Vsevolod Jürgenson: hea haridus sõltub kooli ja kodu koostööst

"Head õpetajad muudavad tunni huvitavaks, ent tulemuste saavutamiseks on äärmiselt oluline kooli ja kodu koostöö. Perekonnas valitsevad hoiakud vormivad lapse maailmapilti. Kool ei saa teadmisi vägisi anda, kui kodus räägitakse vaid šoppamisest ja viimase seebika sündmustest," kirjutab Mustamäe linnaosakogu liige Vsevolod Jürgenson.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Vsevolod Jürgenson: hea haridus sõltub kooli ja kodu koostööst

Vsevolod Jürgenson, Mustamäe linnaosakogu liige

"Head õpetajad muudavad tunni huvitavaks, ent tulemuste saavutamiseks on äärmiselt oluline kooli ja kodu koostöö. Perekonnas valitsevad hoiakud vormivad lapse maailmapilti. Kool ei saa teadmisi vägisi anda, kui kodus räägitakse vaid šoppamisest ja viimase seebika sündmustest," kirjutab Mustamäe linnaosakogu liige Vsevolod Jürgenson.

Suvi hakkab taas lõpule jõudma. Kuigi päevad on veel täis päikest, aimub öödes juba saabuva sügise jahedust. Inimeste näod on muutunud tõsisemaks, mõtted asisemaks. September täidab pikki kuid tühjana seisnud koolimajad taas lastega. Algab uus õppeaasta täis tõsist tööd.
Kooliaasta algus ei jäta kedagi külmaks. Esmakordselt üle klassiläve astujate jaoks toob see kaasa nii palju uut ja huvitavat - ranitsas trükivärvi järele lõhnavad raamatud ja vihikud, südamed põksumas rõõmsas ootuses. Abituriendid alustavad viimast olulist õppeaastat enne elluastumist. Koolialguse aktusele tulevad nad käsikäes – need kelle jaoks on kõik algamas ning õpinguaastatel kauniteks neidudeks ja tublideks noormeesteks sirgunud lõpuklasside noored. Selline on hea tava.
Aga ka kõigi teiste õpilaste jaoks on kooli algus erakordne. Taas saadakse kokku sõprade ja klassikaaslastega, kellest pikad suvekuud lahus oldi, võetakse üle hulga aja kätte õpikud ning alustatakse teekonda kaugesse kevadesse, kuhu jõutakse uute teadmistega, targemate ja sihikindlamatena. Aga praegu, Tarkusepäeval, on sellele veel vara mõelda, sest kõik on uus septembrikuus!

Head koolid on Eestimaa uhkus

Meie koolid on heal tasemel ning pakuvad suurepärast haridust. Meie hariduse kõrget taset näitavad nii suurepäraselt läbitud Pisa testid, kui ka meie noorte loomingulisus ja läbilöögivõime. Selles osas kuulume küllap tõesti Euroopa viie harituma maa hulka. Seda taset peame hoidma, sest vaid tänu haritud rahvale suudame oma hääle globaliseeruvas maailmas kuuldavaks teha.
Mustamäe koolid kuuluvad kahtlemata meie riigi parimate hulka. Nimetagem Arte Gümnaasiumi, 32. Kooli, Mustamäe Gümnaasiumi, Tehnikagümnaasiumi, 53. kooli. Need on omanäolised tugevad õppeasutused, kus suurt rõhku pannakse sellele, et lapsed tunneksid end hästi ning õpiksid loovalt mõtlema. Just mõtlemisvõime arendamine on tänapäeva koolis oluline, mitte kuivade faktide tuupimine, mida nii ehk teisiti on võimalik internetist paari klahvivajutusega hankida.
Kuigi kool muutub ajas koos ümbritseva maailmaga, peegeldades nii arvutiseerumist, infouputust kui globaliseerumist, hinnatakse koolides traditsioone, mida aeg pole muutnud. Just traditsioonilise ja uue koosmõjus kasvavad isiksused, kelle tarkusest oleneb nii Mustamäe, Tallinna, kui terve Eesti tulevik.

Hea haridus sõltub kooli ja kodu koostööst

Head õpetajad muudavad tunni huvitavaks, ent tulemuste saavutamiseks on äärmiselt oluline kooli ja kodu koostöö. Perekonnas valitsevad hoiakud vormivad lapse maailmapilti. Kool ei saa teadmisi vägisi anda, kui kodus räägitakse vaid šoppamisest ja viimase seebika sündmustest. Samuti pole loota, et lapse areng kulgeks sujuvalt, kui peres pole üksmeelt. Seepärast on iga algav kooliaasta proovikiviks mitte üksnes lastele ja pedagoogidele, vaid kohustab ka vanemaid mõtlema, kuidas luua kodus soodne õhkkond lapse arenguks. Siis ei pea me imestama, kust tulevad ükskõiksed ja enesekesksed noored, kellel puudub eesmärk ja tahe midagi elus korda saata. On ülioluline, et kodu innustaks last õppima ning austama ennast ja kaaslasi.
Õnneks mõistavad Mustamäe koolijuhid ning õpetajad, et mitte armutu konkurents hinnete pärast, milles sõelale jäävad vaid parimad, ei kasvata avarapilgulisi ja läbilöögivõimelisi inimesi. Meie koolid suudavad näha lapsi isiksustena. Õpilasele luuakse parimad võimalused enda arendamiseks, vastavalt nende suutlikkusele. Nii peabki olema, sest ükski laps ei tohi tunda end koolis tõrjutuna, kellegi haridustee ei tohi katkeda, kuna teda ei mõisteta.

Ohutut kooliteed!

Koolitee peab olema lapsele ohutu. Enne mudilase kooli saatmist tuleb talle selgitada tänaval varitsevad ohte ning selgitada, kuidas neid vältida. Kooliteed alustavaid lapsi peaks vähemalt paaril esimesel korral saatma ja näitama, kuidas tänavat ületada ning mida liikluses tähele panna. Kõige ohtlikum ongi lapse jaoks tee ületamine ja seepärast tuleks kooli minekul valida võimalikult ohutu teeületuskoht, olgugi, et see teekonna pikemaks muudab. Liikluses toimuvat peab püüdma vaadata lapse silmadega, mis teadupärast asuvad täiskasvanu omadest madalamal. Lapsele tuleb panna südamele, et hommikul peab hakkama kooli minema õigeaegselt, kuna tarbetu kiirustamine loob tänaval lisariske. Ohutu koolitee valik, on iga vanema ülesanne, samuti õige liikluskäitumise selgitamine.
Kutsun kõiki liiklejaid, eriti autojuhte, olema kooliaasta alguses tähelepanelikud ja lastega arvestama. Kõik koos suudame tagada ohutu koolitee!

Soovin head Tarkusepäeva ja kooliaasta algust kõigile õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele, nii kodusel Mustamäel, Tallinnas kui ka terves Eestis! Hinnakem oma rikkust, suurepärast haridust ja koole, mis seda pakuvad!

Laadimine...Laadimine...