5 kommentaari

Trotski Tööarmee

Vasta kommentaarile

Just mingi Gruz200 trotskist taotleb Bronstein-Trotski U kraiinast Hiid Tõõarmee tarimist Eestisse saab maasikas korjatud kohalikega klaarit. Ilmselt siis lõplikult. Klassikaline Gruz200 Trotski käsulaudade alusel Eestis tuleb kord majja lüüa omad inimesed tööle.

Estonozemelskaja

Vasta kommentaarile

Eesti on küllalt raskes olukorras riik oma kolmandik tegelt venekeelsed elik muulased. Ja hakata massiliselt võimaldama uusi tulijaid kohe kindlasti ei ole parim lahendus siit meie ametlikult küllalt konservatiivne immigratsioonipoliitika. Paraku u kraiinalastele Euroopa poolt võimaldatud nn bezviiz turistidele on tekitanud meie praeguse olukorra oodatakse vaid u kraiinalasi põllale. Eesti peab lihtsalt on sunnitud oma tööjõupoliitika ülevaatama või siis Estonozemelskaja Eesti ja kõik koos ühiselt raudteekeeles elik Karl Genrihh on jälle tagasi.

u kraiinatamisest

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad veidi hooajatöölistest U kraiinast. Omaegses Ukraina NSV-s 52 miljonit elanikku ja tänasel päeval Kiievi võimud toovad välja 37 miljonit elanikku. Kuid rahvaloendust ei ole läbiviidud 2001. aastast. Oma 15 miljonit äraläinud Venemaale ja Euroopa. Mingit erilist lootust majanduslike olude parandamiseks tegelt ei ole üleüldse Ukraina püsimine on ime ilmselt ikkagi teat Ukraina NSV traditsioon ja inimesed hoiavad senini olemas olevat kuid kui kaua. Püütakse leida kuhu minna ja puht keeleliselt Eesti on sobiv vene keelega saab hakkama. Ja nii vene keel muutub rahvustevaheliseks suhtluskeeleks lingua franca ehitustel, vabrikutes, põllal ja laudas. Keerukates oludes inimestest võib arusaada ja ettevõtjatest võib arusaada kuid reaalsust eirata ka ei saa. Vene keel levib mitte vaid Tallinnas üle Eesti tegelt. 30000 võõrtöölist u kraiinalast on Eesti jaoks suur arv ja tulijaid tuleb kohe kindlasti lisa. U kraiina on meile hiidmaaa 0ma 37 miljoni elanikuga. On mõtlemist poliitikuil ja ametimeestel.

tonn veel parem poolteist

Vasta kommentaarile

Seltskonnale U kraiinas saab tööinimene keskmiselt palka 200 eurot ja noortele makstakse ka 130-150 eurot oleks vaid tööd. U kraiinas on kommunjaklid ja komsomolkused kogu see iseseivuse saanud Ukraina NSV-d juhtima asunud kõnts tavainimese normaalse elu lihtsalt hävitanud ja riigi paljaks varastanud. U kraiinalaste täpsemalt Nikolajevi laevaehitustehaste töö kaotanud keevitajate asumine Eestisse on kestnud tublilt kakkskümmend aastat uut ei midagi seega. Oskajad ja kogemustega raske füüsilise tööga harjunud mehed on nii taganud oma perede elu Nikolajevis. Kolm kuud kestnud keksimine ja rohke peerugaas mis lõppes massitapmisega nn Maidann tõi lisaks kaosele ja sõjale kaasa Euroopa Liidu poolse kingituse unistuse tegelt elik turistidele bezviizi. Ja siit kümnete tuhandete turistide asumise Eestisse ehitustele, põllale ja lauta, vabrikutesse - inimene tahab ju süüa lisaks turismindusele. Siit siis meite maasikakasvatajate unistus u kraiinalastest kui inimene teenib kuus viis korda rohkem kui kodus kas siis eestlane ei töötaks? Loomulikult eestlane osakab ja tahab töötada ja korralikku palka. U kraiinalased Eestis on motiveeritud vähenõudlikud ja vastupidavad kuid kas Eesti ühiskond võtab omaks kümnete ja kümne tuhandete venekeelsete ümberasumise? Olukorras kus tublilt üle 50000 on töötu ja sügisel ilmselt 100 000 töötut. Maasikakasvatajad peaks pöörduma oma inimeste poole ja eriti oma maakonna rahva poole küllap peatselt ka Kalamaja ja Telliskoppel suundub põllale vast mõne tublim ka lauta. Kuid palk peaks tööinimesel olema vähemalt ületonni veel parem poolteist kätte maksud siis lisaks. Põlluaas ja Helmed räägivad õiget juttu tööinimene peab saama normaalset palka ja mis muud põllale maasikas ootab.

Vaatleja

Vasta kommentaarile

Eesti vanasõna ütleb, et loll pea on kere nuhtlus. Ja kui sellise peaga inimene pääseb riigi ette otsa, siis kahjuks ka kogu riigi ja rahva nuhtlus. Majandus tõesti tühja kohta ei salli. Ainult, et oma maasikakasvatajate asemel tulevad oma kaubaga siis siia Poola põllumehed, kellel Ukraina orjatööjõu kasutamisega probleeme pole. Meenutaks, et kogu läänemaailma heaolu, millest ka meie riivamisi osa saame on paraku olnud ajalooliselt ja on seda erinevates vormides ka täna rajatud kolmanda maailma orjatööjõu armutule ekspluateerimisele. Ja olgu kellegi suhtumine sellesse milline tahes, ei saa pöörata paraku paadi nina ühes suunas, kui kogu paat ise endiselt teises suunas liigub nagu ka keeta samas potis korraga kaht erinevat suppi.

Laadimine...Laadimine...