Hallemaa: omavalitsuste rahastamisel peab eeskuju võtma Põhjamaadest

"Kokku saavad omavalitsused järgmisel aastal 30 miljonit, ülejärgmisel 45 miljonit ja 2020. aastal 55 miljonit eurot enam. See võimaldab omavalitsustel täita inimeste jaoks tegelikult olulisi asju," ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa.

Pilt: Scanpix

Hallemaa: omavalitsuste rahastamisel peab eeskuju võtma Põhjamaadest

"Kokku saavad omavalitsused järgmisel aastal 30 miljonit, ülejärgmisel 45 miljonit ja 2020. aastal 55 miljonit eurot enam. See võimaldab omavalitsustel täita inimeste jaoks tegelikult olulisi asju," ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa.

Riigikogu istungijärk lõppes maavalitsuste kaotamise ning nende ülesannete jagamisega. Riigikogulane Helmut Hallemaa sõnas, et otsustatud tulubaasi tõus ei jäta omavalitsusi uute ülesannetega hätta.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa sõnas, et esimesed olulised sammud riigireformis ja omavalitsuste tugevdamise teel said tehtud, kuid pikk tee on veel minna. "Keskerakond on kogu aeg toetanud kohalike omavalitsuste tegutsemiseks suuremaid õiguslikke ja eelarvelisi võimalusi ning sisulist haldusreformi. Mul on hea meel, et oleme lühikese aja jooksul neid samme viimaks ka teinud," rääkis Hallemaa.

Kohalikele omavalitsuste lisanduvad esmased uued ülesanded tulenevad maavalitsuste tegevuse lõpetamisest 1. jaanuaril. "Maavalitsused olid oma rolli regionaalse juhtimise organina ammu minetanud ning tegelikult juba aastal 1993, mil nad muudeti piiratud õigustega haldusorganisatsiooniks, algas nende vajalikkuse vähenemine," leidis omavalitsuslikus maavalitsuses töötamise kogemust omav riigikogulane.

Omavalitsused said tuumikülesandeks spordi- ja noorsootöö korraldamise, õiguslikud alused ühisametite ning –asutuste moodustamiseks, ühiseks suunamiseks maakondliku arendustegevuse ning bussiliikluse korraldamise läbi ühistranspordikeskuste. Inimestele parema ja soodsama bussiliikluse tagamiseks antakse koos tänase dotatsiooniga viimastele lisaks 21 miljonit eurot.

Hallemaa lisas, et ülesandeid ei tohi omavalitsustele anda ilma lisarahata ning üks olulisemaid tegevusi peab olema 2009. aastal tehtud ebaõigluse parandamine ehk omavalitsuste tulubaasi taastamine. "Kokku saavad omavalitsused järgmisel aastal 30 miljonit, ülejärgmisel 45 miljonit ja 2020. aastal 55 miljonit eurot enam. See võimaldab omavalitsustel täita inimeste jaoks tegelikult olulisi asju," rõhutas Hallemaa.

Riigieelarve kogumahus tähendaks see omavalitsuste üldise eelarve mahu 5-6%list tõusu 23% 28%le. "Tegelikult peaks see number olema veelgi suurem. Meil on pikk maa minna, et jõuda Põhjamaadele ligilähedalegi, kuid see peab olema meie pikaajaline eesmärk. Kohalikku elu oskavad kõige paremini juhtida kohalikud inimesed," kinnitas omavalitsustasandi juhtimiskogemust omav Hallemaa.

Hallemaa tundis heameelt, et lõpusirgel on kohalike omavalitsuste liitumine ning käimas riigireform. "Riigireformi prioriteetideks on veel kodanikele kvaliteetseid teenuseid pakkuvate riigimajade loomine, riigiasutuste pealinnast välja viimine ning valitsus- ja halduskorralduse uuendamine. Otsused tuleb teha läbimõeldult, kaalutletult ja põhjendatult, nii et muutustest võidaksid tõesti kõik meie inimesed," rõhutas Hallemaa

 

Laadimine...Laadimine...