaluste voliniku poole on viimase nädala jooksul pöördunud lapseootel naisi, kel tuleb koroonakriisis valida, kas nõustuda palga vähendamise, koondamise või omal soovil lahkumisega, tuletab volinik meelde, et omal soovil töösuhte lõpetamise pakkumine tööandja majandusraskuste tõttu ei ole seadusega kooskõlas ja sellist pakkumist ei tohiks töötaja mingil juhul vastu võtta.

Pilt: Scanpix
Eesti

Volinik: koroonakriisis ei tohi töötajat omal soovil lahkuma sundida (1)

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Kuna võrdsete võimaluste voliniku poole on viimase nädala jooksul pöördunud lapseootel naisi, kel tuleb koroonakriisis valida, kas nõustuda palga vähendamise, koondamise või omal soovil lahkumisega, tuletab volinik meelde, et omal soovil töösuhte lõpetamise pakkumine tööandja majandusraskuste tõttu ei ole seadusega kooskõlas ja sellist pakkumist ei tohiks töötaja mingil juhul vastu võtta.

"Soovitame töötajatel ja tööandjatel alati rahulikult olukordi ja võimalusi kaaluda, aga tuleb meeles pidada, et rasedatele ja alla kolmeaastast last kasvatavatele vanematele on seadusega ette nähtud täiendav kaitse. Eriolukord ei muuda ühegi seaduse kehtivust," ütles Liisa Pakosta pressiteate vahendusel.

Tööandjal on kohustus hinnata, kas raseda enda või lapse tervisele võib kujutada ohtu kokkupuude mõne ohuteguritega töötegemisel või töökeskkonnas nina tagada ema ja lapse tervis.

"Panen tööandjatele südamele, et nad töösuhte muutmisel arvestaksid võrdse kohtlemise põhimõttega, näiteks on raseda töötaja ebasoodsam kohtlemine otsene sooline diskrimineerimine," lisas Pakosta, märkides, et tööandjatel on majandusraskustes loomulikult õigus tööd ümber korraldada ning vajadusel inimesi koondada.

Koondamisel seoses töömahu vähenemisega tuleb koondatavatele võimalusel pakkuda teist tööd. Koondamise olukorras on tööle jäämise eelisõigus töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last, samuti ei või koondada töötajat, kes on rase või kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust. Koondada ei saa ka isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust.

Töötajal tuleb oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest tööandjat teavitada enne koondamisteate kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Kui tööandja seda nõuab, tuleb töötajal esitada rasedust kinnitav arsti või ämmaemanda tõend.

Kui tööandjal ei ole tööd anda ja töötajate palka vähendatakse, siis lisab tulevastele emadele kindlustunnet see, et tulenevalt vanemahüvitise arvutamise korrast ei mõjuta töötasu ajutine vähendamine vanemahüvitise suurust.

Kui töötajat on ebasoodsamalt koheldud seoses rasedusega, on tegemist otsese soolise diskrimineerimisega ja töötajal tuleks selles olukorras pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole. Tööandja peab tõendama, ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui tööandja keeldub tõendamisest, siis võrdsustatakse keeldumine diskrimineerimise omaksvõtuga.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...